16+

Казан шәһәре территориясендә сайлау участоклары дислокациясе

Казан шәһәре Башкарма комитетының 2024 елның 5 июнендәге 2312 номерлы карары белән расланган.

Казан шәһәре Башкарма комитетының 2024 елның 5 июнендәге 2312 номерлы карары белән расланган.

Авиатөзелеш районы

1 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «60 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Граничная урамы, 2 йорт, тел. 570-85-97

Сайлау участогына керәләр: Сухая Река торак массивына караган 2 нче Большая урамы, Большая Заречная урамы, 11-91, 22-86 йортлар, Вересаев урамы, 45-107, 2-104 йортлар, Верхоянск урамы, 43-139, 139а, 50-148, 148б йортлар, Граничная урамы, 19-33 йортлар, 2 нче Заречная урамы, Камчатка урамы, 3-31а йортлар, Лянгузов урамы, 3, 5а, 4, 10, 15а, 16а, 21, 22, 22а йортлар, Односторонняя Луговая, П.Баранов, Песочная урамнары, Песочный тыкрыгы, Пихта, Аркылы Колхоз, Поперечно-Луговая, Поперечно-Песочная урамнары, Пржевальский урамы, 1-31 йортлар, Пролетар, Промышленная, Сахалин урамнары, Северополюсная урамы, 4, 6а, 7, 9а, 10а, 14а йортлар, «Садовод 11» бакчачылык-дача ширкәтендәге, «Казмелькомбинат-3» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Казан моторлар төзү җитештерү берләшмәсе-7» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Казан моторлар төзү җитештерү берләшмәсе-8» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Казан моторлар төзү җитештерү берләшмәсе-8б» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге йортлар, Сухорецкая урамы, Ударная урамы,  3-21, 4-22а йортлар, Челюскин урамы, 114-132 йортлар.

2 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «60 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Граничная урамы, 2 йорт, тел. 570-85-97

Сайлау участогына керәләр: Сухая Река торак массивына караган А.Кунанбаев урамы, 10-32, 11-29 йортлар, Вересаев урамы, 1-41 йортлар, Верхоянск урамы, 1-41, 2-48а йортлар, Вологодск, Гомель, Горбунов урамнары, Граничная урамы, 3, 14-24 йортлар, Донецк урамы, 26/41-42, 47/43-69/52 йортлар, Ишим урамы, Караганда урамы, 73-107/6, 107а, 62/49-96/4 йортлар, Керчь урамы, Литвинов урамы, 1/31-27, 6/23-26 йортлар, Луначарский урамы, 4, 8, 8а, 10 йортлар, Лянгузов урамы, 24а-68, 27-85 йортлар, Мариуполь урамы, 43-115/3, 137, 38/53-114, 138 йортлар, Яңа Каравай урамы, 7-49, 12-54 йортлар, Нурлат урамы, 23/37-31/44, 46-54/52 йортлар, Поперечно-Большая урамы, Пржевальский урамы, 33а, 35 йортлар, «Элекон-2» бакчачылык-дача ширкәте, Сарапул урамы, Северополюсная урамы, 17а, 18а, 19а, 21а, 26, 26а, 28а, 39, 39а, 45, 61, 63, 65 йортлар, Собинов урамы, 19-37, 26-44 йортлар, Соликамск урамы, Ударная урамы, 27-45а, 28-46 йортлар, Үзәк Мариуполь урамы, 86-156 йортлар, Чапаев урамы, 51-55 йортлар, Челюскин урамы, 75-109, 
68-108/13, 110а, 101а, 103а, 105а, 109а, 111-135  йортлар, Л.Черкасов урамы, 1-35/69, 2-38, 38а, 38б йортлар.

3 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «77 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Айдаров урамы, 2 йорт, тел.: 570-84-28, 570-86-68

Сайлау участогына керәләр: Лукин урамы, 53, 55 йортлар, Пржевальский урамы, 2, 4 йортлар.

4 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «77 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Айдаров урамы, 2 йорт, тел.: 570-84-28, 
570-86-68

Сайлау участогына керәләр: Академик Павлов урамы, 1, 6, 8, 10, 34-46а, 48 йортлар, Годовиков урамы, 12а, 13, 17, 19, 29а-81, 14а, 20-58, 1 (төзелеш номеры) йортлар, Лукин урамы, 48ж, 48и, 50, 50а, 52, 54 йортлар, «Казан авиация җитештерү берләшмәсе-5» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Казан авиация җитештерү берләшмәсе-4» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге йортлар, Тамбов, Циолковский, Чайковский урамнары.

5 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 54 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Айдаров урамы, 10 йорт, тел.: 571-49-70, 570-85-77 

Сайлау участогына керәләр: Айдаров урамы, 18/57, 20, 22, 24, 24а йортлар, Северополюсная урамы, 30 йорт, Челюскин урамы, 66, 68а йортлар.

6 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 54 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Айдаров урамы, 10 йорт, тел.: 571-49-70, 570-85-77

Сайлау участогына керәләр: Айдаров урамы, 8, 12, 14, 15, 15а, 16, 25, 25а, 27а, 29а, 31а йортлар, Ленинград урамы, 45а, 49а, 51а, 53а, 55а, 57а йортлар, Яңа Каравай урамы, 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 8а, 10 йортлар, Нурлат урамы, 16-22 йортлар, Симонов урамы, 14/41, 16 йортлар, Чапаев урамы, 25-47, 24, 26, 28, 42-44 йортлар, Челюскин урамы, 60, 60а, 62, 64 йортлар, Челюскинчылар урамы, 44а йорт.

7 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «Муса Җәлил исемендәге 26 номерлы лицей» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ленинград урамы, 20 йорт, тел. 571-15-60

Сайлау участогына керәләр: Ленинград урамы, 22 йорт, 2 нче Ленинград урамы,  4-14 йортлар, Лукин урамы, 1, 5, 7, 7а, 9а, 11 (1, 2 корпуслар), 11а, 15 йортлар, Максимов урамы, 27а, 27б, 29, 31, 33 йортлар, Побежимов урамы, 24 йорт.

8 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 54 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ленинград урамы, 28 йорт, тел.: 571-00-07, 571-42-41

Сайлау участогына керәләр: Ленинград урамы, 32, 32а, 34, 34а йортлар, 2 нче Ленинград урамы, 48, 48а, 50 йортлар, Лукин урамы, 17, 18, 20, 42а, 46, 48 йортлар, Малая Печерская урамы, Симонов урамы, 2б, 6, 43, 45, 47/50, 11 йортлар.

9 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «119 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Максимов урамы, 76 йорт, тел. 571-11-66

Сайлау участогына керәләр: А.Кунанбаев урамы, 3-9, 4-10а йортлар, Айдаров урамы, 37-71а, 26-52/58 йортлар, 1 нче Армавир урамы, 1а-9, 11а, 2/35-16 йортлар, 3 нче Армавир урамы, 3-11а, 4-12 йортлар, Балтика урамы, 1-27, 27а, 2/19-28а йортлар, Беломорск урамы, 21а-37в, 26-56/26 йортлар, М.Бигиев урамы, 1-27/68, 
4-28а йортлар, Верещагин урамы, Донецк урамы, 3-47а, 4-24 йортлар, Караганда урамы, 13, 17-71а, 73а, 12/13-62а йортлар, Максимов урамы, 49, 58-82/20 йортлар, Мариуполь урамы, 1/44-41а, 2а-36в йортлар, Нурлат урамы, 3, 5-19/35, 19а йортлар, Грабарский торак массивына караган Аркылы Әстерхан урамы, 21-35, 18а, 20, 22 йортлар, Аркылы Беломорск, 1 нче Аркылы Караганда, 2 нче Аркылы Караганда, Аркылы Шатура, Пришвин урамнары, Северополюсная урамы, 30а, 32, 34, 40, 40а йортлар, Үзәк Мариуполь урамы, 22-84а, 84б йортлар, Шатура урамы, 79, 
81/16-109а, 32-54/42 йортлар, Нурлат тыкрыгы.

10 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «119 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Максимов урамы, 76 йорт, тел. 571-11-66

Сайлау участогына керәләр: Караганда урамы, 6, 6а йортлар, Побежимов урамы, 46, 59 йортлар, Челюскин урамы, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 31 йортлар.

11 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «117 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Дунай урамы, 16 йорт, тел. 571-41-64

Сайлау участогына керәләр: Беломорск урамы, 5, 11, 13, 17 йортлар, Ленинград урамы, 25/36 йорт, Максимов урамы, 40, 40а, 48 йортлар, Чапаев урамы, 12, 13, 14/7, 15, 16, 17 йортлар, Челюскин урамы, 33/56, 35, 38, 40/15, 42, 42а, 50, 52 йортлар.

12 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «Казан педагогика көллияте» дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесе, Побежимов урамы, 47а йорт, тел. 571-14-19

Сайлау участогына керәләр: Ленинград урамы, 15-23/37 йортлар, Максимов урамы, 37-45а, 37 (төзелеш номеры) йортлар, Побежимов урамы, 32-36 йортлар, Чапаев урамы, 5, 7, 11/43, 2/36-10 йортлар, Челюскин урамы, 24, 26, 28, 47 йортлар.

13 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 62 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Симонов урамы, 5 йорт, тел. 570-87-64

Сайлау участогына керәләр: Академик Павлов урамы, 15 йорт, Блочная урамы, Годовиков урамы, 21-29 йортлар, Лукин урамы, 8, 12-16, 24, 24а, 26 йортлар, Максимов урамы, 4/19-22, 7/6 йортлар, Мо¬лодежная урамы, 11, 11а, 14, 16, 16а, 18, 18а, 21, 24 йортлар, Молодежный тыкрыгы, Симонов урамы, 1 йорт.

14 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – административ бина, Дементьев урамы, 39 йорт, тел.: 510-83-96, 510-94-68

Сайлау участогына керәләр: Годовиков урамы, 14, 16 йортлар, Дементьев урамы, 33а йорт, Максимов урамы, 2, 4а йортлар, Молодежная урамы, 6-12, 14а, 14б йортлар.

15 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – административ бина, Дементьев урамы, 70а йорт, тел. 571-93-92

Сайлау участогына керәләр:  Академик Павлов урамы, 9, 11, 13, 13б йортлар, Дементьев урамы, 7, 7а, 27, 29а, 31, 31а, 33, 35, 37 йортлар, Молодежная урамы, 3, 3а йортлар.

16 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 62 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Симонов урамы, 5 йорт, тел. 570-87-64

Сайлау участогына керәләр: Лукин урамы, 4 йорт, Максимов урамы, 1, 1а, 1б, 3, 5 йортлар, Трамвай урамы, 17 йорт.

17 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «37 номерлы гимназия» муниципаль автоном гомуми белем бирү учреждениесе, Копылов урамы, 13 йорт, тел. 571-07-05

Сайлау участогына керәләр: Копылов урамы, 4, 12, 14, 18 йортлар, Лукин урамы, 1а, 3а йортлар, Побежимов урамы, 17 йорт.

18 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «145 номерлы лицей» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Дементьев урамы, 16 йорт, тел. 571-32-23

Сайлау участогына керәләр: Годовиков урамы, 4, 6, 15 йортлар, Дементьев урамы, 1, 3, 3а, 5, 5а, 5б, 9, 18, 20, 28 (1, 2 корпуслар) йортлар, О.Кошевой урамы, 
20 йорт.

19 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – В.И.Ленин исемендәге мәдәният-ял комплексы, Копылов урамы, 2а йорт, тел. 571-38-79

Сайлау участогына керәләр: Годовиков урамы, 7, 7а-11, 11а, 11б йортлар, Копылов урамы, 2 йорт, Лукин урамы, 2/15 йорт, О.Кошевой урамы, 2-18, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13б йортлар, М.Миль урамы, 1 (төзелеш номеры), 2 (төзелеш номеры), 3 төзелеш номеры) йортлар, Побежимов урамы, 4-16б йортлар, Трамвай урамы, 2/7-40 йортлар, Л.Чайкина урамы.

20 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «112 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Лядов урамы, 16 йорт, тел. 571-26-62

Сайлау участогына керәләр: Белинский урамы, 11-21, 20-36, 294 йортлар, Грабарский торак массивына караган Желябов, Заботин урамнары, Заботин тыкрыгы, Маркин, Огарев, Рыночная урамнары, Социалистическая урамы, 14-20а, 15 йортлар, Станиславский урамы, С.П.Горбунов исемендәге Казан авиация җитештерү берләшмәсенең «Ветеран» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге йортлар, Таймыр урамы, Тар Урам, Шадрин урамы, Челюскин урамы, 1-25, 27в, 31а, 35а йортлар.

21 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «10 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Копылов урамы, 11 йорт, тел. 571-36-64

Сайлау участогына керәләр: Белинский урамы, 8-12/8 йортлар, Индустрия урамы, 9-15/12 йортлар, Лядов урамы, 14 йорт, Социалистическая урамы, 7-11/14 йортлар, Челюскин урамы, 6/9, 10 йортлар.

22 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «А.Гайдар исемендәге Казан яшьләр үзәге» муниципаль бюджет яшьләр сәясәте учреждениесе, Копылов урамы, 7/2 йорт, тел.: 571-39-81, 571-39-91

Сайлау участогына керәләр: Белинский урамы, 3, 4, 4а, 5, 6, 7 йортлар, Индустрия урамы, 3-7 йортлар, Копылов урамы, 5/1, 9 йортлар, Лядов урамы, 2-12 йортлар, Социалистическая урамы, 3 йорт.

23 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «36 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Лядов урамы, 7 йорт, тел. 571-35-96

Сайлау участогына керәләр: Копылов урамы, 1/2, 3/1 йортлар, Лядов урамы, 5, 9, 9а йортлар, Тимирязев урамы, Челюскин урамы, 4/13 йорт.

24 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «112 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Лядов урамы, 16 йорт, тел. 571-26-62

Сайлау участогына керәләр: Белинский урамы, 21а-41, 38 йортлар, «Казан моторлар төзү җитештерү берләшмәсе» ачык акционерлык җәмгыятенең 1 нче коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге йортлар, Тэцевская урамы, 4а, 4в йортлар.

25 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «Казан ачык талантлар университеты 2.0»  коммерциягә нигезләнмәгән автоном оешмасының лаборатория корпусы, Кече Армавир урамы, 31а йорт, тел. 8(800)222-20-38

Сайлау участогына керәләр: Грабарский торак массивына караган Ашхабад урамы, 1-19, 4-18 йортлар, Ашхабад тыкрыгы, Беломорск урамы, 39/30-67/20 йортлар, Зур Армавир урамы, 1-35, 4-30а йортлар, Глинка урамы, Җамбул урамы, 
3-13, 4-14/61 йортлар, Дунай, Инвентарь урамнары, Караганда урамы, 1а-15/55, 2а йортлар, Краснодон урамы, 1/2-19/57, 24, 6-30/55 йортлар, Кубань урамы, Кубань тыкрыгы, Максимов урамы, 55-123/6, 84/19-128/8 йортлар, Кече Армавир урамы, 1/53-31а, 2а-24/43 йортлар, Обнорский, Панфиловчылар урамнары, Побежимов урамы, 61-145, 52-114 йортлар, Побежимов тыкрыгы, Аркылы Әстерхан урамы, 
1а-15, 2а-12 йортлар, Райнис урамы, «Нарцисс» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге йортлар, Тюленин, Теләче, У.Громова урамнары, Үзәк Мариуполь урамы, 1а-29/37, 2а-16 йортлар, Л.Шевцова урамы.

26 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «14 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Беломорск урамы, 104 йорт, тел. 570-93-96

Сайлау участогына керәләр: Северный торак массивына караган Айдаров урамы, 75б-133а, 54а, 54/51-116 йортлар, Апрель урамы, 3 нче Армавир урамы, 
15-29, 14/57-28 йортлар, Ашхабад урамы, 27/15-59/85, 24-74 йортлар, Багратион, Балтач урамнары, Балтика урамы, 31-63/34, 32-62 йортлар, Беломорск урамы, 58а, 58/31-108ж йортлар, Зур Армавир урамы, 39-79, 34-76 йортлар, Васнецов урамы, Җамбул урамы, 17-31, 18-32/149 йортлар, Дубинин урамы, 6, 8, 36, 38, 40, 42/121 йортлар, Краснодон урамы, 23-67, 36/64-66 йортлар, Красная Пресня урамы, Кутузов урамы, 5, 7, 9, 13, 17-25, 4-46 йортлар, Кутузов тыкрыгы, Кече Армавир урамы, 33-73/37, 28-48 йортлар, М.Бигиев урамы, 29а, 31-119 йортлар, Смоленск урамы, 3-17, 2а-18/58 йортлар, Сумская урамы, Үзәк Мариуполь урамы, 33-61/29 йортлар, Черняховский урамы, Чугуево урамы, 3-11, 4-16 йортлар, Шатура урамы, 115-189, 56а-128 йортлар, 2 нче Шатура урамы.

27 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «14 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Луначарский урамы, 9 йорт, тел.: 571-62-48, 571-62-38 

Сайлау участогына керәләр: Северный торак массивына караган 1 нче Армавир урамы, 13а-37а, 18/69-36 йортлар, Баулы урамы, Зур Армавир урамы, 
81б-173, 80-166а, 168, 170 йортлар, Краснодон урамы, 71-193, 68-182 йортлар, Краснодон тыкрыгы, Краснокамск урамы, Л.Черкасов урамы, 41, 43/66, 59, 40-52а йортлар, Литвинов урамы, 49-73, 38-68/82 йортлар, Луначарский урамы, 5/13-31, 31а, 28/2-44а йортлар, М.Бигиев урамы, 30а, 30/63-60/19 йортлар, Кече Армавир урамы, 77-175а, 54/35, 58, 62-154, 172 йортлар, Рубиновая урамы, Казан авиация җитештерү берләшмәсенең 8 нче бакчачылык-дача ширкәтендәге, Казан авиация җитештерү берләшмәсенең 10 нчы бакчачылык-дача ширкәтендәге йортлар, Смоленск урамы, 20-144 йортлар, Собинов урамы, 49-75, 56/133-76/68 йортлар, Тбилиси урамы, 1/87, 2а-10б йортлар, Тренев, Турский, Успенский урамнары, Үзәк Мариуполь урамы, 63/30-141 йортлар, Чугуево урамы, 15-23, 20-30 йортлар.

28 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «14 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Луначарский урамы, 9 йорт, тел.: 571-62-48, 571-62-38

Сайлау участогына керәләр: Северный торак массивына караган Ашхабад урамы, 63-147, 147а, 147б, 149, 153, 155, 185, 187, 189, 78-194 йортлар, Батуми, Воронихин, Гафиатуллин, Маршал Говоров, Гори урамнары, Д.Давыдов урамы, 
58-154 йортлар, Джапаридзе урамы, Дубинин урамы, 59-159, 46-146 йортлар, Ермолова, Жигули, Карамзин урамнары, Кутузов урамы, 29-127, 52-134 йортлар, Луначарский урамы, 37, 73, 73а, 73б, 73в, 75, 75а, 75б, 75в, 50, 56/22, 58, 82/24 йортлар, М.Бигиев урамы, 62-124 йортлар, Симферополь урамы, «Березка» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге йортлар, Смоленск урамы, 21-141а йортлар, Собинов урамы, 83а, 80-98/44 йортлар, Ставрополь, Сухуми урамнары, Тбилиси урамы, 3-71, 71а, 12-58 йортлар, Ялта урамы.

29 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «115 номерлы рус-татар төп гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Беломорск урамы, 144 йорт, тел. 571-86-72

Сайлау участогына керәләр: Северный торак массивына караган Ак каен урамы, 2 нче Бадаев урамы, 4-22 йортлар, Бадаев тыкрыгы, Д.Давыдов урамы, 81/98-143 йортлар, Камышлы урамы, 59-115, 60-120 йортлар, Литвинов урамы, 
111-175, 90/37-158 йортлар, Луначарский урамы, 77, 77а-135, 177, 90-182 йортлар, Пожарский урамы, 92-106, 93-113а йортлар, Сентябрь урамы, Собинов урамы, 
123-155, 122-198 йортлар, Суворов урамы, 75-155, 54-136 йортлар, «Заовражье» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Казан моторлар төзү җитештерү берләшмәсе-10» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Кооператор» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Сирень» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Сирень-1» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге йортлар, Харьков урамы, 67-115, 72-98, 126 йортлар, Л.Черкасов урамы, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 4ж, 6а, 6б, 6в, 6г, 8, 8в, 8г, 8д, 10, 10а, 10б, 10в, 10г, 10д, 10е, 86, 97-187, 176-190 йортлар, Шомыртлы, Яз урамнары.

30 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «115 номерлы рус-татар төп гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Беломорск урамы, 144 йорт, тел. 571-86-72

Сайлау участогына керәләр: Северный торак массивына караган Айдаров урамы, 137-189, 118-158 йортлар, Арбат урамы, Бадаев урамы, 1-21а, 2-24а йортлар, 2 нче Бадаев урамы, 1-21 йортлар, Балакирев урамы, Беломорск урамы, 112-168 йортлар, М.Бигиев урамы, 125-165, 128-136 йортлар, Вильямс, Волгодонск, Волхов, Гидрострой урамнары, Д.Давыдов урамы, 1-75, 4-56/139 йортлар, Добролюбов урамы, Дубинин урамы, 7-55, 14-32 йортлар, Зәй урамы, Камышлы урамы, 17-57, 57б, 4-58 йортлар, Левитан, Луганск, Мамин-Сибиряк, Мәләкәс, Минин, А.Нәвои урамнары, С.Перовская урамы, 3-85, 4-86а йортлар, «Строитель-1» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Ягодка» бакчачылык ширкәте кулланучылар кооперативындагы йортлар, Пестель урамы, 4, 10-92 йортлар, Пожарский урамы, 3-91, 2а, 4-90а йортлар, Пожарский тыкрыгы, Пятигорск урамы, 3-41, 2/45-26 йортлар, Суворов урамы, 3-73а, 8-52, 52а йортлар, Харьков урамы, 7-61а, 18, 20, 24-54а йортлар, Чита урамы, Шатура урамы, 201-267/20, 130-218 йортлар, Шаумян, Я.Купала урамнары.

31 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «5 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Котовский урамы, 2 йорт, тел. 571-86-82

Сайлау участогына керәләр: Яңа Каравай торак массивына караган Бадаев урамы, 23-47а, 26/39-58 йортлар, Беломорск урамы, 174/1-214 йортлар, Бестужев, В.Котик, Зелинский, Котовский, Моисеев урамнары, 1 нче Муром урамы, 4-120 йортлар, 1 нче Пермь, 2 нче Пермь урамнары, С.Перовская урамы, 87-115, 88-134/36 йортлар, ТЭЦ-2 нең 3 нче коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Инвалидлар һәм пенсионерлар» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге йортлар, Пестель урамы, 3-107а, 94-110 йортлар, Петляков урамы, Пятигорск урамы, 63-107/47, 28а-64 йортлар, Рига, С.Ковалевская, Серафимович, И.Федоров урамнары, Шатура урамы, 269-303, 220-246 йортлар.

32 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «5 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Гудованцев урамы, 26 йорт, тел. 571-78-86

Сайлау участогына керәләр: Яңа Каравай торак массивына караган Беломорск урамы, 69 йорт, Гудованцев урамы, 2-110 йортлар, 1 нче Муром урамы, 1/216-121 йортлар, 2 нче Муром, 3 нче Муром, 4 нче Муром, 5 нче Муром урамнары, С.Перовская урамы, 136-150 йортлар, Пятигорск урамы, 119/47-127, 70-90/50 йортлар, Шатура урамы, 250, 252 йортлар.

34 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «60 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Граничная урамы, 2 йорт, тел. 570-85-97

Сайлау участогына керәләр: Борисоглебский торак массивына караган Авиатөзүчеләр, Вишневая, Гагарин, Завод, Заречная, Зеленая, Ивовая, Иванычев, Кадыш, Колхоз, Ленин, Луговая, Малая Заречная, Молодежная, Новая, Озерная, Октябрь, Производственная, Переломная, Җиңү, Рабочая, 2 нче Рабочая, 3 нче Рабочая, Речная, Садовая, Северная, Совет, Төзүчеләр, Сухорецкая, Степная, Торфяная, Школьная, Шоссе, Южная урамнарындагы йортлар; Сухая Река торак массивына караган Большая Заречная урамы, 1-7, 2-20 йортлар, Камчатка урамы, 33-111 йортлар, Колхоз, 2 нче Колхоз, Луговая, Малая Заречная, Песчаная, 1 нче Полевая, Придорожная, Речная, 1 нче Сосновая, Сухая урамнарындагы йортлар; Казан авиация җитештерү берләшмәсенең 11 нче бакчачылык-дача ширкәтендәге, Казан авиация җитештерү берләшмәсенең 14 нче бакчачылык-дача ширкәтендәге, «Связь» бакчачылык-дача ширкәтендәге, Казан авиация җитештерү берләшмәсенең 15 нче бакчачылык-дача ширкәтендәге йортлар.
 
35 номерлы сайлау участогы  
Үзәге – «112 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Лядов урамы, 16 йорт, тел. 571-26-11

Сайлау участогына керәләр: Восход урамы, 45 йорт, Лядов урамы, 15 йорт, «Казан моторлар төзү җитештерү берләшмәсе» ачык акционерлык җәмгыятенең 
2 нче коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Энергетик» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге йортлар, Теплично-Комбинатская урамы, Тэцевская урамы, 4, 4б, 4д, 4е, 6, 9, 9а, 11а, 11б, 13, 13а, 23, 84 йортлар.

36 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «77 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Айдаров урамы, 2 йорт, тел. 570-86-68

Сайлау участогына керәләр: Айдаров урамы, 4, 6, 7, 8а йортлар, Ленинград урамы, 60, 60б йортлар, Лукин урамы, 37, 41-47а йортлар.

37 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «147 номерлы рус-татар урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Кадыш торак массивы, Р.Зорге урамы, 2/5 йорт, тел. 570-33-25

Сайлау участогына керәләр: Бәрәкәт урамы, Кадыш торак массивына караган Г.Камал, Заречная, Зеленая, Калинин, Колодезная, Нагорная, Новая, Почта, Р.Зорге, Совет, Татарстан, Толстой, Чапаев, Чехов, Школьная, 2 нче Школьная урамнарындагы йортлар; Щербаково торак массивына караган Березовая, Газ, Дачная, Зеленая, Кадыш, Лесная, Магистраль, Молодежная, Новая, Обочная, Ольховая, Осиновая, Рабочая, Речная, Садовая урамнарындагы йортлар, «Чайка» бакчачылык-дача ширкәтендәге, «Промстройматериалы» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Солонка» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Меховщик-3» күчемсез милек хуҗалары ширкәтендәге йортлар,  Центральная урамындагы йортлар; Зәңгәр Күл торак массивына караган Заозерная, Курай, Лесная, Мечтателей, Мирас, Таллы яр, Центральная, Янтарная урамнарындагы йортлар.

38 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «Крутушка шифаханәсе» акционерлык җәмгыяте, Крутушка торак массивы, Центральная урамы, 1 йорт, тел. 202-30-36

Сайлау участогына керәләр: Крутушка торак массивына караган Центральная урамындагы йортлар.

39 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 62 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Симонов урамы, 5 йорт, тел. 570-87-64

Сайлау участогына керәләр: Академик Павлов урамы, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 25а йортлар.

40 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «33 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Симонов урамы, 17 йорт, тел.: 510-78-10, 524-04-34

Сайлау участогына керәләр: Беломорск урамы, 6, 8/18, 10/19, 18а йортлар, Ленинград урамы, 31 йорт, Симонов урамы, 15 йорт, Чапаев урамы, 20/19, 21 йортлар, Челюскин урамы, 44, 46, 46а, 48 йортлар.

41 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «117 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Дунай урамы, 16 йорт, тел. 571-41-64

Сайлау участогына керәләр: Кольцевая, Лечебная урамнары, Побежимов урамы, 37-57а йортлар, Социалистическая урамы, 2, 4/11, 8/10 йортлар.

Вахитов районы

42 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «А.Н.Туполев исемендәге Казан милли тикшеренү техник университеты – КАИ» югары белем бирүче федераль дәүләт бюджет мәгариф учреждениесе, К.Маркс урамы, 10 йорт, тел. 231-01-84

Сайлау участогына керәләр: Батурин, Бехтерев урамнары, Большая Красная урамы, 1а, 1б, 3, 5, 7/9, 6, 6 (2 корпус), 8, 14, 18, 22а йортлар, Дзержинский урамы, 3, 5, 9/1, 11а, 13, 15, 17 йортлар, З.Космодемьянская урамы, К.Маркс урамы, 3, 13, 16а йортлар, К.Фукс урамы (так як), Миславский, Казансу буе, Нагорная урамнары, Тельман урамы, 21, 23, 29 йортлар, Федосеев, Япеев урамнары.

43 номерлы сайлау участогы
Үзәге – Казан шәһәре Вахитов районының «Советлар Союзы Герое Г.С.Үмәркин исемендәге 116 номерлы лицей» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Жуковский урамы, 18 йорт, тел.: 238-39-48

Сайлау участогына керәләр: Адамюк урамы, 4 йорт, Большая Красная урамы, 17/10, 23, 29, 29а, 41, 51, 32, 36а, 48, 54 йортлар, Гоголь урамы, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27, 27а, 29, 31 йортлар, Дзержинский урамы, 27, 27а йортлар, Жуковский урамы, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 12/46, 16, 18, 24, 26, 28, 28а йортлар, К.Фукс урамы, 2а, 4, 10, 12, 12а йортлар,  К.Маркс урамы, 23/6, 25, 29/14, 43, 47, 47а, 47б, 24 йортлар, Касаткин урамы, Лобачевский урамы, 6, 8, 10а, 12 йортлар, Малая Красная урамы, Пушкин урамы, 78а йорт, Театр урамы, 1/29, 5, 13 йортлар, Тельман урамы, 5, 13, 15, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42 йортлар.

44 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Казан (Идел буе) федераль университеты» югары белем бирүче федераль дәүләт автоном мәгариф учреждениесе, Кремль урамы, 16а йорт, тел. 233-74-22 

Сайлау участогына керәләр: Астрономия урамы, Бауман урамы, 9, 43, 45, 47, 22, 24, 26, 30, 36, 76 йортлар, Дзержинский урамы, 6б, 16, 18/19, 20, 22 йортлар, Кремль урамы, 19, 21, 23/17, 27, 27а, 2а йортлар, К.Нәҗми урамы, Лобачевский урамы, 3/24, 4 йортлар, М.Җәлил урамы, 5 йорт, Островский урамы, 1/6, 9, 31, 12, 20 йортлар, Уң як Болак, Профсоюз урамнары, Пушкин урамы, 3, 5/43, 19 йортлар, Рәхмәтуллин, Университет урамнары, Чернышевский урамы, 17/38, 12/36, 16 йортлар.

45 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 1 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Сул як Болак урамы, 14а йорт, тел. 292-09-57

Сайлау участогына керәләр: Б.Шәһиди, Г.Исхакый урамнары, Киров тыкрыгы, Коротченко урамы, Сул як Болак урамы, 16, 20, 42/2, 44, 46/2 йортлар, Мәскәү урамы, 53/6, 26/31, 30, 13а йортлар, Р.Яхин, Сәетгалиев, Ташаяк урамнары, Т.Гыйззәт урамы, 14/15 йорт, 14 йорт (төзелеш номеры) А корпусы, 14 йорт (төзелеш номеры) В корпусы, 18/1 (төзелеш номеры), Чернышевский урамы, 25/26, 33, 24/23, 28, 32 һәм 36 (төзелеш номерлары) йортлар, Нариманов урамы, 2 йорт.

46 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 80 номерлы татар-рус урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Татарстан урамы, 40 йорт, тел. 292-02-69

Сайлау участогына керәләр: Г.Камал урамы, 18, 39 йортлар, «Максат» торак комплексындагы йортлар, Г.Тукай урамындагы 9/13, 31, 33, 20а, 26, 34 йортлар, Сул як Болак урамы, 50, 50а, 50б, 50в, 56 йортлар, М.Межлаук урамы, Мәскәү урамы, 38, 60, 70, 76 йортлар, М.Худяков урамындагы йортлар, Нариманов урамы, 45, 55, 57, 59, 40, 42, 50, 52, 58, 60, 66а йортлар, Н.Столбов, Париж Коммунасы урамнары, Т.Гыйззәт урамы, 15, 29 йортлар, Татарстан урамы, 14/59, 16, 18, 52, 54, 56 йортлар, Ямская урамы.

47 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «12 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ш.Мәрҗани урамы, 38 йорт, тел. 293-29-59

Сайлау участогына керәләр: Әхтәмов урамы, 4, 6, 10, 16, 18а, 7а йортлар, Г.Тукай урамы, 57, 65а, 71, 73, 75, 75а, 75г, 83, 84, 90, 92, 102, 106а йортлар, З.Солтан урамы, 110 (төзелеш номеры) йорт, С.Садыйкова урамы, 7, 9, 15, 31, 41/7, 47 йортлар, К.Насыйри, КСКА, Сафьян урамнары, Татарстан урамы, 3/2, 7, 9, 11 йортлар, Ф.Кәрим урамы, 9, 11, 20 йортлар, Ш.Мәрҗани урамы.

48 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «51 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, К.Тинчурин урамы, 3 йорт, тел. 293-24-82

Сайлау участогына керәләр: Г.Камал урамы, 45, 47, 49, 51, 53, 55 йортлар, К.Тинчурин урамы, 1, 1а, 3а, 7, 7а, 9 йортлар, Татарстан урамы, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72 йортлар.

49 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «13 номерлы рус-татар урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Әхтәмов урамы, 26а йорт, тел. 293-40-50

Сайлау участогына керәләр: Әхтәмов урамы, 24, 26, 28, 30, 32 йортлар, И.Гаспринский урамы, Ф.Кәрим урамы, 23, 23а, 26, 27, 32 йортлар, С.Садыйкова урамы, 4, 4а, 10, 12, 14, 20, 22 йортлар, Н.Баян урамы, Татарстан урамы, 13 йорт.

50 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «13 номерлы рус-татар урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Әхтәмов урамы, 26а йорт, тел. 293-40-50

Сайлау участогына керәләр: К.Тинчурин урамы, 15, 15а, 17, 19, 21, 23 йортлар, Татарстан урамы, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 53 йортлар.

51 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Г.Тукай исемендәге 1 номерлы татар гимназиясе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, М.Гафури урамы, 34а йорт, тел. 293-38-67

Сайлау участогына керәләр: Девятаев урамы, 9, 11/1 йортлар, Д.Али урамы, Зайцев урамы, 8, 10, 11 йортлар, К.Якуб, Кызыл Татарстан урамнары, Мехчылар урамы, 1, 3, 7 йортлар, М.Гафури урамы, Эш Урам, Казан автовокзалы, Елга порты.

52 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Г.Тукай исемендәге 1 номерлы татар гимназиясе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, М.Гафури урамы, 34а йорт, тел. 293-38-67

Сайлау участогына керәләр: Девятаев урамы, 7 йорт, Зайцев урамы, 29, 31, 33, 14 йортлар, Мехчылар урамы, 2, 2а, 4, 4а, 14 йортлар, Порт урамы.

54 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «3 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Горький урамы, 16/7 йорт, тел. 236-79-15

Сайлау участогына керәләр: Галактионов урамы, Гоголь урамы, 3, 3а, 5, 9, 10 йортлар, Горький урамы, 3а, 3б, 3в, 7, 17, 19/8, 21, 21а, 4, 4а, 6, 6а, 12, 14 йортлар, Жуковский урамы, 5, 7, 9, 15, 17, 17а, 2/11, 6 йортлар, К.Маркс урамы, 37, 39, 39а, 40/60, 42, 44, 44а, 46, 48, 52, 52а, 54, 54а, 54б, 62 йортлар, Профессор тыкрыгы, Пушкин урамы, 10, 14, 16, 16а, 24, 32, 32а, 40, 42, 52/2, 54, 56, 58 йортлар, Щапов урамы, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 4, 8/9 йортлар.

55 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Казан милли тикшеренү технология университеты» югары белем бирүче федераль дәүләт бюджет мәгариф учреждениесе, К.Маркс урамы, 68 йорт, тел.: 231-95-70

Сайлау участогына керәләр: Большая Красная урамы, 57а, 57б, 59, 61, 63, 65, 58, 60, 64 йортлар, Гоголь урамы, 16/56, 18, 18а, 20, 24 йортлар, Горький урамы, 27, 24, 26, 26а, 28, 28а, 34 йортлар, К.Маркс урамы, 51, 53, 53а, 59, 59а, 59б, 69, 71ж, 66, 74, 76 йортлар, Мөштәри урамы, 33, 33б, 35/60, 18/39, 20, 22, 30, 30а йортлар, Подлужная, Поперечно-Подлужная, Саммер урамнары, Толстой урамы, 15, 31, 33, 33а, 41, 41а, 14, 14а, 16, 16а, 18 йортлар, Щапов урамы, 41а, 43, 45 йортлар, Саначин тыкрыгы.

56 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Инглиз теле тирәнтен өйрәнелә торган 18 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль автоном гомуми белем бирү учреждениесе, Мөштәри урамы, 6 йорт, тел. 236-94-52

Сайлау участогына керәләр: Айвазовский урамы, 3, 5, 11а, 19, 12, 14, 14а, 16 йортлар, Бутлеров урамы, 39/18, 45, 49, 54, 56, 60 йортлар, Волков урамы, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55/21, 61, 73, 77, 79 йортлар, Достоевский урамы, 1, 7, 15, 4, 6, 8, 8а, 10, 12 йортлар, Курашов урамы, Лесгафт урамы, 1/2, 3, 11, 13, 2/17, 4, 6/57 йортлар, Маяковский урамы,  4, 4а, 6, 10, 10а, 12, 24, 28, 30 йортлар, Мөштәри урамы, 5, 7, 11, 11а, 13, 13а, 13в, 15, 15а, 19, 19а, 21, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 14 йортлар, Низенькая, Овражная урамнары, Толстой урамы, 1, 5/28 йортлар, Ульянов-Ленин урамы, 57/2, 65/1, 67/2, 69, 46, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 50/11, 50/12, 50/13, 50/14, 50/15, 50/16, 50/17, 50/18, 50/19, 50а, 50б, 52б, 54, 54б, 54в, 54д, 56а йортлар, Щапов урамы, 18, 20 йортлар.
 
57 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Советлар Союзы Герое Б.К.Кузнецов исемендәге Казан кадетлар мәктәп-интернаты» дәүләт бюджет белем бирү учреждениесе, Катанов тыкрыгы, 1 йорт, тел. 590-88-72

Сайлау участогына керәләр: Бутлеров урамы, 11, 21, 21а, 25, 29, 31, 33, 35/15, 6, 18, 20, 20а, 22, 34а йортлар, Кочетов, Катанов тыкрыклары, Маяковский урамы, 1/49, 3, 5, 11, 17, 19, 21, 23а, 27, 29, 29а, 29б йортлар, Некрасов урамы, Щербаков тыкрыгы, Ульянов-Ленин урамы, 19, 23, 27, 31, 33, 47, 16, 16а, 20, 26, 32, 34 йортлар, Щапов урамы, 10, 10а, 12, 14/31 йортлар.

58 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «5 номерлы лицей» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Волков урамы, 3 йорт, тел. 238-97-94

Сайлау участогына керәләр: А.Айдинов урамы, Волков урамы, 7, 11, 13, 19, 21, 25, 29, 31, 2, 12, 14 йортлар, Калинин урамы, 3 йорт, Т.Миңнуллин урамы, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 10а йортлар, М.Сәлимҗанов урамы, 15/8б, 15/8в йортлар, Николаев урамы, 5 йорт, Островский урамы, 53, 59, 85а, 86, 88 йортлар, Петербург урамы, 30, 32/13, 40, 40а, 44, 52, 62, 64 йортлар, Спартак урамы, 14, 21, 21а, 35 йортлар, Старая, Иске йолачылар урамнары, Ульянов-Ленин урамы, 12 йорт, Һ.Такташ урамы, 2 йорт, Щепкин урамы. 

59 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «41 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Һ.Такташ урамы, 81 йорт, тел. 278-02-97

Сайлау участогына керәләр: М.Сәлимҗанов урамы, 10/73, 12, 14 йортлар, Һ.Такташ урамы, 39, 41, 49, 53, 55, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 32а, 50, 56 йортлар.

60 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «41 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Һ.Такташ урамы, 81 йорт, тел. 278-02-97

Сайлау участогына керәләр: Н.Назарбаев урамы (элеккеге Эсперанто урамы), 64, 66, 66/1, 66/2, 68, 70, 72, 74, 76, 78 йортлар, Һ.Такташ урамы, 84, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105 йортлар.

61 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «Татар телендә белем бирә торган 27 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Н.Назарбаев урамы (элеккеге Эсперанто урамы), 48 йорт, тел. 277-23-28

Сайлау участогына керәләр: М.Сәлимҗанов урамы, 17, 19, 21, 23 йортлар, Ново-Песочная урамы, Н.Назарбаев урамы (элеккеге Эсперанто урамы), 10, 12, 12а, 12в, 54, 56, 60, 60-1, 62 йортлар, Павлюхин урамы, 37 йорт, Петербург урамы, 65а йорт, Островский урамы, 103, 105 (төзелеш номеры), 105/1 (төзелеш номеры), 107, 110 (төзелеш номеры), 114 (төзелеш номеры), 116 (төзелеш номеры) йортлар, Спартак урамы, 87, 89 йортлар.

62 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Казан дәүләт архитектура-төзелеш университеты» югары белем бирүче федераль дәүләт бюджет мәгариф учреждениесе, Зеленая урамы, 1 йорт, тел. 510-47-87

Сайлау участогына керәләр: Волков урамы, 22, 26, 30а, 32, 38, 40, 42, 42а, 46, 48/22 йортлар, Вишневский урамы, 22 йорт, Горный, Пехотный тыкрыклары, Зеленая урамы, 11, 2 йортлар, Калинин урамы, 5, 13, 17, 19, 19/5б, 33, 37, 61, 63, 65, 69, 4, 6, 10, 12, 16, 18, 22, 24, 30, 32, 42, 52, 60 йортлар, Пехотная, Привольная, 1 нче Привольная, 2 нче Привольная, Ремесленная, Роща Фрунзе урамнары, Суконная урамы, 30, 30а, 32 йортлар, Тихомирнов урамы, 1, 7, 11, 19, 31, 75 йортлар.

63 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «96 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе (башлангыч мәктәп бинасы), Достоевский урамы, 51а йорт, тел.: 238-07-05, 236-16-54

Сайлау участогына керәләр: Айвазовский урамы, 27 йорт, Волков урамы, 54, 56, 58, 60/12, 66/17, 68, 70 йортлар, Достоевский урамы, 24, 26, 28 йортлар, Лесгафт урамы, 19, 21, 18, 20, 20а, 24, 26 йортлар, Һ.Атласи урамы, 2/28, 4, 6, 8, 10, 12, 26, 30 (төзелеш номеры) йортлар, Чехов урамы, 29, 31, 51, 53, 57, 22а, 24, 36 йортлар.

64 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «96 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Достоевский урамы, 51 йорт, тел.: 236-16-54, 238-07-05

Сайлау участогына керәләр: Волков урамы, 78, 80, 84, 86 йортлар, Груздев урамы, 4 йорт, Достоевский урамы, 53 йорт, Лейтенант Шмидт урамы, 6, 8 йортлар, Чехов урамы, 3/7, 9, 4, 4а, 4б, 4в, 6, 6а, 6б, 6г, 8/2 йортлар.

65 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «96 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Достоевский урамы, 51 йорт, тел.: 238-07-05, 236-16-54

Сайлау участогына керәләр: Вишневский урамы, 8/35, 10, 12, 14 йортлар, Достоевский урамы, 40, 44/6 йортлар, Лесгафт урамы, 28, 28а йортлар, Һ.Атласи урамы, 9, 11, 13, 15 йортлар, Чехов урамы, 11, 25/31 йортлар.

66 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «А.Н.Туполев исемендәге Казан милли тикшеренү техник университеты – КАИ» югары белем бирүче федераль дәүләт бюджет мәгариф учреждениесенең 5 номерлы тулай торагы, Н.Ершов урамы, 30 йорт, тел. 272-47-03

Сайлау участогына керәләр: Әбҗәлилов урамы, 19, 21 йортлар, Академия урамы, Вишневский урамы, 3, 11, 11а йортлар, Зинин урамы, 1, 3, 5, 7, 9/23 йортлар, Лейтенант Шмидт урамы, 3/15 йорт, Маленькая урамы, 5 йорт, Н.Ершов урамы, 2, 4/2, 8, 14/2, 20, 28, 30, 32 йортлар, Чехов урамы, 1а йорт.

67 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «28 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Достоевский урамы, 79 йорт, тел. 238-28-11

Сайлау участогына керәләр: Әбҗәлилов урамы, 1, 1/82, 3 йортлар, Ветеринария урамы, 10 йорт, Достоевский урамы, 57/31, 63, 73, 79а, 81, 72/19, 74, 74а, 76, 78 йортлар, Зинин урамы, 15, 20, Лейтенант Шмидт урамы, 29, 33, 35а, 35б, 37, 34/18, 44, 46, 46а, 48 йортлар, Товарищеская урамы, 5, 9/42, 21, 16 йортлар.

68 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Казан милли тикшеренү технология университеты» югары белем бирүче федераль дәүләт бюджет мәгариф учреждениесенең 6 номерлы аспирантлар һәм студентлар йорты, Товарищеская урамы, 32 йорт, тел. 561-00-47

Сайлау участогына керәләр: Ә.Еники урамы, 1/51 йорт, Вишневский урамы, 29/48, 49, 49а, 49б, 51 йортлар, Достоевский урамы, 50, 52, 66 йортлар, Зинин урамы, 24, 34, 41 йортлар, Новосибирск урамы, Товарищеская урамы, 28/70, 32, 32а йортлар.

69 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «Казан милли тикшеренү технология университеты» югары һөнәри белем бирүче федераль дәүләт бюджет мәгариф учреждениесенең 5 номерлы аспирантлар һәм студентлар йорты, Товарищеская урамы, 40б йорт, тел. 238-21-00

Сайлау участогына керәләр: Әмәт торак массивына караган Подгорная урамы, 127а, 129, 131, 131а, 135, 135а, 141, 143, 147, 149, 151, 151а, 155, 157, 161, 169, 173-181, 185, 187, 189, 191, 110, 110а, 112, 118, 124, 128, 130, 134, 138, 140, 142, 142а, 148, 152, 156а, 160, 162, 164, 164а, 172, 174, 176, 178, 184 йортлар; Калуга торак массивына караган Адмирал Нахимов, Д.Бедный урамнары, 9, 12 йортлар, Пугачевская урамы, 53-59, 2, 4, 6, 12а, 12б, 12-18, 20, 22, 24А, 36, 38-46, 50, 52, 54 йортлар, Пугачев урамы, 45, 45а, 47, 53, 55, 57, 2, 6, 12, 14, 16, 22, 36, 38, 40, 42, 46, 50 йортлар, Сквозная урамы, 8 йорт, Кече Пугачев Чокыры урамы, Яңа Пугачев урамы (җөп як), Нахимов Чокыры урамы, Казан тимер юл узелы бакчалары, Иске Пугачев урамы (җөп як), М.Латыйпов урамы, 34, 36, 58, 60, 62, 66, 68, 70 йортлар, Товарищеская урамы, 29, 31, 31а, 31б, 30, 30а, 40, 40б йортлар, Хороводная урамы.

70 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «98 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе (татар-рус)» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ә.Еники урамы, 23 йорт, тел. 236-24-42

Сайлау участогына керәләр: Әмәт торак массивына караган Подгорная урамы, 41, 45, 47, 51, 55, 77, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 107, 111, 115-119 йортлар, Калуга торак массивына караган Долинная, Закамская, Заслонов, Кривая, Кривой Овраг, Кузнечная урамнары, М.Латыйпов урамы, 1, 3, 7, 11, 15, 19, 29, 33, 37, 41, 2, 4, 6, 12, 16, 18, 20, 28 йортлар, Кече Бистә, Яңа Пугачев (так як), Нестеров, Одесса, Охотск урамнары, Кузнечный тыкрыгы, Потребительская, Поперечно-Слободская, Поперечно-Центральная урамнары, Пугачевская урамы, 1-7, 11, 13, 13а, 15, 17, 21, 21а йортлар, Пугачев урамы, 3, 5, 13, 15, 21, Рабочая Молодежь, Ракета, Сборная, Иске Пугачев (так як), Тихая, Центральная урамнары, Ә.Еники урамы, 4/2, 6/1, 10 йортлар, Товарищеская урамы, 33, 42 йортлар. 

71 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «98 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе (татар-рус)» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ә.Еники урамы, 23 йорт, тел. 236-24-12

Сайлау участогына керәләр: Ә.Еники урамы, 3, 5, 7, 17, 17б, 2/53 йортлар, Вишневский урамы, 53/2, 55, 57 йортлар, Товарищеская урамы, 34, 40а йортлар.

72 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – Казан шәһәренең «Ә.З.Бакиров исемендәге 6 номерлы балалар музыка мәктәбе» муниципаль бюджет өстәмә белем бирү учреждениесе, Бойничная урамы, 8 йорт, тел. 238-15-76

Сайлау участогына керәләр: Әмәт торак массивына караган Подгорная урамы, 3, 9, 9а, 19, 21, 23 йортлар, Бойничная урамы, 3, 5, 11, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 45, 49, 51, 55, 57, 65, 6, 8, 10, 16, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 40, 42 йортлар, Вишневский урамы, 57а, 59, 59а (1, 3 корпуслар), 61, 61а йортлар, Арткы-Бойничная урамы, 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 йортлар, Нестеров Чокыры, Нестеров Авышлыгы урамнары.

73 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Союз» яшүсмерләр клубы, Мотор урамы, 31а йорт, тел. 236-18-14

Сайлау участогына керәләр: Әмәт торак массивына караган Әмәт урамы, 1, 3, 7, 9-57, 9а, 9б, 11а, 11б, 17а, 17б, 17в, 19а, 19б, 19в, 27а, 35а, 35в, 37б, 49а, 51а, 51б, 55а, 2-22, 26, 30-50, 6а, 8а, 12а, 16а, 18а, 30а, 32а, 34а, 36а, 40а, 44а, 48а, 50/2а, 50а, 50г йортлар, Дачная урамы, 75-83, 85-89/2 йортлар, Железнодорожная урамы, 51, 50, 50а йортлар, Калуга урамы, 1, 5, 9-13, 23, 29, 2-12, 16-26, 28/12, 10а, 18а йортлар, Киев урамы, 1, 1а, 3, 13, 15, 17, 12, 14, 38 йортлар, Косогорная урамы, 3-9, 27, 37, 14, 26 йортлар, Мотор урамы, 1а, 2-12 йортлар, Параллель Әмәт урамы, 1, 1а, 3, 3а, 5, 25а, 29а, 2а, 12, 18, 20 йортлар, Подаметьевская урамы, 41-49, 55, 57, 30, 34, 40, 44/49, 46, 54 йортлар, Подгорная урамы, 2-10, 16-28, 34-44, 48, 50а, 50-62, 66, 70, 72, 80, 84, 84а, 90, 90а, 92, 96, 100, 104, 106, 108 йортлар, Тихомирнов урамы, 42, 64, 70, 72 йортлар, Әмәт тыкрыгы, Вятка, Вятка Чокыры, 1 нче Газонлы, Марс, Мичурин, Невельский, Ногинск, 2 нче Подгорная, Аркылы Чабаксар, Приборная, Садовая, Соревнование, Иске Әмәт, Тихогорск, Чабаксар, Щорс, Юдино урамнары, Агрономия урамы, 15, 17/6, 47, 53 йортлар.

74 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «14 номерлы рус-татар урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Братская урамы, 1 йорт, тел. 277-05-33

Сайлау участогына керәләр: Әмәт торак массивына караган Әмәт урамы, 
59-79, 61а, 63а, 69а, 71а, 73а, 52-72, 52а, 52б, 52е, 54а, 54в, 56а, 58а, 62а, 64а, 64б, 66а, 72а йортлар, Братская, 2 нче Газонлы урамнары, Грибоедов урамы, 1, 3, 7, 4, 6, 6/14 йортлар, Дачная урамы, 31а, 31-49, 53-69, 73, 35а, 43а, 53а, 67а, 30, 34, 36, 36а, 36б, 42 йортлар, Калуга урамы, 35, 41, 43, 34, 38, 42, 44 йортлар, Киев урамы, 21, 25-29, 29б, 31, 33-37, 18, 20, 24, 28, 38а йортлар, Косогорная урамы, 53-57, 61-65, 67б, 67в, 75-79, 83, 85а, 91, 93, 95а, 38, 40, 46, 48а, 52, 62, 62б, 64а, 66а, 72, 72а, 72в, 74, 80а, 80б, 108, 112, 114б, 144б, 148 йортлар, Кырым урамы, Магадан урамы, 1-9, 17-25, 25а, 29-37, 18, 18а, 18б йортлар, 2 нче Магадан урамы, Мотор урамы, 5-9, 13, 15, 19, 21-31, 31а, 14-52, 16а, 30б, 32а, 42а, 46а, 48а, 50б йортлар, Параллель Әмәт урамы, 11, 13, 17, 19а, 22а йортлар, Подаметьевская урамы, 67-71, 77, 77а, 83, 87-91, 97, 113, 139, 66, 76, 78, 82 йортлар, Полярная, Аркылы Кырым, Суриков урамнары, Студеная урамы, 3-11, 4, 6, 8, 14, 18, 24-30 йортлар.

75 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «14 номерлы рус-татар урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Братская урамы, 1 йорт, тел. 277-05-33

Сайлау участогына керәләр: Әмәт торак массивына караган Альпинистлар, Гайдар урамнары, Грибоедов урамы, 9, 11, 10, 25 йортлар, Дачная урамы, 1-9, 21, 23, 27, 29, 2-28, 14а йортлар, Железнодорожная урамы, 3, 15, 15а, 17, 21, 23, 31, 35, 37, 41-45, 2, 8, 14, 16, 22, 22а, 34, 36, 42 йортлар, Косогорная урамы, 149, 149а, 161а, 165, 167, 96, 150, 156, 160, 166 йортлар, Магадан урамы, 4-12, 16а, 32-40 йортлар, Маршал урамы, Мотор урамы, 37, 37а, 39, 49, 49б, 51, 52-60, 60а, 62, 64, 66, 68, 68а йортлар, Плодовая урамы, Студеная урамы, 13, 15, 17, 19, 27, 32, 36, 36а, 38, 40-46 йортлар.

Киров районы

86 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «182 номерлы политехник лицей» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, А.Арсланов урамы, 10 йорт, тел. 590-07-22

Сайлау участогына керәләр: «Салават Күпере» торак комплексына караган Тансык, В.Сажинов урамнары, Залесный торак массивына караган Алан, Гүзәл, Йолдызлы, 1 нче Красочный Тупик, 2 нче Красочный Тупик, Көмеш, Красочная, Кырлай, Мастерлар, Коралчылар, Паратск, Плужная, Пороховая, Свияжск, Сердәш, Сембер, Таң, Тасма, Шумная, Юлдаш урамнары. 

87 номерлы сайлау участогы
Үзәге – Казан шәһәренең «Залесный мәдәният үзәге» муниципаль бюджет мәдәният учреждениесе, Осиново тыкрыгы, 8 йорт, тел. 524-85-86

Сайлау участогына керәләр: «Салават Күпере» торак комплексына караган Н.Йосыпов урамы, 1, 3, 3а, 3б, 5, 5а, 7, 9, 37 йортлар, Ә.Авзалова урамы, 15 йорт, Залесный торак массивына караган Залесная урамы, 32-88, 88б йортлар, Осиново, 
2 нче Осиново урамнары, 2 нче Яңа Осиново, 3 нче Яңа Осиново урамнары, Осиново тыкрыгы. 

88 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «57 номерлы рус-татар урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Алтынов урамы, 2 йорт, тел.: 555-96-70, 555-96-68

Сайлау участогына керәләр: Залесный торак массивына караган Актүбә, Алеут, Алтынов, Болгария урамнары, Варшава тыкрыгы, Варшава, Выборная, Вьюжная, Ежевичная, Зимняя урамнары, Залесная урамы, 7-127 йортлар, Интернат, Калиновский, Карпат урамнары, Красноармейский, Лесной тыкрыклары, Лесопарковая урамы, Лесопарковый тыкрыгы, Молдавия, Ока, Паровозчылар, Пограничная, Полесская, Полоцк, Родниковая, Селянская, Славян, Таганрог, Тәтеш урамнары, Хибин урамы, 1-15, 2а, 2б, 12, 14 йортлар. 

89 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Витамин» яшүсмерләр клубы бинасы, Г.Державин урамы, 3 йорт (3 корпус)

Сайлау участогына керәләр: Залесный торак массивына караган Г.Державин урамы, Залесная урамы, 1, 1а, 1в, 1г, 1д, 2, 3 йортлар, Хибин урамы, 4, 6, 8, 10, 10а, 18, 18б йортлар.

90 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Горводзеленхоз» тресты муниципаль унитар предприятиесенең Казан шәһәре «Лебяжье» урман-паркы кызыл почмагы, Аккош күленә якын территория, 7 йорт, тел. 512-02-59

Сайлау участогына керәләр: Тирән Күл, Аккош Күле, Якты Күл территорияләрендәге, «Восток», «Дружба», «Советский космос», «Спартак» лагерьлары территорияләрендәге торак йортлар, ГОРОНО территориясе. 

91 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Татар телендә белем бирә торган 3 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Горький Шоссесы урамы, 24 йорт, тел. 555-33-21

Сайлау участогына керәләр: Глазово, Горький Шоссесы урамнары, Маршрут урамы, 6 йорт, Можайский урамы, 2/37, 3, 4, 5 йортлар, Самара урамы, 4-8 йортлар, Телецентр урамы, 2/10, 4, 6/9, 12, 14 йортлар.

92 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Казан дәүләт казна дары заводы» федераль казна предприятиесе хезмәткәрләрен медицина тернәкләндерүе үзәге, Можайский урамы, 14 йорт, тел.: 554-34-50, 555-09-07

Сайлау участогына керәләр: Октябрьнең 40 еллыгы урамы, 13-19, 18-22 йортлар, Можайский урамы, 16, 16а, 15, 15 (1, 2 корпуслар), 19 йортлар, Телецентр урамы, 15, 17 йортлар, Юбилей урамы.

93 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 137 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Окольная урамы, 9 йорт, тел. 555-33-31

Сайлау участогына керәләр: Телецентр урамы, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13/8 йортлар, Октябрьнең 40 еллыгы урамы, 2, 4, 5, 7, 10, 12 йортлар, Окольная урамы, 1, 3, 5, 16, 18, 20 йортлар, Маршрут урамы, 13, 16, 17 (1 корпус) йортлар, Самара урамы, 15 йорт, Ново-Светлая урамы, 9, 11, 20, 22, 35 йортлар, Светлая урамы, 19, 21 йортлар, Можайский урамы, 9/14, 10, 11, 12, 17 йортлар.

94 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 137 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Окольная урамы, 9 йорт, тел. 555-33-93

Сайлау участогына керәләр: Болотников урамы, 13а, 17а, 29а, 38, 40 йортлар, Лебяжье урамы, 1-19а, 2-16 йортлар, Ново-Светлая урамы, 2-18 йортлар, Светлая урамы, 1, 7-17, 4-30 йортлар, Серпухово урамы.

95 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «“Заречье” балаларга өстәмә белем бирү үзәге» муниципаль бюджет өстәмә белем бирү учреждениесе, Окольная урамы, 23 йорт, тел. 564-81-51

Сайлау участогына керәләр: Зур Мөхәммәтшин, Кече Мөхәммәтшин, Луговая урамнары, Краснококшайск урамы, 187-195, 254-272а йортлар, Лебяжье урамы, 51/74, 52 йортлар, Окольная урамы, 25, 58, 66-74 йортлар, Фрунзе урамы, 1, 1б, 3, 7, 9, 9а, 13, 80 йортлар.

96 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 70 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Краснококшайск урамы, 178 йорт, тел. 554-64-35

Сайлау участогына керәләр: Коләхмәтов урамы, 3, 5, 7, 9, 11, 11а йортлар, Окольная урамы, 28, 30 йортлар, Сабан урамы, 2, 2а, 4, 13, 13а, 15, 15а, 19, 25-29 йортлар.

97 номерлы сайлау участогы 
Үзәге  – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 70 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Краснококшайск урамы, 178 йорт, тел. 554-64-35

Сайлау участогына керәләр: Фрунзе урамы, 15, 17, 19 йортлар, Краснококшайск урамы, 168, 170, 172, 174, 176 йортлар, Коләхмәтов урамы, 4, 6 йортлар. 


98 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 70 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Краснококшайск урамы, 178 йорт, тел. 554-64-35

Сайлау участогына керәләр: Чкалов урамы, 1, 7, 7б-15 йортлар, Полевая урамы, 24-30, 36 йортлар, Краснококшайск урамы, 162, 164, 166 йортлар, Фабрика урамы, 4 йорт. 

99 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 70 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Краснококшайск урамы, 178 йорт, тел. 554-61-63

Сайлау участогына керәләр: Коләхмәтов урамы, 8, 10, 12, 14, 16 йортлар, Батыршин урамы, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32 йортлар.

100 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «Татар телендә белем бирә торган 4 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Чкалов урамы, 8 йорт, тел. 554-40-11

Сайлау участогына керәләр: Чкалов урамы, 10 йорт, Батыршин урамы, 38 (1, 2 корпуслар), 40 (1, 2 корпуслар), 55, 59, 61, 65-79 йортлар, Г.Баруди урамы, 7, 9, 16, 16 (3 корпус), 18, 18а, 20, 20а йортлар, Серов урамы, 22/24, 26, 26а, 28а, 28б, 36/50, 44, 46, 48, 48 (3 корпус), 50 (1, 2 корпуслар) йортлар, «Ягодная бистәсе» торак комплексына караган Повстанческая урамы, 26а-34, 40, 42, 42а, 44, 37-61 йортлар, Полевая урамы, 72-102, 73-99 йортлар, Герцен урамы, 145-155 йортлар, Одноэтажная урамы, Низовая урамы, 12-20, 21, 26, 28, 36 йортлар, Салтыков-Щедрин урамы, 18-26, 23, 27 йортлар.

101 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «Татар телендә белем бирә торган 4 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Чкалов урамы, 8 йорт, тел. 554-40-11

Сайлау участогына керәләр: Чкалов урамы, 2/160, 4/2 йортлар, Г.Баруди урамы, 3, 4, 4 (2 корпус), 5 йортлар, Краснококшайск урамы, 119, 123-131, 154, 158 йортлар, Герцен урамы, 133а, 135, 137, 139 йортлар, Межевая урамы, 36-50, 19-25, 33 йортлар, Межевой тыкрыгы, Низовая урамы, 3, 5, 8, 10, 11 йортлар, Повстанческая урамы, 1а, 3, 5, 4-12 йортлар. 

102 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – Казан шәһәренең «М.Мозаффаров исемендәге 18 номерлы балалар музыка мәктәбе» муниципаль бюджет өстәмә белем бирү учреждениесе, Музыкальная урамы, 4 йорт, тел. 555-27-64

Сайлау участогына керәләр: Солнечная урамы, 1, 4-16 йортлар, Репин, Лазарев, Токарь урамнары, Болотников урамы, 1-11/1, 20 йортлар, Музыкальная урамы, Димитров урамы, 3-9, 15 йортлар, Богатырев урамы, 1, 5, 6, 6к, 8, 9, 13 йортлар, Солнечный тыкрыгы.

103 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «50 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Шульгин урамы, 19 йорт, тел. 554-99-01

Сайлау участогына керәләр: Богатырев урамы, 2/5, 4/2 йортлар, Деловая урамы, 2, 3, 6 йортлар, Димитров урамы, 4, 6, 8 йортлар, Беренче Май урамы, 20, 22 йортлар, 25 нче Октябрь урамы, 5, 5а (1, 2 корпуслар), 9/7-13/6 йортлар, С.Халтурин урамы, 2/24, 4, 7, 11/10 йортлар, 3730 хәрби часть.

104 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «Казан милли тикшеренү технология университеты» югары белем бирүче федераль дәүләт бюджет мәгариф учреждениесенең Казан технология көллияте, 25 нче Октябрь урамы, 10а йорт, тел.: 555-01-43, 554-73-29

Сайлау участогына керәләр: Алафузов урамы, 6 (1, 2, 3 корпуслар), 17а, 22/109 йортлар, Герцен урамы, 111, 113, 115, 119 йортлар, Базар,  Бородин урамнары, Деловая урамы, 16-20 йортлар, Краснококшайск урамы, 71/9, 75а, 83, 84, 84а, 84б (1, 2 корпуслар), 85б, 86/12, 92 йортлар, Смычка урамы, 5, 16, 20, 30 йортлар, С.Халтурин урамы, 10, 16 йортлар, Бистә урамы, 16, 18, 19, 23, 33, 24, 38-42, 46 йортлар, Лукницкий урамы, 25 нче Октябрь урамы, 2/7-6, 16/9, 20/8 йортлар, Беренче Май урамы, 1, 2, 4, 14, 16 йортлар, Аркылы Базар урамы, 1 йорт, Гладилов урамы, 56 йорт, Казансу елгасы яры. 

105 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – Казан шәһәре Киров районының «182 номерлы политехник лицее» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, А.Арсланов урамы, 10 йорт, тел. 590-07-22

Сайлау участогына керәләр: «Салават Күпере» торак комплексына караган А.Арсланов урамы, 6, 6а, 6/9, 8, 12/2, Зилант урамы, Залесный торак массивына караган Аксу урамы, Аулак, Залесный, Яңа Осиново тыкрыклары, Прудная, Сазлы, Стожки, Үзәнле урамнары, Үзәнле тыкрыгы.

106 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 135 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, 2 нче Юго-Западная урамы, 27а йорт, тел.: 562-28-83, 518-21-77

Сайлау участогына керәләр: «Ягодная бистәсе» торак комплексына караган 
1 нче Вольная урамы, 40 йорт, Канаш урамы, Лушников урамы, 1, 3, 3а, 5, 7, 9 йортлар, Ломоносов урамы, Кече Крыловка урамы, 27, 41, 41а-49, 40, 44, 46, 53а йортлар, Осипенко, Петров, Пилот, Труд урамнары, Салтыков-Щедрин урамы, 1-17, 2-16 йортлар, 2 нче Юго-Западная урамы, 29-39 йортлар.

107 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 135 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, 2 нче Юго-Западная урамы, 27а йорт, тел.: 518-21-77, 562-28-83

Сайлау участогына керәләр: «Ягодная бистәсе» торак комплексына караган 2 нче Юго-Западная урамы, 5, 9, 9а, 11 йортлар, Батыршин урамы, 81, 85 йортлар, Иртыш урамы, Герцен урамы, 128-134 йортлар, Межевая урамы, 24-30, 30а йортлар, Кече Крыловка урамы, 11-21, 12-28, 34 йортлар, Коммунарлар урамы, 1/6, 2, 9-13, 16, 22, 26/25, 30, 31, 31а, 32, 34, 42, 43, 45 йортлар, Лушников урамы, 2, 4 йортлар, Кольцов урамы, 53-91, 58-90 йортлар, Повстанческая урамы, 52-56, 63-71, 75, 75/68, 77, 81, 87 йортлар, Полевая урамы, 108 йорт.

108 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «Хәрби-патриотик белем бирү үзәге – Анатолий Иванович Чехов исемендәге 67 номерлы мәктәп» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Дежнев урамы, 1 йорт, тел.: 562-27-03, 562-29-06

Сайлау участогына керәләр: «Ягодная бистәсе» торак комплексына караган Дружина урамы, Гончаров урамы, 48-70а, 47, 53-65 йортлар, Аркылы Базар урамы, 21-37, 45-49, 34, 52-60 йортлар, Тургенев урамы, 40-50, 45-51, 55-63 йортлар, Ягодинская урамы, 23, 25, 27, 35, 37, 34, 34а, 36а, 40 йортлар, Передовая урамы, 12, 16, 18 йортлар, Дежнев урамы, 2 (1, 2 корпуслар), 4 (1, 2 корпуслар) йортлар, Повстанческая урамы, 62, 97/14 йортлар, Кольцов урамы, 37-49а, 40, 44, 52, 54 йортлар, Межевая урамы, 1, 1а, 3/54, 8-20 йортлар, 1 нче Вольная урамы, 5-23/15, 6-24 йортлар, 2 нче Вольная урамы, 2а, 4-22 йортлар, Кече Крыловка урамы, 3-9, 4-10, 10а йортлар.

109 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Казан сәүдә-икътисад техникумы» дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесе, Горсоветская урамы, 2 йорт, тел.: 518-38-34, 518-47-97

Сайлау участогына керәләр: Бабушкин, Чигорин урамнары, М.Вахитов урамы, 5 йорт, Баженов урамы, 28, 30 йортлар, 2 нче Юго-Западная урамы, 3 йорт, Аркылы Базар урамы, 57, 59, 61, 66-74 йортлар, Горсоветская урамы, 2а, 17 (1, 2, 3 корпуслар), 19а, 25, 25а, 29, 33, 34 йортлар, Передовая урамы, 31/44, 33, 28/42-36 йортлар.

110 номерлы сайлау участогы
Үзәге – Россия Федерациясе Эчке эшләр министрлыгының Казан шәһәре буенча идарәсенә караган 3 номерлы «Зареченский» полиция бүлегенең җәмәгать тәртибе терәк пункты, Шоссе урамы, 24 йорт, тел.: 554-35-52

Сайлау участогына керәләр: «Ягодная бистәсе» торак комплексына караган Грузовая,  Ползунов, Псков урамнары, Баженов урамы, 2, 4, 5, 7 йортлар, Калугинская урамы, 1, 3, 4, 5 йортлар, Кольцов урамы, 1, 1а, 2, 3, 4, 6 йортлар, Шоссе урамы, 1, 15, 15а, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23а, 47-59 йортлар, Энгельс урамы, 38, 40 йортлар, Шоссе тыкрыгы, 5, 7 йортлар.

111 номерлы сайлау участогы
Үзәге – Казан шәһәренең «Б.М.Әлминов исемендәге 3 номерлы балалар сәнгать мәктәбе» муниципаль бюджет өстәмә белем бирү учреждениесе, Шоссе урамы, 20 йорт, тел. 555-33-49

Сайлау участогына керәләр: «Ягодная бистәсе» торак комплексына караган Бугринская, Внешняя, Насыпная, Лесопильная, Заливная урамнары, Герцен урамы, 12-38, 50-60, 76, 82, 90, 110, 122, 124, 7-29, 39-47, 55, 81-93, 107 йортлар, Гладилов урамы, 22б, 40 йортлар, Гончаров урамы, 2-16, 3-15/39, 33, 35 йортлар, Кольцов урамы, 8, 8а-18, 34, 5-19, 35 йортлар, Краснококшайск урамы, 22, 29, 33, 37, 37а, 49, 53-57, 54, 56а, 62 йортлар, П.Морозов, Пролетар урамнары, Бистә урамы, 3, 9, 11/8, 2-10 йортлар, Табейкин урамы, Тургенев урамы, 2а, 4-20, 24, 38, 3, 5, 13, 19 йортлар, Межевая урамы, 5 йорт, Шоссе урамы, 10, 18-24, 32, 38/16, 42, 9, 11, 17 йортлар, Энгельс урамы, 12-18, 37, 43, 43а, 51 йорт, Ягодинская урамы, 3, 3а, 4, 4а, 8 йортлар. 

112 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Казан дәүләт энергетика университеты» югары белем бирүче федераль дәүләт бюджет мәгариф учреждениесе тулай торагы, Яруллин урамы,
6 йорт
Сайлау участогына керәләр: Гривка торак массивына караган Гривка, Аркылы Гривка, Берьяклы Гривка, Дренажная урамнары, Берьяклы Гривка тыкрыгы, М.Вахитов урамы, 6, 8, 10 йортлар, Яңа Квартал, Сөләйманова, Комсомол, Красное Село, Проточная урамнары, Яруллин урамы, 6 йорт.

113 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Идел дәүләт су транспорты университеты» югары белем бирүче федераль дәүләт бюджет мәгариф учреждениесенең Казан филиалы, Несмелов урамы, 7 йорт, тел. 555-23-44

Сайлау участогына керәләр: «Адмиралтейство бистәсе» торак комплексына караган Несмелов, Широкая, Кожевенная, Речная, Иовлев, Жуковка урамнары, Поселок урамы, 5, 9 йортлар, Архангельск урамы, Архангельск тыкрыгы, 
5561 хәрби часть.

114 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «15 номерлы татар гимназиясе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Кече Мәскәү урамы, 12 йорт, тел. 554-99-30

Сайлау участогына керәләр: «Адмиралтейство бистәсе» торак комплексына караган Урак һәм Чүкеч урамы, 22-28, 31 йортлар, Милиция урамы, 37 йорт, Кызыл Армия урамы, 5-11, 17, 17а/13, 35-39, 41, 43, 4, 10, 14, 28, 30 йортлар, Большая урамы, 2, 4, 21, 25, 25а, 31, 31а, 41, 22-40 йортлар, С.Вәисов урамы, 10-34, 38, 11-19, 27, 29 йортлар, К.Цеткин урамы, 9, 12 йортлар, Кече Мәскәү урамы, 14, 14а йортлар, Красный Химик урамы, Поселок урамы, 19, 21, 23а, 29, 29а йортлар, Столяров урамы, 3, 5, 7, 9а, 19, 35 йортлар, Проходный тыкрыгы.

115 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Вертолет» яшьләр үзәге, Кече Мәскәү урамы, 15 йорт, тел. 549-79-85

Сайлау участогына керәләр: «Адмиралтейство бистәсе» торак комплексына караган Адмиралтейство урамы, К.Цеткин урамы, 30/23, 31а, 33, 34 йортлар, Кече Мәскәү урамы, 24-34, 31-37 йортлар, Урицкий урамы, 4-16, 11 йортлар, Поселок урамы, 12, 16, 30 йортлар, Кызыл Армия урамы, 3/8, 3а йортлар.

116 номерлы сайлау участогы
Үзәге – китапханә – «Казан шәһәренең үзәкләштерелгән китапханәләр системасы» муниципаль бюджет мәдәният учреждениесенең 26 номерлы филиалы, К.Цеткин урамы, 11 йорт, тел. 555-19-97

Сайлау участогына керәләр: «Адмиралтейство бистәсе» торак комплексына караган К.Цеткин урамы, 11, 13, 17, 17б йортлар, Большая урамы, 44-98, 108, 108а, 49-109 йортлар, Чистоозерская, Брюсов урамнары, С.Вәисов урамы, 58 йорт, Карелия, Военная, Казах урамнары, Милиция урамы, 14-20, 28, 32, 59-75 йортлар, Столяров урамы, 6, 15, 15а йортлар, Урицкий урамы, 27, 28, 31/53 йортлар, Милиция тыкрыгы.

117 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Белем бирү сыйфатын мониторинглау буенча республика үзәге» дәүләт бюджет учреждениесе, Боевая урамы, 13 йорт, тел. 223-09-17

Сайлау участогына керәләр: Игумново торак массивына караган Восточная, Проезжая, Яңа Бистә, Лагерь, Заречная урамнары, Боевая урамы, 4а-140, 160, 3-143 йортлар, Поперечно-Боевая, Слесарь, Западная, Выгонная, Аракчино, 2 нче Аракчино, Красногорск урамнары, Иске Аракчино торак массивына караган Боевая урамы, 145-163 йортлар, Аркылы Лагерь урамы, «Залив» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Лагерная» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Сантехприбор» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге,  «Пролетарий» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Волга» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Казан вертолет заводы» акционерлык җәмгыятенең 2 номерлы бакчасы» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге торак йортлар.

118 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «57 номерлы рус-татар урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе  филиалы, Хибин урамы, 10б йорт

Сайлау участогына керәләр: Залесный торак массивына караган Аксаков урамы, Актаныш урамнары, 1-17, 2-20, 20а йортлар, Залесная урамы, 2а, 5, 5а, 8-24, 30а йортлар, Кавказ, Сафин урамнары, Совхоз тыкрыгы, Хибин урамы, 19-33, 20-24, 30, 42, 46, 52-68, 61, 63, 67 йортлар. 

119 номерлы сайлау участогы
Үзәге – административ бина, 2 нче Иске Аракчино урамы, 41б йорт

Сайлау участогына керәләр: Иске Аракчино торак массивына караган Алтын Балык, Г.Бәширов, Су Анасы, Щукин, Аракчино Шоссесы, Корабельная, Затонская, Иске Аракчино, 2 нче Иске Аракчино урамнары, Завокзальная урамы, 1-45, 2-116 йортлар; Хәрби шәһәрчек-32, «Ричмонд» торак комплексы территориясендәге йортлар.

120 номерлы сайлау участогы
Үзәге – китапханә – «Казан шәһәренең үзәкләштерелгән китапханәләр системасы» муниципаль бюджет мәдәният учреждениесенең 33 номерлы филиалы, Минусинск урамы, 1 йорт, тел. 8 919 647-30-57

Сайлау участогына керәләр: Яңа Аракчино торак массивына караган Вагон, Минусинск, Летняя, Лаеш, Новгород урамнары, Идел буе урамы, 108-176, 119-245, 245б йортлар, Железнодорожный, Поселок, Прибрежный тыкрыклары, Станюкович урамы, Новостройка урамы, 23, 25, 40-60 йортлар, Гипс, Тальниковая урамнары, Тальниковый, Новгород тыкрыклары, Поперечно-Тальниковая, Запрогонная урамнары, Объединенная урамы, 27-51а йортлар.

121 номерлы сайлау участогы
Үзәге – Казан шәһәренең «“Яшүсмер” яшәү урыны буенча яшүсмерләр клублары берләшмәсе» муниципаль бюджет яшьләр сәясәте учреждениесенең «Звезда» яшьләр-яшүсмерләр үзәге, Звездная урамы, 15 йорт, тел. 526-81-95

Сайлау участогына керәләр: Калинин торак массивына караган Березовый, Грушевый тыкрыклары, Еловая урамы, Завокзальная урамы, 57, 118-144 йортлар, Звездная урамы, Кедр тыкрыгы, Краснобор, 1 нче Краснобор, 2 нче Краснобор, 
3 нче Краснобор урамнары, Липовый, Лиственный тыкрыклары, Яңа Аракчино урамы, Ореховый тыкрыгы, Параллель, Аркылы Краснобор, Поперечно-Равнинная, Равнинная, Чусовая урамнары, Яблоневый, Ясеневый тыкрыклары.

122 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «8 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Идел буе урамы, 97 йорт, тел.: 294-37-14, 526-81-95

Сайлау участогына керәләр: Красная Горка торак массивына караган Березовая, Бөрсет урамнары, Богатырская урамы, 2-42 йортлар, Елгачылар урамы, Дружный тыкрыгы, Дөбъяз урамы, Новостройка урамы, 3-15, 15а, 15б, 17, 19, 21, 8-38 йортлар, Объединенная урамы, 1-25, 2-32а, 29а, 34, 38а, 40а, 56 йортлар, Идел буе урамы, 17-115, 2-100, 102 (1, 2, 3 корпуслар), 104, 106, 106а йортлар,  Вокзал урамы, 38-52, 29, 31 йортлар, Прирельсовая урамы, Тихий тыкрыгы, Чукотка урамы. 

123 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 151 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Бирюзовая урамы, 24 йорт, тел. 294-35-33

Сайлау участогына керәләр: Юдино торак массивына караган Бирюзовая урамы, 9, 15-27, 31-33, 37, 16-20 йортлар, Колыма урамы, Молодогвардейская урамы, 20, 50а йортлар, Тимерьюлчылар урамы, 2-6, 5, 7, 12, 14 йортлар, Революция урамы, 27, 29 йортлар.

124 номерлы сайлау участогы
Үзәге – Казан шәһәренең «Тимерьюлчылар мәдәният сарае» муниципаль бюджет мәдәният учреждениесе, Ильич урамы, 25 йорт, тел. 590-09-35

Сайлау участогына керәләр: Юдино торак массивына караган Бирюзовая урамы, 1, 1а, 3-7, 8, 12 йортлар, Политехника урамы, Революция урамы, 4, 11-13, 39, 41 йортлар, Ильич урамы, 5, 19/43 йортлар.

125 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «153 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Бирюзовая урамы, 2а йорт, тел. 294-35-37

Сайлау участогына керәләр: Юдино торак массивына караган Окраинная, Нижняя урамнары, Тимерьюлчылар урамы, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 27/33, 20, 22, 24, 26/31 йортлар, Бирюзовая урамы, 2, 4 йортлар, Лейтенант Красиков урамы, 1, 3/27, 2, 4, 6 йортлар, Ильич урамы, 29 йорт.

126 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «152 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Лейтенант Красиков урамы, 16 йорт, тел. 294-35-11

Сайлау участогына керәләр: Юдино торак массивына караган Тимерьюлчылар урамы, 46, 48, 50 йортлар, Я.Юдин урамы, 17, 19, 19а, 8-26 йортлар, Лейтенант Красиков урамы, 5/34, 7, 11, 13, 15, 8, 12, 14, 18, 20 йортлар, Ильич урамы, 21, 21/8, 30-42 йортлар, Революция урамы, 45, 36, 42-46 йортлар, Гавана урамы, 3, 14-20 йортлар, Сортировочная урамы, 13-21 йортлар, Черемхово урамы, Беренче Май тыкрыгы.

127 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «152 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Лейтенант Красиков урамы, 16 йорт, тел. 294-37-40

Сайлау участогына керәләр: Юдино торак массивына караган Тимерьюлчылар урамы, 31-53, 62-82 йортлар, Я.Юдин урамы, 27/30-81, 36/28-86 йортлар, Ветровая урамы, Ильич урамы, 26, 28 йортлар, Лейтенант Красиков урамы, 36-90, 25-79 йортлар, Тепловозчылар урамы, Революция урамы, 47, 49, 50-80, 69, 73-89 йортлар, Гавана урамы, 24-66, 19-79 йортлар, Сортировочная урамы, 27-49 йортлар, Фирганә, Магазинная, Черногория, Воркута, Берьяклы Парк урамнары, Герцен, Революция, Гавана тыкрыклары.

128 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 151 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Новороссийск урамы, 109б йорт, тел. 526-37-48

Сайлау участогына керәләр: Яңа Юдино торак массивына караган Глубинная, Тугызынчы Май, Звенигород, И.Поддубный, Кооператорлар, Кривой Рог, Машинистлар, Международная, Новороссийск, Яңа Юдино урамнары, Пришкольный тыкрыгы, София, Турист урамнары, Турист тыкрыгы, Уссурийск урамы, Уссурийск тыкрыгы, Футбол урамы, Чернышевский тыкрыгы.

129 номерлы сайлау участогы
Үзәге – Юдино станциясенең йөк депосындагы техник кабинет, тел. 294-31-81

Сайлау участогына керәләр: Займище торак массивына караган Береговая урамы, Бирюзовый, Дачный тыкрыклары, Займище урамы, Займище тыкрыгы, Лучевая, Майкоп, Садовая, Сиреневая, Торговая урамнары. 

130 номерлы сайлау участогы
Үзәге – Юдино станциясенең хуҗалык корпусы, Вокзал урамы, 8а йорт, тел. 294-35-81

Сайлау участогына керәләр: Вокзал урамы, 6-30, 15, 17 йортлар; Красная Горка торак массивына караган Богатырская урамы, 1-23 йортлар, Зеленый тыкрыгы, Кашира, Лунная урамнары, Идел буе урамы, 1-13 йортлар; Күзәмәт торак массивына караган Күзәмәт, 1 нче Күзәмәт, 2 нче Күзәмәт, 3 нче Күзәмәт, 
4 нче Күзәмәт, 5 нче Күзәмәт, 6 нчы Күзәмәт урамнары.

134 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «182 номерлы политехник лицей» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, А.Арсланов урамы, 10 йорт, тел. 590-07-22

Сайлау участогына керәләр: «Салават Күпере» торак комплексына караган А.Арсланов урамы, 11, 13 йортлар, Н.Фәттах урамы, Заречье проспекты, Залесный торак массивына караган Залесная урамы, 90-140 йортлар, 2 нче Залесная, 
4 нче Залесная, 5 нче Залесная, 6 нчы Залесная, 7 нче Залесная, 8 нче Залесная, Яңа Осиново, Новоселов урамнары, Залесный бакчачылык-дача ширкәтендәге йортлар.

2836 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «189 номерлы “Заман” күппрофильле гимназиясе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ә.Авзалова урамы, 10 йорт, тел. 590-22-33

Сайлау участогына керәләр: «Салават Күпере» торак комплексына караган Генерал М.Гәрәев урамы, 11/2 йорт, И.Шакиров проспекты, 12/4, 15/6, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 22 йортлар, М.Кәрим урамы, 1/21, 3, 7/10 йортлар, Н.Йосыпов урамы, 4, 6, 8, 11, 13 йортлар.

2843 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «188 номерлы “Бионика” күппрофильле лицее» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, И.Шакиров проспекты, 3 йорт, тел. 590-25-30

Сайлау участогына керәләр: «Салават Күпере» торак комплексына караган Ә.Авзалова урамы, 3, 5, 7, 9 йортлар, Генерал М.Гәрәев урамы, 3, 3а, 3б, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 7б, 9/1, 9а йортлар, И.Шакиров проспекты, 2, 2а, 4, 5, 5а, 9, 10, 11а, 13 йортлар, Залесный торак массивына караган Аккош урамы, Актаныш урамы, 17а-53, 22-40, 42б, 48 йортлар, Аксаков, Актаныш тыкрыклары, Ландыш урамы, Ландыш тыкрыгы, Песенная, Ташлы, Узорная урамнары, Узорный тыкрыгы, Шәфкать урамы.

Мәскәү районы

135 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «ТАТМЕДИА» акционерлык җәмгыятенең «“Идел-Пресс” полиграфия-нәшрият комплексы» филиалы, Декабристлар урамы, 2 йорт, тел. 519-44-73

Сайлау участогына керәләр: Бондаренко урамы, 6 йорт, Декабристлар урамы, 8, 10 йортлар, Солдат урамы, 3, 5 йортлар, Чистай урамы, 4, 6, 10/8 йортлар.

136 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Фехтование буенча олимпия резервы республика спорт мәктәбе» дәүләт автоном учреждениесе, Короленко урамы, 26а йорт, тел. 523-62-34

Сайлау участогына керәләр: Бондаренко урамы, 33 йорт, Ибраһимов проспекты, 89 йорт, Черноморск урамы, 3, 5, 9, 11 йортлар, Чистай урамы, 1, 3, 5, 7 йортлар.

137 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «34 номерлы татар-рус урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Короленко урамы, 26 йорт, тел. 518-52-15

Сайлау участогына керәләр: Ибраһимов проспекты, 63, 63а, 77, 79, 81, 81а, 83, 83а, 85 йортлар.

138 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «34 номерлы татар-рус урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Короленко урамы, 26 йорт,  тел. 518-52-15

Сайлау участогына керәләр:  Бондаренко урамы, 15, 15а, 15б, 17, 19, 23, 25, 27, 29 йортлар, Ибраһимов проспекты, 87 йорт, Короленко урамы, 11, 13, 15, 17 йортлар.

139 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «20 номерлы “Гармония” гимназиясе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Короленко урамы, 24 йорт, тел. 523-46-44

Сайлау участогына керәләр: Бондаренко урамы, 5, 7, 9 йортлар, Короленко урамы, 19, 21, 23, 25 йортлар, Ибраһимов проспекты, 67, 73, 75 йортлар, Ямашев проспекты, 19, 21, 23, 25, 27 йортлар.

140 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «20 номерлы “Гармония” гимназиясе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Короленко урамы, 24 йорт, тел. 523-46-44

Сайлау участогына керәләр: Ибраһимов проспекты, 61, 61а, 65, 69, 71 йортлар, Ямашев проспекты, 9, 11, 15 (1, 2 корпуслар), 17 йортлар.

141 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «64 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ямашев проспекты, 8 йорт, тел. 564-54-20

Сайлау участогына керәләр: Волгоград урамы, 21 йорт, Декабристлар урамы, 100, 102, 104, 106, 106а, 106б, 108, 110 йортлар, Ибраһимов проспекты, 36, 38 йортлар, Ямашев проспекты, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24/40 йортлар. 

142 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «64 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ямашев проспекты,  8 йорт, тел. 564-54-20

Сайлау участогына керәләр: Волгоград урамы, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29 йортлар, Декабристлар урамы, 112 йорт, Ибраһимов проспекты, 34 йорт.

143 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 120 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Декабристлар урамы, 156а йорт, тел. 561-38-90

Сайлау участогына керәләр: Волгоград урамы, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12 йортлар, Восстание урамы, 43 йорт, Декабристлар урамы, 114, 150, 152, 154, 156, 158 йортлар, Тунаков урамы, 39, 41а, 43, 43а, 45 (1, 2 корпуслар), 45а, 47, 47а, 49/41 йортлар.

144 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 120 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Декабристлар урамы, 156а йорт, тел. 561-38-90

Сайлау участогына керәләр: Волгоград урамы, 14, 18 йортлар, Восстание урамы, 31, 33, 35, 37 йортлар, Ибраһимов проспекты, 26а, 28, 28а, 30, 30а, 32а, 32/20 йортлар, Тунаков урамы, 41, 50, 52, 52а, 54, 56, 56а, 58, 60 йортлар, Фурманов урамы, 3, 5, 11, 15, 17 йортлар.

145 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Сәламәтлекләре ягыннан мөмкинлекләре чикле балалар өчен Казанның 61 номерлы мәктәбе» дәүләт бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Восстание урамы, 36 йорт, тел. 564-27-00

Сайлау участогына керәләр: Восстание урамы, 28, 30, 32, 34, 36 йортлар, Гагарин урамы, 83, 85, 87/68 йортлар, Енисей урамы, 2, 4, 4а, 7 йортлар, Ибраһимов проспекты, 20, 22, 24 йортлар, Тунаков урамы, 64, 66 йортлар, Фурманов урамы, 25, 27 йортлар.

146 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «75 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Гагарин урамы, 26а йорт, тел. 564-57-70

Сайлау участогына керәләр: Зур Шоссе урамы, 6 йорт, Восстание урамы, 38/51 йорт, Гагарин урамы, 89/55 йорт, Декабристлар урамы, 160/40, 162, 164/91, 166, 168, 170, 174, 176 йортлар, Енисей урамы, 8 йорт, Партизан урамы, 21, 23, 25, 27, 52 йортлар.

147 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «75 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Гагарин урамы, 26а йорт, тел. 564-57-70

Сайлау участогына керәләр: Гагарин урамы, 24, 26, 28б йортлар, Декабристлар урамы, 178а йорт, Ибраһимов проспекты, 12, 14 йортлар, Академик Королев урамы, 6, 8, 19 йортлар.

148 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «“Росток” психологик-педагогик тернәкләндерү һәм коррекцияләү үзәге» дәүләт автоном белем бирү учреждениесе, Академик Королев урамы, 4б йорт, тел. 563-35-16

Сайлау участогына керәләр: Воровский урамы, 17, 19 йортлар, Декабристлар урамы, 180, 180а, 180б, 182, 184, 184а, 186 йортлар, Ибраһимов проспекты, 2, 4, 6 йортлар, Академик Королев урамы, 2, 4 йортлар. 

149 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Ф.Г.Аитова исемендәге татар телендә белем бирә торган 12 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Декабристлар урамы, 89а йорт, тел. 562-20-39

Сайлау участогына керәләр: Декабристлар урамы, 83, 85, 87 йортлар, 2 нче Юго-Западная урамы, 26, 26а, 28 йортлар.

150 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «В.П.Чкалов исемендәге балалар техник иҗаты шәһәр үзәге» муниципаль бюджет өстәмә белем бирү учреждениесе, Декабристлар урамы, 89 йорт, тел. 562-14-82 (83)

Сайлау участогына керәләр: Декабристлар урамы, 89в, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 113, 115, 117 йортлар, Лушников урамы, 6, 8, 10 йортлар, 2 нче Юго-Западная урамы, 32 йорт.

151 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «В.П.Чкалов исемендәге балалар техник иҗаты шәһәр үзәге» муниципаль бюджет өстәмә белем бирү учреждениесе, Декабристлар урамы, 89 йорт, тел. 562-14-82 (83)

Сайлау участогына керәләр: Декабристлар урамы, 93, 119, 121, 123, 125 йортлар, Лена урамы, 5 йорт, 2 нче Юго-Западная урамы, 34, 36 йортлар.

152 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 55 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Тверь урамы, 2а йорт, тел.564-14-18

Сайлау участогына керәләр: Лена урамы, 2, 4, 10 йортлар, Серов урамы, 51/11 йорт, Соловки юнгалары урамы, 1, 7 йортлар, Тверь урамы, 3, 5, 5а, 7, 9, 9б йортлар, Энергетиклар урамы, 9 йорт. 

153 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 55 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Тверь урамы, 2а йорт, тел. 564-14-18

Сайлау участогына керәләр: Декабристлар урамы, 127, 129, 131 йортлар, Тверь урамы, 2 йорт, Энергетиклар урамы, 3, 5 йортлар.

154 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Казан төзелеш, архитектура һәм шәһәр хуҗалыгы көллияте» дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесе, Энергетиклар урамы, 10 йорт, тел.: 564-33-94, 564-26-41
 
Сайлау участогына керәләр: Блюхер урамы, 2, 4, 6, 9 йортлар, Восход урамы, 2, 2а йортлар, Серов урамы, 41, 43 (1, 2 корпуслар) йортлар, Энергетиклар урамы, 14, 18 йортлар, «Меркурий» торак комплексындагы йортлар.

155 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Казан федераль университеты каршындагы Ш.Мәрҗани исемендәге 2 номерлы татар гимназиясе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ш.Усманов урамы, 11 йорт, тел.: 554-25-44, 554-25-14

Сайлау участогына керәләр: Восход урамы, 7 йорт, Ш.Усманов урамы, 5, 7, 11а, 11б, 11в, 13, 13а, 15, 17 йортлар, Энергетиклар урамы, 2/3, 4, 6, 8, 12 йортлар.

156 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 65 номерлы татар-рус урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ш.Усманов урамы, 25б йорт, тел. 555-32-69

Сайлау участогына керәләр: Блюхер урамы, 79 йорт, Восход урамы, 3, 3а, 5, 5а йортлар, Серов урамы, 29, 31, 35, 37 йортлар, Ш.Усманов урамы, 15а, 17а йортлар.

157 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 65 номерлы татар-рус урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ш.Усманов урамы, 25б йорт, тел. 555-32-89

Сайлау участогына керәләр: Блюхер урамы, 81, 83, 85 йортлар, Серов урамы, 17, 19, 27 йортлар, Ш.Усманов урамы, 23, 25, 25а, 27 йортлар.

158 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 65 номерлы татар-рус урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ш.Усманов урамы, 25б йорт, тел. 555-32-98

Сайлау участогына керәләр: Блюхер урамы, 82, 84 йортлар, Серов урамы, 3, 5, 11, 13, 15 йортлар, Ш.Усманов урамы, 29, 31, 33, 33-1, 33-2, 35 йортлар.

159 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Л.Н.Мурысин исемендәге 94 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ш.Усманов урамы, 14 йорт, тел. 560-74-68

Сайлау участогына керәләр: Восстание урамы, 49, 51, 53, 57 йортлар, Восход урамы, 16 йорт, Декабристлар урамы, 179, 181, 181а, 183, 185/47, 185а йортлар, Ш.Усманов урамы, 4, 6, 8, 10, 12, 16 йортлар.

160 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «М.С.Устинова исемендәге 102 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ш.Усманов урамы, 30 йорт, тел. 555-33-70

Сайлау участогына керәләр: Восстание урамы, 59, 61, 65, 67 йортлар, Восход урамы, 11/18, 13, 15 йортлар, Ш.Усманов урамы, 19, 19 (1 корпус), 20, 21, 22, 24 йортлар.

161 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «М.С.Устинова исемендәге 102 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ш.Усманов урамы, 30 йорт, тел. 555-54-43

Сайлау участогына керәләр: Восстание урамы, 67а, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83 йортлар, Ш.Усманов урамы, 26, 28, 32 йортлар.

162 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «75 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Гагарин урамы, 101а йорт, тел. 564-69-55

Сайлау участогына керәләр: Восстание урамы, 42, 46, 50, 52, 54, 56/18, 56а йортлар, Восход урамы, 20 йорт, Гагарин урамы, 99, 103, 105, 107 йортлар, Декабристлар урамы, 189, 191/93, 193 йортлар.

163 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «М.С.Устинова исемендәге 102 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе филиалы, Городская урамы, 2 йорт, тел. 560-71-67 

Сайлау участогына керәләр: Восстание урамы, 58, 60, 62, 72, 74, 76, 78 йортлар, Восход урамы, 21, 22, 23, 25 йортлар, Гагарин урамы, 109, 111, 111а, 113, 115 йортлар, Городская урамы, 5 йорт, Исаев урамы, 14, 16, 18 йортлар, 10 нчы Союз урамы, 17/7, 19/8, 21 йортлар, Х.Туфан урамы, 17/11, 19/12, 20/10, 21, 22 йортлар.

164 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «99 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Восход урамы, 29 йорт, тел. 557-47-98

Сайлау участогына керәләр: Воровский урамы, 21, 23, 25 йортлар, Восход урамы, 30, 32, 32а, 32б, 34 йортлар, Гагарин урамы, 28, 28а, 30, 32, 34, 34а, 36/40, 38, 40, 40а, 48 йортлар, Декабристлар урамы, 195, 197, 199, 203, 205 йортлар, Ә.Кәримов урамы, 62, 62а, 66, 66а, 69, 71, 71а, 73 йортлар, Академик Королев урамы, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21/201, 21а, 22, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39/34, 41, 43, 45 йортлар, Профессор Мөхәммәдьяров урамы, 23, 23а, 25, 25а, 29/8, 34, 38, 38а, 42 йортлар, 10 нчы Союз урамы, 35 йорт, Х.Туфан урамы, 26а, 28а йортлар, «Казан-2» транспорт-күчеп утыру узелы.

165 номерлы сайлау участогы
Үзәге – Казан шәһәренең «“Московский” мәдәният үзәге» муниципаль бюджет мәдәният учреждениесе, Академик Королев урамы, 47 йорт, тел.: 560-53-56, 560-51-99

Сайлау участогына керәләр: Коломна урамы, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 16а, 17, 18, 20, 26 йортлар, Академик Королев урамы, 24/30, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 44, 46, 51, 53, 57, 57а, 57б, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73 йортлар, Х.Туфан урамы, 27, 29, 30а, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 йортлар.

166 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Ж.А.Зайцева исемендәге 122 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Восстание урамы, 80 йорт, тел. 560-76-77

Сайлау участогына керәләр: Васильченко урамы, 63 йорт, Восстание урамы, 80а, 82б, 84, 86а, 87, 89, 90, 90а, 91, 93, 93а, 104, 105, 106, 108, 110 йортлар, Ш.Усманов урамы, 37 йорт, «4 номерлы бакча» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге торак йортлар.

167 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Ж.А.Зайцева исемендәге 122 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Восстание урамы, 80 йорт, тел. 560-76-77

Сайлау участогына керәләр: Бакалея урамы, 52а йорт, Восстание урамы, 101, 107, 109, 111, 115, 119а, 121, 121а, 123, 123а, 127, 129 йортлар.

168 номерлы сайлау участогы
Үзәге – Казан шәһәренең «“Яшүсмер” яшәү урыны буенча яшүсмерләр клублары берләшмәсе» муниципаль бюджет яшьләр сәясәте учреждениесенең «Талантика» яшүсмерләр клубы, Окольная урамы, 94 йорт  (1 корпус), тел. 560-64-84

Сайлау участогына керәләр: Бакалея урамы, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а йортлар, Коләхмәтов урамы, 25 (1, 2 корпуслар) йорт, Окольная урамы, 11, 17а, 17б, 17в, 94, 94 (2 корпус), 94а, 94а (2 корпус) йортлар.

169 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «2 номерлы лицей-интернат» муниципаль автоном гомуми белем бирү учреждениесе тулай торагы, Бакалея урамы, 41 йорт, тел. 554-56-73

Сайлау участогына керәләр: Бакалея урамы, 44а, 46а йортлар, Окольная урамы, 94а (шәхси йорт), 96 йортлар, Сабан урамы, 1, 1а, 3, 5, 5б, 5в, 7, 7а йортлар.

170 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «9 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Батыршин урамы, 15 йорт, тел. 557-31-54

Сайлау участогына керәләр: Коләхмәтов урамы, 15, 17 (1, 2, 3, 4 корпуслар), 19, 21, 23 йортлар, Сабан урамы, 7б йорт.

171 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «9 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Батыршин урамы, 15 йорт, тел. 557-31-54

Сайлау участогына керәләр: Батыршин урамы, 13, 17, 19, 21 йортлар, Коләхмәтов урамы, 18, 20, 22 йортлар, Серов урамы, 2 йорт.

172 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «87 номерлы рус-татар урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Серов урамы, 12а йорт, тел. 560-73-34

Сайлау участогына керәләр: Батыршин урамы, 29 йорт, Серов урамы, 4, 6 (1, 2 корпуслар), 8, 10, 14 йортлар.

173 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «87 номерлы рус-татар урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Серов урамы, 12а йорт, тел. 560-73-34

Сайлау участогына керәләр: Батыршин урамы, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39 йортлар.

174 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «87 номерлы рус-татар урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Серов урамы, 12а йорт, тел. 560-73-34

Сайлау участогына керәләр: Г.Баруди урамы, 11, 13, 19, 21, 23, 25 йортлар, Серов урамы, 12 йорт.

175 номерлы сайлау участогы
Үзәге – административ бина, Икмәк заводы урамы, 3 йорт, тел. 564-62-76

Сайлау участогына керәләр: Икмәк заводы урамы, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7а, 8, 9, 12 йортлар.

176 номерлы сайлау участогы
Үзәге – Казан шәһәренең «“Полимер” мәдәният йорты» муниципаль бюджет мәдәният учреждениесе, Рәхимов урамы, 29 йорт, тел. 560-68-85

Сайлау участогына керәләр: Левченко торак массивына караган Выборг урамы, 2, 3, 4, 5, 7 йортлар, Выборг тыкрыгы, 1-11, 2-20 йортлар, Желатин урамы, 1а, 3-11, 4-12 йортлар, Завод урамы, 1-15 йортлар, Левченко поселогы, 19 йорт, Рәхимов урамы, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 41 йортлар, Рәхимов урамындагы 25 номерлы шәхси йорт, Сосновая урамы, 1-9, 4-12 йортлар, Ютазы урамы, 1, 6б (1, 2, 3 корпуслар), 10, 10а, 12-30 йортлар.

177 номерлы сайлау участогы
Үзәге – Казан шәһәренең «“Юность” мәдәният сарае» муниципаль бюджет мәдәният учреждениесе, Химиклар урамы, 11 йорт, тел. 571-84-61

Сайлау участогына керәләр: Беломорск урамы, 71а, 73, 77, 79, 101/20 йортлар; Гудованцев урамы, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 йортлар, Тэцевская урамы, 269 йорт, Мостоотряд-3 торак шәһәрчеге, 6, 20 йортлар; Северо-Западный сәнәгать районына караган Северо-Западная урамындагы 14 номерлы торак йорт, Химиклар урамы, 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17 йортлар.

178 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Россия Федерациясе Герое майор С.А.Ашихмин исемендәге 130 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Химиклар урамы, 41а йорт, тел. 570-74-00

Сайлау участогына керәләр: Беломорск урамы, 236, 238, 242, 244 йортлар, Гудованцев урамы, 21, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43 (1 корпус) йортлар.

179 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Россия Федерациясе Герое майор С.А.Ашихмин исемендәге 130 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Химиклар урамы, 41а йорт, тел. 570-73-93

Сайлау участогына керәләр: Гудованцев урамы, 41а йорт, Химиклар урамы, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а, 49, 51 йортлар.

180 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Россия Федерациясе Герое майор С.А.Ашихмин исемендәге 130 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Химиклар урамы, 55 йорт, тел. 571-84-21

Сайлау участогына керәләр: Гудованцев урамы, 43 (2, 4 корпуслар), 43в, 45, 47, 49, 51 йортлар, Химиклар урамы, 53, 59, 61, 63, 65, 102, 104, 106 йортлар.

181 номерлы сайлау участогы
Үзәге – Казан шәһәренең «“Яшүсмер” яшәү урыны буенча яшүсмерләр клублары берләшмәсе» яшьләр сәясәте муниципаль бюджет учреждениесенең «Остаз» яшүсмерләр клубы, Химиклар урамы, 19 йорт, тел. 8 967 461-19-92

Сайлау участогына керәләр: Беломорск урамы, 81, 83, 240, 246 йортлар, Химиклар урамы, 19, 21 йортлар; Краснооктябрьск торак массивына караган Лесная, Луговая, Центральная, Школьная урамнары; Оргсинтез торак массивына караган Брусничная, Бүләк, Миләш, Нәүрүз, Соловьиная, Тенистая, Урман, Югославия урамнары, Югославия тыкрыгы, Ялкын, Яловице урамнары.
 
Яңа Савин районы

186 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «91 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Воровский урамы, 13а йорт, тел. 520-69-44

Сайлау участогына керәләр: Октябрь урамы, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 27, 27а йортлар, Воровский урамы, 9, 11, 13, 15, 15а йортлар, Ибраһимов проспекты, 1, 3, 5, 7, 9, 11 йортлар, Воровский исемендәге коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге йортлар.

187 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «31 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Гагарин урамы, 18а йорт, тел. 563-39-03

Сайлау участогына керәләр: Воровский урамы, 1, 3, 5, 7 йортлар, Октябрь урамы, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 йортлар, Короленко урамы, 99, 101, 103, 109, 111, 113 йортлар.

188 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «31 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Гагарин урамы, 18а йорт, тел. 563-39-03

Сайлау участогына керәләр: Гагарин урамы, 14, 16, 20, 20а, 22, 77, 77в 
(1, 2 корпуслар), 79, 81 йортлар, Октябрь урамы, 15, 15а, 17, 19, 19а йортлар, Ибраһимов проспекты, 13, 15, 17, 19 йортлар.

189 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Казан милли тикшеренү техник университеты – КАИның инженерлык лицей-интернаты» махсуслаштырылган уку-укыты фәнни үзәге, Гагарин урамы, 8 йорт, тел. 590-96-90

Сайлау участогына керәләр: Гагарин урамы, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 12б, 61, 63, 65, 67, 69, 71 йортлар, Короленко урамы, 95, 97, 107 йортлар, Октябрь урамы, 16, 18, 20, 22, 24 йортлар, Воровский урамы, 3а йорт.

190 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Казан милли тикшеренү техник университеты – КАИның инженерлык лицей-интернаты» махсуслаштырылган уку-укыты фәнни үзәге, Гагарин урамы, 8 йорт, тел. 590-96-90

Сайлау участогына керәләр: Короленко урамы, 38, 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 50, 50а, 52, 52а, 54, 58, 89, 93, 93а йортлар, Гагарин урамы, 2/91, 39а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 йортлар.

191 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «25 номерлы төп гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Голубятников урамы, 31 йорт, тел. 522-86-38

Сайлау участогына керәләр: Гагарин урамы, 35а, 37, 39, 41 йортлар, Голубятников урамы, 1, 5, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 21а йортлар, Короленко урамы, 32, 34, 36 йортлар.

192 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «25 номерлы төп гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Голубятников урамы, 31 йорт, тел. 522-86-38

Сайлау участогына керәләр: Дружба торак массивына караган Апас, Жилищная, Звенигово, Измайлово, Комбинат, Лениногорск, Монтаж, Полянская, Пермь, Силикат, Совнархоз, Транспорт, Филиал, Яранск урамнары, Я.Гашек урамы, 1, 2/25, 3, 4, 5, 6/13, 8, 10, 12, 12а йортлар, Гагарин урамы, 35 йорт, Голубятников урамы, 27, 29, 33 йортлар. 

193 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «43 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Восстание урамы, 8а йорт, 1 корпус, тел. 520-93-09

Сайлау участогына керәләр: Ибраһимов проспекты, 25, 27, 29 йортлар, Гагарин урамы, 73, 73а, 75, 79а йортлар, Восстание урамы, 16, 18, 18в, 18г, 20, 22, 22а, 24, 26 йортлар, Октябрь урамы, 1, 3а, 5а йортлар.

194 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «43 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Восстание урамы, 8а йорт, 1 корпус, тел. 520-93-09

Сайлау участогына керәләр: Восстание урамы, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 12а, 14 йортлар, Гагарин урамы, 63а йорт, Октябрь урамы, 3, 5, 8, 10, 12 йортлар, Короленко урамы, 81, 83, 85, 87 йортлар.

195 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «91 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Волгоград урамы, 26 йорт, тел.: 557-44-64, 561-45-92

Сайлау участогына керәләр: Ибраһимов проспекты, 35, 37, 39, 41 йортлар, Восстание урамы, 19, 21, 23, 25, 27, 29 йортлар, Коллектив урамы, 25, 27, 29, 31 йортлар.

196 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «91 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Волгоград урамы, 26 йорт, тел.: 557-44-64, 561-45-92

Сайлау участогына керәләр: Восстание урамы, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17 йортлар, Коллектив урамы, 33 йорт, Короленко урамы, 63, 67, 67а, 69, 71, 75 йортлар. 

197 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «91 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Волгоград урамы, 26 йорт, тел.: 564-81-73, 557-44-64

Сайлау участогына керәләр: Волгоград урамы, 22, 24, 28, 30/53 йортлар, Коллектив урамы, 35, 37, 39 йортлар, Короленко урамы, 28б, 55, 57, 59, 61, 65, 73, 77 йортлар, Восстание урамы, 1 йорт.

198 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 71 номерлы татар-рус урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Волгоград урамы, 39а йорт, тел.: 561-15-85, 564-37-61

Сайлау участогына керәләр: Ибраһимов проспекты, 45, 47, 49, 51 йортлар, Бондаренко урамы, 3б йорт, Волгоград урамы, 35, 37, 41, 43, 45 йортлар, Короленко урамы, 41, 43, 45, 47 йортлар.

199 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 71 номерлы татар-рус урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Волгоград урамы, 39а йорт, тел. 561-15-85

Сайлау участогына керәләр: Короленко урамы, 31а, 33а, 35, 35а, 37, 39 йортлар, Ямашев проспекты, 28, 30, 32 йортлар, Ибраһимов проспекты, 53, 55, 57, 59 йортлар.

200 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «Казан дәүләт энергетика университеты» югары белем бирүче федераль дәүләт бюджет мәгариф учреждениесе, Голубятников урамы, 18 йорт, тел. 519-58-40

Сайлау участогына керәләр: Маршал Чуйков урамы, 1, 3, 5, 7, 9, 11 йортлар, Голубятников урамы, 14, 16 йортлар.

201 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Казан дәүләт энергетика университеты» югары белем бирүче федераль дәүләт бюджет мәгариф учреждениесе, Голубятников урамы, 18 йорт, тел. 519-58-40

Сайлау участогына керәләр: Маршал Чуйков урамы, 13, 15, 15б, 17, 19, 23 йортлар, Голубятников урамы, 20 йорт, Мусин урамы, 69 йорт (1, 2 корпуслар).

202 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Казан дәүләт энергетика университеты» югары белем бирүче федераль дәүләт бюджет мәгариф учреждениесе, Голубятников урамы, 18 йорт, тел. 519-58-40

Сайлау участогына керәләр: Мусин урамы, 71 йорт, Голубятников урамы, 22, 24, 26, 26а, 30 йортлар.

203 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «49 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Мусин урамы, 30 йорт, тел. 521-76-01

Сайлау участогына керәләр: Мусин урамы, 47, 49, 59а, 59б (1, 2 корпуслар) йортлар, Ямашев проспекты, 48, 50 йортлар, Ветлуга, Северная урамнары.

204 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «49 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Мусин урамы, 30 йорт, тел. 521-76-01

Сайлау участогына керәләр: Мусин урамы, 49а, 51а, 53, 53а, 55, 57а, 59, 61, 61а, 63 йортлар, Маршал Чуйков урамы, 28, 30, 32 йортлар.

205 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «38 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ф.Әмирхан урамы, 55а йорт, тел. 521-59-40

Сайлау участогына керәләр: Ф.Әмирхан урамы, 43, 45, 47, 51, 53, 53а, 53б, 55, 57 йортлар.

206 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Инглиз теле тирәнтен өйрәнелә торган 9 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Мусин урамы, 32 йорт, тел.: 521-84-29, 521-59-39

Сайлау участогына керәләр: Ф.Әмирхан урамы, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 41 йортлар.

207 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Инглиз теле тирәнтен өйрәнелә торган 9 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Мусин урамы, 32 йорт, тел.: 521-84-29, 521-59-39

Сайлау участогына керәләр: Ямашев проспекты, 52, 54 (1, 2, 3, 4 корпуслар), 56, 58, 60 йортлар, Ф.Әмирхан урамы, 37 йорт.

208 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «38 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ф.Әмирхан урамы, 55а йорт, тел. 521-59-40

Сайлау участогына керәләр: Ф.Әмирхан урамы, 49, 59, 61, 67, 69, 71 йортлар, Маршал Чуйков урамы, 50, 52 йортлар.

209 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «38 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ф.Әмирхан урамы, 55а йорт, тел. 521-59-40

Сайлау участогына керәләр: Маршал Чуйков урамы, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 йортлар.

210 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «170 номерлы күппрофильле лицей» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ф.Әмирхан урамы, 111 йорт, тел.: 515-41-41, 515-87-87

Сайлау участогына керәләр: Ф.Әмирхан урамы, 77, 79, 85а, 89, 91, 91а, 91б, 97 йортлар.

211 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «23 номерлы лицей» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Академик Лаврентьев урамы, 6а йорт, тел. 521-46-76

Сайлау участогына керәләр: Ф.Әмирхан урамы, 8а, 10, 12 (а, б, д, е корпуслары), 14а, 14б, 16 (2 корпус) йортлар, Академик Лаврентьев урамы, 2, 4 йортлар.

212 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «23 номерлы лицей» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Академик Лаврентьев урамы, 6а йорт, тел. 521-46-76

Сайлау участогына керәләр: Ф.Әмирхан урамы, 2, 2а, 4а, 6, 10а (1, 2 корпуслар) йортлар, Ямашев проспекты, 74, 76 йортлар.

213 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Россия Герое А.В.Козин исемендәге 7 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Адоратский урамы, 25а йорт, тел. 521-89-18

Сайлау участогына керәләр: Ямашев проспекты, 78, 82, 84, 88 йортлар, Адоратский урамы, 15 йорт.

214 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Россия Герое А.В.Козин исемендәге 7 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, «С.Җ.Сәйдәшев исемендәге 17 номерлы балалар музыка мәктәбе» муниципаль бюджет өстәмә белем бирү учреждениесе бинасы, Адоратский урамы, 25а йорт, тел. 521-66-43

Сайлау участогына керәләр: Адоратский урамы, 17, 19, 21, 23 йортлар, Академик Лаврентьев урамы, 8, 8а, 10 йортлар.

215 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 85 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ямашев проспекты, 100а йорт, тел. 521-14-38

Сайлау участогына керәләр: Адоратский урамы, 6, 8 йортлар, Ямашев проспекты, 90, 92, 94, 96 йортлар.

216 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 85 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ямашев проспекты, 100а йорт, тел. 521-14-38

Сайлау участогына керәләр: Ямашев проспекты, 98, 100, 102, 102а, 104 
(1, 2 корпуслар), 108, 110 йортлар, Гаврилов урамы, 2, 4 йортлар.

217 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 85 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ямашев проспекты, 100а йорт, тел. 521-14-38

Сайлау участогына керәләр: Академик Лаврентьев урамы, 12, 14, 14а, 16 йортлар, Адоратский урамы, 10 йорт, Ямашев проспекты, 96а йорт.

218 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 85 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ямашев проспекты, 100а йорт, тел. 521-14-38

Сайлау участогына керәләр: Гаврилов урамы, 6, 7, 8, 8а, 10, 12 йортлар, Ямашев проспекты, 112 йорт. 

219 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 89 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Академик Лаврентьев урамы, 18а йорт, тел. 521-72-13

Сайлау участогына керәләр: Гаврилов урамы, 14, 16, 18, 18а йортлар, Академик Лаврентьев урамы, 9, 11, 20, 22 йортлар.

220 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 89 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Академик Лаврентьев урамы, 18а йорт, тел. 521-72-13

Сайлау участогына керәләр: Гаврилов урамы, 16а, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24а, 26, 28 йортлар, Маршал Чуйков урамы, 66 йорт, Академик Лаврентьев урамы, 24, 24а йортлар.

221 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 89 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Академик Лаврентьев урамы, 18а йорт, тел. 521-72-13

Сайлау участогына керәләр: Адоратский урамы, 20 йорт, Академик Лаврентьев урамы, 26, 28 йортлар, Маршал Чуйков урамы, 62, 64 йортлар, Гаврилов урамы, 24 йорт.

222 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «146 номерлы “Ресурс” лицее» муниципаль автоном гомуми белем бирү учреждениесе, Маршал Чуйков урамы, 89а йорт, тел. 556-56-23

Сайлау участогына керәләр: Маршал Чуйков урамы, 83, 85, 87, 93 йортлар, Гаврилов урамы, 30 йорт.

223 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «146 номерлы “Ресурс” лицее» муниципаль автоном гомуми белем бирү учреждениесе, Маршал Чуйков урамы, 89а йорт, тел. 556-56-23

Сайлау участогына керәләр: Адоратский урамы, 28, 30, 32 йортлар, Маршал Чуйков урамы, 71, 73, 75, 77 йортлар. 

224 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «146 номерлы “Ресурс” лицее» муниципаль автоном гомуми белем бирү учреждениесе, Маршал Чуйков урамы, 89а йорт, тел. 556-56-23

Сайлау участогына керәләр: Маршал Чуйков урамы, 79, 89, 91 йортлар, Гаврилов урамы, 38, 40 (1, 2 корпуслар), 42 йортлар, Адоратский урамы, 34б, 34в, 36б, 36в йортлар.

225 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Татар телендә белем бирә торган 13 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Адоратский урамы, 36а йорт, тел. 522-55-88

Сайлау участогына керәләр: Адоратский урамы, 64, 66, 66а йортлар, Гаврилов урамы, 44, 46, 48, 50, 52, 54 йортлар.

226 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Россия Герое М.Р.Әхмәтшин исемендәге аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 113 номерлы татар-рус урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Адоратский урамы, 36а йорт, тел. 521-87-83

Сайлау участогына керәләр: Адоратский урамы, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 52 йортлар.

227 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Татар телендә белем бирә торган 13 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Адоратский урамы, 36а йорт, тел. 522-55-88

Сайлау участогына керәләр: Адоратский урамы, 46, 54, 56, 58, 60, 62 йортлар, Гаврилов урамы, 56 йорт (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 корпуслар), Савин торак массивына караган 2 нче Кадыш, 3 нче Кадыш, 5 нче Кадыш, 7 нче Кадыш, 8 нче Кадыш, 9 нчы Кадыш, 10 нчы Кадыш, 11 нче Кадыш, 12 нче Кадыш урамнары.

228 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «103 номерлы рус-татар урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Адоратский урамы, 41а йорт, тел. 522-68-32

Сайлау участогына керәләр: Адоратский урамы, 35, 49, 51, 53, 55, 57 йортлар.

229 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «103 номерлы рус-татар урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Адоратский урамы, 41а йорт, тел. 522-68-32

Сайлау участогына керәләр: Адоратский урамы, 31, 33, 37, 39, 41 йортлар.

230 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «103 номерлы рус-татар урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Адоратский урамы, 41а йорт, тел. 522-68-32

Сайлау участогына керәләр: Адоратский урамы, 39а, 39б, 43 йортлар, Маршал Чуйков урамы, 59, 59а, 59в, 59г, 65, 67а йортлар.

231 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «103 номерлы рус-татар урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Адоратский урамы, 41а йорт, тел. 522-68-32

Сайлау участогына керәләр: Маршал Чуйков урамы, 67, 69 йортлар, Адоратский урамы, 27, 27а, 27б йортлар.

232 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «Чит телләр тирәнтен өйрәнелә торган 132 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ф.Әмирхан урамы, 28а йорт, тел.: 522-70-30, 522-69-00

Сайлау участогына керәләр: Маршал Чуйков урамы, 43, 49, 51, 53, 55, 57, 63, 63а йортлар, Ф.Әмирхан урамы, 18/41, 22 йортлар.

233 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Чит телләр тирәнтен өйрәнелә торган 132 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ф.Әмирхан урамы, 28а йорт, тел.: 522-70-30, 522-69-00

Сайлау участогына керәләр: Ф.Әмирхан урамы, 20а, 22а, 24, 26, 26а, 28, 30, 32 йортлар. 

234 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Чит телләр тирәнтен өйрәнелә торган 132 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ф.Әмирхан урамы, 28а йорт, тел.: 522-70-30, 522-69-00

Сайлау участогына керәләр: Адоратский урамы, 45, 47 йортлар, Ф.Әмирхан урамы, 34, 38, 40 йортлар. 

235 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «170 номерлы күппрофильле лицей» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ф.Әмирхан урамы, 111 йорт, тел.: 515-41-41, 515-87-87

Сайлау участогына керәләр: Гагарин урамы, 1а йорт, Мусин урамы, 76, 78, 80 йортлар, Маршал Чуйков урамы, 29, 29а, 29б, 29в йортлар, Дружба торак массивына караган Биләр, Ключище, Краснодар, Семиозерская урамнары.

236 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «170 номерлы күппрофильле лицей» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ф.Әмирхан урамы, 111 йорт, тел.: 515-41-41, 515-87-87

Сайлау участогына керәләр: Ф.Әмирхан урамы, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109 йортлар.

237 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «170 номерлы күппрофильле лицей» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ф.Әмирхан урамы, 111 йорт, тел.: 515-41-41, 515-87-87

Сайлау участогына керәләр: Маршал Чуйков урамы, 27, 31, 33, 35, 35а, 37, 39 йортлар, Ф.Әмирхан урамы, 81, 83, 85 йортлар.

238 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «170 номерлы күппрофильле лицей» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ф.Әмирхан урамы, 111 йорт, тел.: 515-41-41, 515-87-87

Сайлау участогына керәләр: Маршал Чуйков урамы, 25, 25а, 27а йортлар, Мусин урамы, 68, 68а, 70, 72, 74 йортлар.

239 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 143 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Четаев урамы, 1 йорт, тел. 556-08-67

Сайлау участогына керәләр: Адоратский урамы, 4, 4а, 5, 7, 9, 11, 13 йортлар.

240 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 143 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Четаев урамы, 1 йорт, тел. 556-08-68

Сайлау участогына керәләр: Четаев урамы, 4 йорт, Чистай урамы, 77/2, 79, 81, 85, 85а йортлар, Ямашев проспекты, 101, 103, 103а йортлар.

241 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 143 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Четаев урамы, 1 йорт, тел. 556-08-68

Сайлау участогына керәләр: Ямашев проспекты, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91 йортлар. 

242 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 143 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Четаев урамы, 1 йорт, тел. 556-08-68

Сайлау участогына керәләр: Четаев урамы, 5, 5а, 9, 11, 13 йортлар, Ямашев проспекты, 69 йорт.

243 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Татар телендә белем бирә торган 155 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Четаев урамы, 29 йорт, тел.: 520-28-83, 520-30-74

Сайлау участогына керәләр: Четаев урамы, 25 йорт, Ямашев проспекты, 61, 63, 65, 67 йортлар, Ф.Әмирхан урамы, 21, 23 йортлар.

244 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Татар телендә белем бирә торган 155 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Четаев урамы, 29 йорт, тел.: 520-28-83, 520-30-74

Сайлау участогына керәләр: Четаев урамы, 31, 33, 35 йортлар, Ямашев проспекты, 49, 51 йортлар.

245 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Татар телендә белем бирә торган 155 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Четаев урамы, 29 йорт, тел. 520-28-83

Сайлау участогына керәләр: Меридиан урамы, 19, 20, 22, 24, 26, 30 йортлар, Мусин урамы, 21, 23 йортлар, Четаев урамы, 39, 41 йортлар, Ямашев проспекты, 43, 45 йортлар.

246 номерлы сайлау участогы
Үзәге – Казан шәһәренең «“Адымнар – белемгә һәм бердәмлеккә юл” полилингваль комплексы» дәүләт автоном гомуми белем бирү учреждениесе, А.Бичурин урамы, 22/26 йорт, тел. 520-38-35

Сайлау участогына керәләр: Чистай урамы, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 61а, 61б йортлар, Ф.Әмирхан урамы, 11 йорт.

247 номерлы сайлау участогы
Үзәге – Казан шәһәренең «“Адымнар – белемгә һәм бердәмлеккә юл” полилингваль комплексы» дәүләт автоном гомуми белем бирү учреждениесе, А.Бичурин урамы, 22/26 йорт, тел. 520-38-35

Сайлау участогына керәләр: А.Бичурин урамы, 13 йорт, Четаев урамы, 20, 22, 24, 27, 27а йортлар, Ф.Әмирхан урамы, 5, 13, 15, 17 йортлар.

248 номерлы сайлау участогы
Үзәге – Казан шәһәренең «“Адымнар – белемгә һәм бердәмлеккә юл” полилингваль комплексы» дәүләт автоном гомуми белем бирү учреждениесе, А.Бичурин урамы, 22/26 йорт, тел. 520-38-35

Сайлау участогына керәләр: Четаев урамы, 28, 28а, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48 йортлар. 

249 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «177 номерлы лицей» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Мусин урамы, 17 йорт, тел.: 523-29-90, 523-12-72

Сайлау участогына керәләр: С.Хәким урамы, 15, 17 йортлар, Четаев урамы, 54, 56 йортлар, Чистай урамы, 23, 25, 32, 34, 36, 38, 40 йортлар, Мусин урамы, 1, 7, 9 йортлар, Меридиан урамы, 4, 8, 10, 12, 14 йортлар.

250 номерлы сайлау участогы
Үзәге – Казан шәһәренең «“Адымнар – белемгә һәм бердәмлеккә юл” полилингваль комплексы» дәүләт автоном белем бирү учреждениесе, А.Бичурин урамы, 22/26 йорт, тел. 520-38-35

Сайлау участогына керәләр: Чистай урамы, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 йортлар.

251 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «177 номерлы лицей» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Мусин урамы, 17 йорт, тел.: 523-29-90, 523-12-72

Сайлау участогына керәләр: Меридиан урамы, 11 йорт, Четаев урамы, 58, 60, 62, 66, 68 йортлар, Әпсәләмов урамы, 26, 26а, 28, 30, 32 йортлар.

252 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «177 номерлы лицей» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Мусин урамы, 17 йорт, тел.: 523-29-90, 523-12-72

Сайлау участогына керәләр: Әпсәләмов урамы, 14, 16, 18 йортлар, Меридиан урамы, 1, 1а, 2, 3, 3а, 6, 7, 9 йортлар, Чистай урамы, 15, 17, 19, 22, 26/5, 28 йортлар.

253 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «179 номерлы гимназия – белем бирү үзәге» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Әпсәләмов урамы, 29а йорт, тел. 590-66-11

Сайлау участогына керәләр: Ямашев проспекты, 29, 31, 31а, 31б йортлар, Әпсәләмов урамы, 35, 37, 39 йортлар, Бондаренко урамы, 4, 6а, 8 йортлар.

254 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «179 номерлы гимназия – белем бирү үзәге» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Әпсәләмов урамы, 29а йорт, тел. 590-66-11

Сайлау участогына керәләр: Ямашев проспекты, 35, 35а, 35б, 39 йортлар, Меридиан урамы, 13, 15, 17 йортлар, Четаев урамы, 43, 43а, 45, 47, 49, 51 йортлар.

255 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «179 номерлы гимназия – белем бирү үзәге» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Әпсәләмов урамы, 29а йорт, тел. 590-66-11

Сайлау участогына керәләр: Әпсәләмов урамы, 13 йорт, Бондаренко урамы, 28, 30, 34 йортлар, С.Хәким урамы, 3, 5, 5а, 7, йортлар, Чистай урамы, 12, 14, 16/15, 20а, 20б, 20/12 йортлар, Кемерово, Түбән Торф урамнары.

256 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «179 номерлы гимназия – белем бирү үзәге» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Әпсәләмов урамы, 29а йорт, тел. 590-66-11

Сайлау участогына керәләр: Әпсәләмов урамы, 19, 23, 25, 27, 29, 31 йортлар, Бондаренко урамы, 14, 16, 20, 22, 24 йортлар. 

257 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «КАИ “Олимп”» мәдәният-спорт комплексы, Чистай урамы, 67 йорт, тел. 231-02-38

Сайлау участогына керәләр: Адоратский урамы, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 3б, 3в, 3г йортлар, Четаев урамы, 8, 10, 14, 14а, 14а (2 корпус) йортлар, Чистай урамы, 61д, 71а, 71б, 73 йортлар.

258 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «107 номерлы “Ачыш” гимназиясе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, С.Хәким урамы, 49/8 йорт, тел. 222-82-04

Сайлау участогына керәләр: Нигъмәтуллин урамы, 5, 11/84 йортлар, Чистай урамы, 60, 62, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 82, 86, 86/10, 88 йортлар.

259 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «107 номерлы “Ачыш” гимназиясе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, С.Хәким урамы, 49/8 йорт, тел. 222-82-04

Сайлау участогына керәләр: А.Козин урамы, 2, 3а, 3б йортлар, С.Хәким урамы, 31, 33, 35, 37, 40, 42, 44, 46, 50 йортлар, Чистай урамы, 64, 66 йортлар.

260 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «107 номерлы “Ачыш” гимназиясе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, С.Хәким урамы, 49/8 йорт, тел. 222-82-04

Сайлау участогына керәләр: А.Козин урамы, 5, 7, 9, 4 (төзелеш номеры), 
6 (төзелеш номеры), Нигъмәтуллин урамы, 1/47, 3 йортлар, С.Хәким урамы, 39, 41, 43, 51, 52, 60, 62 (төзелеш номеры) (1, 2, 3, 4 корпуслар) йортлар.

Идел буе районы

261 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «186 номерлы күппрофильле лицей – “Перспектива”» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Р.Гәрәев урамы, 117 йорт, тел. 590-22-44

Сайлау участогына керәләр: А.Адо, А.Казем-Бек, Белые росы, Ш.Каратай урамнарындагы йортлар, «Лесной городок» торак комплексына караган Безоблачная, Березовая, Брусничная, Меридиан, Солнечная, Столичная урамнарындагы йортлар.

262 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Казан радиомеханика көллияте» дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесе, Красный Пожарник урамы, 1а йорт, тел. 202-31-17

Сайлау участогына керәләр: К.Тинчурин урамы, 25 йорт, Н.Баян урамы, 48, 48а йортлар, Болгар, Бертуган Петряевлар, Ватутин, Гассар, Ирек, К.Якуб (так як), Красный Пожарник, Яңа Вахитов, Производственная, С.Сәйдәшев, Тимер Юл, Фәткуллин, Ш.Камал, Яшел, Яшьләр урамнарындагы, Бертуган Петряевлар, Вахитов, Красный Пожарник, Плетеневский, С.Сәйдәшев тыкрыкларындагы йортлар.

263 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Россия Эчке эшләр министрлыгының Казан юридик институты» югары һөнәри белем бирүче федераль дәүләт казна мәгариф учреждениесе, Магистраль урамы, 34 йорт, тел. 8 919 694-79-33

Сайлау участогына керәләр: Волнистая, 2 нче Гараж, Комбайнчы, 2 нче Комбайнчы, Крестьян, Лесная, Орел, Радищев, Русловая, Трактор, 1 нче Трактор, 2 нче Трактор, 3 нче Трактор, 4 нче Трактор, Учительская, Холмовая, Шевченко, Юл Урам, 1 нче Юл Урам, 2 нче Юл Урам, Яшь Көч урамнарындагы йортлар, Магистраль урамы, 1-55, 2-84 йортлар, 1 нче Юл Урам, 2 нче Юл Урам тыкрыкларындагы йортлар, «Киров исемендәге синтетик каучук заводы» фәнни-җитештерү берләшмәсенең коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге торак йортлар.

264 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «17 номерлы төп гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Кукушкино торак массивы, Аркылы Кукушкино урамы, 26 йорт, тел. 570-56-40

Сайлау участогына керәләр: Кукушкино торак массивына караган Загородная, Кисловодск, Кукушкино, Оранжерея, Параллель Кисловодск, Параллельно-Прогонная, Парник, Аркылы Кукушкино, Поперечно-Прогонная, Прогонная, Продолжение Кукушкинской, Продольно-Кукушкинская, Проселочная, 1 нче Столбище, 2 нче Столбище, Теньки, Ослан урамнарындагы, Кисловодск, Кукушкино тыкрыкларындагы йортлар, Складская урамы, 2 йорт.

265 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Казаньнефтепродукт» – «Татнефтепродукт» холдинг компаниясе ачык акционерлык җәмгыяте филиалы, Южно-Промышленная урамы, 3 йорт, тел. 278-82-25

Сайлау участогына керәләр: Алебастр, Дорожная, Крутовка урамнарындагы йортлар, Магистраль урамы, 83 йорт, Малая Набережная, Набережная, 1 нче Победилово, 2 нче Победилово, 3 нче Победилово, 4 нче Победилово, 5 нче Победилово, Южно-Промышленная урамнарындагы йортлар; Отар торак массивына караган Кече Отар, Молдавия, 3 нче Отар, 4 нче Отар, 5 нче Отар, 6 нчы Отар урамнарындагы йортлар, Аркылы Отар урамы, 1-24 йортлар (җөп һәм так яклар), Придорожная, Үзәк Отар урамнарындагы йортлар, «Вахитовец» бакчачылык-дача ширкәтендәге, «Волга» бакчачылык-дача ширкәтендәге, «Волга Кварт» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Дулкын» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Залив» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Защита» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Ивушка (КЭМЗ)» бакчачылык-дача ширкәтендәге, «Мечта» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Победа» бакчачылык-дача ширкәтендәге, «Поиск» бакчачылык-дача ширкәтендәге, «Роса» бакчачылык-дача ширкәтендәге, «Киров исемендәге синтетик каучук заводының 1 номерлы бакчасы» бакчачылык-дача ширкәтендәге, «Идел буе районы социаль тәэминат бүлегенең 2 номерлы бакчасы» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Идел буе районы социаль тәэминат бүлегенең 3 номерлы бакчасы» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Табигать» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Труженик» бакчачылык-дача ширкәтендәге, «50 лет Победы» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге торак йортлар. 

266 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «100 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе – Белем бирү үзәге» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Лесная урамы, 35а йорт, тел. 8 917 227-99-44

Сайлау участогына керәләр: Отар торак массивына караган Береговая, Березовая Роща, Волжск, Гагарин, Даутова, Калинин, Лесная, Матюшино, Молодежная, Озерная, 1 нче Отар, 2 нче Отар, 8 нче Отар, Правда, Идел буе урамнарындагы йортлар, Аркылы Отар урамы, 25 номерлы йорттан алып урам ахырына кадәрге (җөп һәм так яклар) йортлар, Центральная урамындагы йортлар, Октябрьнең 10 еллыгы торак массивына караган Октябрьнең 10 еллыгы, Дачная, Молодежная, Поперечно-Молодежная, Приозерная урамнарындагы йортлар, Иске Победилово торак массивына караган Береговая, Садовая урамнарындагы, Отар тыкрыгындагы йортлар. 

267 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «129 номерлы рус-татар урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Мирный торак массивы, Яңа Дәүләки урамы, 90 йорт, тел. 264-03-00

Сайлау участогына керәләр: Мирный торак массивына караган Акварель, Березники (так як – 29 номерлы йорттан алып урам ахырына кадәр, җөп як – 32 номерлы йорттан алып урам ахырына кадәр), 2 нче Березники, Г.Гали, 3 нче Дәүләки (так як – 57 номерлы йорттан алып урам ахырына кадәр, җөп як – 80 номерлы йорттан алып урам ахырына кадәр), 4 нче Дәүләки (так як – 103 номерлы йорттан алып урам ахырына кадәр, җөп як – 96/38 номерлы йорттан алып урам ахырына кадәр), 5 нче Дәүләки (так як – 85 номерлы йорттан алып урам ахырына кадәр, җөп як – 56 номерлы йорттан алып урам ахырына кадәр), Земледельческая, Кызыл Яр, Миргород, Яңа Дәүләки (так як – 159 номерлы йорттан алып урам ахырына кадәр, җөп як – 94 номерлы йорттан алып урам ахырына кадәр), Надпойменная (так як – 37 номерлы йорттан алып 57 номерлы йортка кадәр, җөп як – 120 номерлы йорттан алып 154 номерлы йортка кадәр), Новосельская, 2 нче Новосельская, 3 нче Новосельская, 4 нче Новосельская, 5 нче Новосельская, 6 нчы Новосельская, 7 нче Новосельская, 8 нче Новосельская, 9 нчы Новосельская, 10 нчы Новосельская, 12 нче Новосельская, Аркылы Березники, Аркылы Дәүләки, Просторная, Рубежная, 2 нче Рубежная, 3 нче Рубежная, 4 нче Рубежная, 5 нче Рубежная, Черноозерская урамнарындагы, Рубежный, 2 нче Рубежный тыкрыкларындагы йортлар.

268 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «129 номерлы рус-татар урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Мирный торак массивы, Яңа Дәүләки урамы, 90 йорт, тел. 264-03-00

Сайлау участогына керәләр: Мирный торак массивына караган В.Синицын (так як – 15 номерлы йорттан алып урам ахырына кадәр, җөп як – 16 номерлы йорттан алып урам ахырына кадәр), 1 нче Дәүләки, 2 нче Дәүләки, 3 нче Дәүләки (так як – урам башыннан алып 55 номерлы йортка кадәр, җөп як – урам башыннан алып 72 номерлы йортка кадәр), 4 нче Дәүләки (так як – урам башыннан алып 77 номерлы йортка кадәр, җөп як – урам башыннан алып 90 номерлы йортка кадәр), 5 нче Дәүләки (так як – урам башыннан алып 69 номерлы йортка кадәр, җөп як – урам башыннан алып 38 номерлы йортка кадәр), 6 нчы Дәүләки, 7 нче Дәүләки, 8 нче Дәүләки, 9 нчы Дәүләки, 10 нчы Дәүләки, 11 нче Дәүләки, 12 нче Дәүләки, 13 нче Дәүләки, 1 нче Земляничная, 2 нче Земляничная, Железноводск, Красновидово, Мелитополь (так як – 33/34 номерлы йорттан алып урам ахырына кадәр, җөп як – 32а/20 номерлы йорттан алып урам ахырына кадәр), Молодость (так як – 13/107 номерлы йорттан алып урам ахырына кадәр, җөп як – 12/2 номерлы йорттан алып урам ахырына кадәр), Новинка, Подольск, 2 нче Приовражная, Р.Саттар, 1 нче Рядовая, 2 нче Рядовая, Пологая, Рощинская (так як – 7 номерлы йорттан алып урам ахырына кадәр, җөп як – 18 номерлы йорттан алып урам ахырына кадәр), Томск (так як – 27 номерлы йорттан алып урам ахырына кадәр, җөп як – 26/55 номерлы йорттан алып урам ахырына кадәр) урамнарындагы йортлар, «Казанская Усадьба» торак комплексындагы йортлар.

269 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «129 номерлы рус-татар урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Мирный торак массивы, Яңа Дәүләки урамы, 90 йорт, тел. 264-07-24

Сайлау участогына керәләр: Мирный торак массивына караган 1 нче Арал, 2 нче Арал, Балкан, Березники (так як – урам башыннан алып 27 номерлы йортка кадәр, җөп як – урам башыннан алып 24 номерлы йортка кадәр), Бульвар, В.Синицын (так як – урам башыннан алып 11а номерлы йортка кадәр, җөп як – урам башыннан алып 14 номерлы йортка кадәр), Весенняя, Вишневая, Календарь, Кулаевская, 1 нче Ладога, 2 нче Ладога, Мелитополь (так як – урам башыннан алып 29/2 номерлы йортка кадәр, җөп як – урам башыннан алып 32, 38/41 номерлы йортларга кадәр), Молодость (так як – урам башыннан алып 11 номерлы йортка кадәр, җөп як – урам башыннан алып 6/1 номерлы йортка кадәр), Надеждинская, Надпойменная (так як – урам башыннан алып 35, 67, 67а, 75а, 81а, 83а номерлы йортларга кадәр, җөп як – урам башыннан алып 118 номерлы йортка кадәр), Түбән Тагил, Яңа Дәүләки (так як – 1 номерлы йорттан алып 157 номерлы йортка кадәр, җөп як – урам башыннан алып 92 номерлы йортка кадәр), Онега, Подлесная, 1 нче Поперечно-Резвая, 2 нче Поперечно-Резвая, Рощинская (так як – 3а, 3б, 3в, 3г номерлы йортлар, җөп як – урам башыннан алып 12 номерлы йортка кадәр), Рыбацкая, Свободная, Селькорлар, Счастливая, Тобольск, Томск (так як – урам башыннан алып 13/72 номерлы йортка кадәр, җөп як – урам башыннан алып 8, 8а номерлы йортларга кадәр), Чернигово, Ясная урамнарындагы, Түбән Тагил, Свободный тыкрыкларындагы йортлар, «Резинщик» бакчачылык-дача ширкәтендәге торак йортлар.

270 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «129 номерлы рус-татар урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Петровский торак массивы, Школьная урамы, 2 йорт, тел. 275-85-79

Сайлау участогына керәләр: Кояшлы торак массивына караган Алмалы, Габдулла Рәхимкулов, Грибная, Задорная, Зифа, Кояшлы, Күлбаш, Лосиная, Матюшино, Н.Фешин, Н.Дәүли, Пасечная, Подорожная, Приветливая, Радиальная, Ручьевая, Садри Максуди, Сибай, Угловая, 1 нче Угловая, Ф.Әхмәтов, Чаткы, Чернопрудная, Шпаковская урамнарындагы йортлар; Петровский торак массивына караган Җиңүнең 40 еллыгы, Березовая, Дубровая, Конечная, Лесная, Садовая, Свобода, Сквозная, Совет, Сосновая, Тупиковая, Центральная, Школьная урамнарындагы йортлар, «Эдем» ял базасы» кулланучылар кооперативы териториясендәге йортлар, «Брайт Парк» коттедж поселогындагы йортлар, «Татваленка» ярдәмче хуҗалыгы.

271 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Казан дәүләт аграр университеты» югары белем бирүче федераль дәүләт бюджет мәгариф учреждениесенең Механизация һәм техник сервис институты бинасы, Р.Гәрәев урамы, 62 йорт, тел. 598-40-29

Сайлау участогына керәләр: Р.Гәрәев урамы, 78а, 78б (төзелеш номеры), 90 (1, 2, 3, 4 корпуслар), 102 (1, 2 корпуслар) йортлар, Азамат торак массивына караган Азамат, Благодатная, Имәнле, Можжевеловая, Уңыш, Хыял, Чистая урамнарындагы йортлар; Ферма Шоссесы урамы, 1в, 3а, 7а, 9, 9б, 11, 11а, 11б, 13а, 17, 17в, 39, 43, 43а, 45, 2, 2а, 38, 50, 96а йортлар, Ферма-2 территориясендәге йортлар, «Фермаполис» торак комплексындагы йортлар, «Мунча-кер юдыру тресты» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Березовая роща» (КДАХА) коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Дружба» (Нива) бакчачылык-дача ширкәтендәге, «Меховщик-1» бакчачылык-дача ширкәтендәге,  «Спартак» бакчачылык-дача ширкәтендәге, «Труд» бакчачылык-дача ширкәтендәге торак йортлар, «Общепит» туклану комбинаты торак йортлары. 

272 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «97 номерлы рус-татар урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Якты Юл тыкрыгы, 4 йорт, тел. 277-05-53

Сайлау участогына керәләр: Борисково торак массивына караган Адмирал Ушаков, Бодрая, Борисково, Белоруссия, Витебск, Горийская, Дегтярев, Дәүләки, Ерак Кабан, Докучаев, Дудинка, Алабуга, 1 нче Алабуга, 2 нче Алабуга, Арткы-Борисково, Арткы Дәүләки, Запорожье, Канская, Красноводск, Охотничье, Пожарная, Полонная урамнарындагы йортлар, Тула урамы, 1, 7-17, 10-20 йортлар, Цветочная урамындагы, Якты Юл тыкрыгындагы йортлар, «Энергетик» коллектив бакчасындагы, «Инвалидлар һәм пенсионерлар» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге торак йортлар.

273 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «97 номерлы рус-татар урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Якты Юл тыкрыгы, 4 йорт, тел. 277-05-53

Сайлау участогына керәләр: Борисково торак массивына караган А.Садретдинов, Башкорт, Варганов урамындагы йортлар, Глазунов урамы, 25б, 27а, 2, 4, 38, 40, 42, 46, 52, 52б, 54, 56, 58а, 58б йортлар, Десятидворная, Доватор, Землемерная, 2 нче Землемерная, Сул як Прибрежная, Лодейная, Локомотив, Люблин, Түбән Кама, 2 нче Түбән Кама, Прибрежная, Семидворная урамнарындагы йортлар, Техника урамы, 1-13, 17 (янгыннан саклау мәктәбе), 17а, 4, 8-12, 16-46, 46в йортлар, Тихорецк, 2 нче Тихорецк урамнары, Тула урамы, 22, 40, 40а, 42 йортлар.

274 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «114 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, В.Кулагин урамы, 2 йорт, тел. 590-16-25

Сайлау участогына керәләр: Авангард урамы, 171а, 171б, 185, 187, 86, 88, 90/48 йортлар, Глазунов урамы, 6, 8, 8 (1, 2 корпуслар), 8а, 10 йортлар, Промысловая урамы, 39-49, 53-59, 63, 69-83, 52, 52а, 54, 58-92 йортлар, Ачинск, Бажов, Магнитогорск, Аркылы Авангард урамнарындагы йортлар.

275 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «114 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, В.Кулагин урамы, 2 йорт, тел. 590-16-25

Сайлау участогына керәләр: Авангард урамы, 145, 147, 147а, 147б, 149-167, 167а, 171, 54, 58, 60, 60 (2 корпус), 62 (1, 2, 3 корпуслар), 64 (1, 3, 4 корпуслар), 66, 66 (1, 2, 3 корпуслар), 68 (2 корпус) йортлар, Промысловая урамы, 5, 17, 19, 21, 31, 33, 35, 24, 26, 28, 48 йортлар, Школьная урамы, 9, 2-20, 24-30, 34, 36, 38, 38/2, 42, 46, 46б, 52, 56 йортлар, Балашово, Грунтовая, Кабан, Майкоп, Кече Кабан, Аркылы Кабан, Аркылы Кече Кабан урамнарындагы йортлар, «Дружба» кулланучылар бакчачылык җәмгыяте.

276 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «114 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, В.Кулагин урамы, 2 йорт, тел. 590-16-25

Сайлау участогына керәләр: Авангард урамы, 62 (4, 5 корпуслар), 143 йортлар, Актай урамы, 7, 7а, 11, 13, 15, 17 йортлар, В.Кулагин урамы, 1, 2, 4, 6, 6а, 8, 8а йортлар.

277 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 48 номерлы татар-рус урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Актай урамы, 5 йорт, тел. 533-10-12

Сайлау участогына керәләр: Авангард урамы, 1-11, 15-55, 55а, 55б, 85-91, 119, 121-131, 135, 2-16, 20, 24-32, 32а, 36, 40б, 46, 50, 52, 56, 56 (2 корпус) йортлар, Актай урамы, 1, 3 йортлар, Модель урамы, 5-13, 6 йортлар, Поперечно-Мостовая урамы, 10, 13 йортлар, Школьная урамы, 1-7, 11-19, 25, 29-53, 39а йортлар, 1 нче Завод, 2 нче Завод, Арткы-Мостовая, Аркылы Сормово, Сормово, Төмән урамнарындагы, Авангард, 1 нче Завод, Сормово, Төмән тыкрыкларындагы йортлар.

278 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 48 номерлы татар-рус урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Актай урамы, 5 йорт, тел. 533-10-12

Сайлау участогына керәләр: Воскресение, 3 нче Завод, 4 нче Завод, Арткы-Воскресение, Каучук урамнарындагы йортлар, В.Кулагин урамы, 5 йорт, Лебедев урамы, 1, 6, 13 йортлар, Модель урамы, 1/48, 8, 10, 25, 25 (2 корпус) йортлар, Мостовая, Пригородная, Аркылы Завод урамнарындагы йортлар, Техника урамы, 29, 31, 33, 35, 39а, 39б, 41, 43 йортлар.

279 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «88 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ботаника урамы, 7 йорт, тел. 277-41-16
 
Сайлау участогына керәләр: Ботаника урамы, 10а, 14, 16, 20 йортлар, Дальняя урамы, 3 йорт, Н.Назарбаев урамы (элеккеге Эсперанто урамы),  47/113 йорт, Һ.Такташ урамы, 115 (1 корпус), 117, 119, 121, 123, 123а, 123б, 127 йортлар.
 
280 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «88 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ботаника урамы, 7 йорт, тел. 277-41-16

Сайлау участогына керәләр: Ботаника урамы, 9-17, 23/31 (1, 2 корпуслар) йортлар, Павлюхин урамы, 128 йорт, Ротор урамы, 27, 27б, 27в, 27д, 27е, 29 йортлар. 

281 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «88 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ботаника урамы, 7 йорт, тел. 277-41-26

Сайлау участогына керәләр: Дальняя урамы, 5, 7, 9, 6 йортлар, Н.Назарбаев урамы (элеккеге Эсперанто урамы), 35 (1 корпус), 37, 41, 43, 45 йортлар, Павлюхин урамы, 100, 102а, 108б, 110г йортлар, Шаляпин урамы, 41, 41а, 45, 26, 28/1 (төзелеш номеры), 28/2 (төзелеш номеры), 28/3 (төзелеш номеры), 28/4 (төзелеш номеры), 32 йортлар.

282 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Р.Г.Хәсәнова исемендәге аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 82 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Качалов урамы, 107 йорт, тел. 277-57-44

Сайлау участогына керәләр: Агрономия урамы, 4, 6, 14, 16 йортлар, Качалов урамы, 77, 77а, 81, 76, 78, 82, 84 йортлар, Н.Назарбаев урамы (элеккеге Эсперанто урамы), 9/2, 15, 21/64 йортлар, Спартак урамы, 121, 123 йортлар, Шаляпин урамы, 25, 12, 14/83, 16 йортлар.

283 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Казан дәүләт мәдәният институты» югары белем бирүче федераль дәүләт бюджет мәгариф учреждениесе, Оренбург Тракты урамы, 3 йорт, тел. 277-59-17

Сайлау участогына керәләр: Павлюхин урамы, 95, 102, 104, 104а, 104б, 106, 106б, 108, 108а, 110, 110а йортлар.

284 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «136 номерлы рус-татар урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Оренбург Тракты урамы, 4 йорт, тел. 570-27-50

Сайлау участогына керәләр: Павлюхин урамы, 97, 99, 99б, 101, 103, 110в, 112, 114, 114 (2 корпус), 116-122 йортлар. 

285 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «136 номерлы рус-татар урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Оренбург Тракты урамы, 4 йорт, тел. 570-27-50

Сайлау участогына керәләр: Хәрби шәһәрчек-2, 89, 117, 4, 44, 84, 110, 118, 142 (1, 6 корпуслар) йортлар, Даурия урамы, 10, 16, 16а, 16б, 16в йортлар, Оренбург Тракты урамы, 2, 4б, 8, 8а, 8д (1, 2, 3 корпуслар), 10, 12-18, 24а, 24б, 24в йортлар, «Садовод» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге йортлар.

286 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «73 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ротор урамы, 7 йорт, тел. 277-58-28 

Сайлау участогына керәләр: Ротор урамы, 9, 11 йортлар, Спартак урамы, 169 йорт, Халев урамы, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 йортлар, Универсиада проспекты, 10, 12, 14, 16 йортлар.

287 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Р.Г.Хәсәнова исемендәге аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 82 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Качалов урамы, 107 йорт, тел. 277-78-94

Сайлау участогына керәләр: Агрономия урамы, 76-80 йортлар, Газ урамы, 7, 7а, 17, 19, 14 йортлар, А.Хәйруллин урамы (элеккеге 2 нче Газ урамы), 3, 5 (1, 2 корпуслар), 7 йортлар, Качалов урамы, 120 йорт, Павлюхин урамы, 85, 87, 89 йортлар, Спартак урамы, 165, 88, 88б йортлар.

288 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Р.Г.Хәсәнова исемендәге аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 82 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Качалов урамы, 107 йорт, тел. 277-57-44

Сайлау участогына керәләр: Агрономия урамы, 18, 20 йортлар, Газ урамы, 4, 6, 6а йортлар, Ипподром урамы, 13/99, 23/78, 29, 31, 18 йортлар, Качалов урамы, 89, 93 (төзелеш номеры), 95, 103, 107, 86/15, 104/2 йортлар, Спартак урамы, 125, 139, 139а, 141, 82, 84 йортлар, Шаляпин урамы, 15 йорт.

289 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 10 номерлы татар-рус гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Бертуган Касыймовлар урамы, 14 йорт, тел. 224-13-89

Сайлау участогына керәләр: Профессор Камай урамы, 5, 7, 9, 15, 17, 8, 8а, 10 (1, 2, 3, 4 корпуслар), 12 йортлар.

290 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Татар авыл хуҗалыгы фәнни-тикшеренү институты» федераль дәүләт бюджет фәнни учреждениесе, Оренбург Тракты урамы, 48 йорт, тел. 277-81-17

Сайлау участогына керәләр: Бригада, 2 нче Бригада урамнары, Оренбург Юлы урамындагы торак йортлар, 64424 хәрби часть, 29678 хәрби часть тулай тораклары, Ярдәм урамындагы, «Аквамарин», «Алтын Яр» торак комплексларындагы йортлар, Хәрби шәһәрчек-33, 1, 3, 5 (1, 2, 3 корпуслар), 171, 2-12, 14, 44 йортлар.

291 номерлы сайлау участогы
Үзәге – ТР Сәламәтлек саклау министрлыгының «Республика клиник хастаханәсе» дәүләт автоном сәламәтлек саклау учреждениесе тулай торагы, Оренбург Тракты урамы, 138 йорт, тел. 231-21-69

Сайлау участогына керәләр: Хәрби шәһәрчек-34, 381 йорт, Оренбург Тракты урамы, 138, 138б, 138в, 138д, 140г, 142 йортлар, Р.Гәрәев урамы, 2, 4 йортлар; Республика клиник хастаханәсеннән төньяктарак урнашкан торак массивка караган Лазурная, Медиклар, Уютная, Юкә урамнарындагы йортлар; Медгородок-3 торак массивына караган Абуладзе, Медицина, Нәфис, Ф.Хребтов урамнарындагы, 1 нче Медицина, 2 нче Медицина, 3 нче Медицина тыкрыкларындагы йортлар; «Примавера» коттедж поселогына караган В.Деринг, О.Лундстрем, Р.Нуриев, Ш.Алкин урамнарындагы, Блестящий тыкрыгындагы йортлар; «Комьюнити Garden» коттедж поселогына караган Әбрар Кәримуллин, Анатолий Тякин, Герой Федосеев, Л.Гыйззәтдинов, С.Кәримов, Я.Чанышев урамнарындагы йортлар; «Лесная поляна» торак массивына караган Д.Тумашева, И.Харитонов, Л.Шагыйрьҗан, Маковая, Т.Әйди урамнарындагы, Гранатовый, Карлыган, Черничный тыкрыкларындагы йортлар, «Спортивная станциясе» торак комплексына караган Детский юлындагы, Ярышлар урамындагы йортлар, «Времена года» торак комплексына караган Генерал Ерин урамындагы йортлар, «Южный» автовокзалы, «Идел» гараж-төзелеш кооперативындагы, «Луч» коммерциягә нигезләнмәгән коллектив бакчачылык ширкәтендәге, «Любитель-садовод» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Ромашка» бакчачылык ширкәтендәге, «Татарстан» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге йортлар.

292 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «А.П.Обыденнов исемендәге Казан автотранспорт техникумы» дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесе, Карбышев урамы, 64 йорт, тел. 204-23-98

Сайлау участогына керәләр: Карбышев урамы, 33, 35, 43, 47/1, 12а (төзелеш номеры), 58, 58а, 60, 60а, 62 йортлар, Профессор Камай урамы, 3 йорт, Танк урамы.

293 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Казанның 76 номерлы мәктәбе» дәүләт бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Артель урамы, 10 йорт, тел. 209-07-50

Сайлау участогына керәләр: Старые Горки торак массивына караган Артель, Белосток, Брянск, Хәсән Геройлары, 1 нче Хәсән Геройлары, 2 нче Хәсән Геройлары, Горная, Дальневосточная, Двинск, Депутат, Днепропетровск, Заовражная, 1 нче Калининград, 2 нче Калининград, 3 нче Калининград, 4 нче Калининград, Кооператив, Кулибин, Линия, Львов, Местная, Молодецкая урамнары, Оренбург Тракты урамы, 19, 23-49, 57, 59, 61, 65 йортлар, Офицер, Пенза, Петровский, Раздольная, Севастополь, Сызрань, Тура, 2 нче Тура, Тушино, Уржум, Урожайная, Целинная урамнарындагы, Кузнечный, Мало-Кузнечный, Молодецкий, Урожайный тыкрыкларындагы йортлар, Карбышев урамы, 57, 59, 61, 65, 67 йортлар. 

294 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «40 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Бертуган Касыймовлар урамы, 12 йорт, тел. 224-17-34

Сайлау участогына керәләр: Х.Мәүлүтев урамы, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 42 йортлар, Профессор Камай урамы, 15а йорт.

295 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «40 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Бертуган Касыймовлар урамы, 12 йорт, тел. 224-17-34

Сайлау участогына керәләр: Бертуган Касыймовлар урамы, 6, 6а, 8, 10, 16, 18 йортлар, Карбышев урамы, 29, 37, 39 йортлар, Х.Мәүлүтев урамы, 8/20, 10, 12, 14 йортлар.

296 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Казан медицина көллияте» дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесе, Х.Мәүлүтев урамы, 34 йорт, тел. 229-23-24

Сайлау участогына керәләр: Х.Мәүлүтев урамы, 17а, 17б, 17е (1, 2, 3 корпуслар), 19, 21-31, 35, 35а, 37, 39 йортлар.

297 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Казан медицина көллияте» дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесе, Х.Мәүлүтев урамы, 34 йорт, тел. 229-23-24

Сайлау участогына керәләр: Академик Парин урамы, 6, 8, 12, 16, 18, 20, 22 йортлар, Карбышев урамы, 63 йорт (1, 2 корпуслар), Универсиада авылы территориясендәге йортлар.

298 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Казан медицина көллияте» дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесе, Х.Мәүлүтев урамы, 34 йорт, тел. 229-23-24

Сайлау участогына керәләр: Гарифьянов урамы, 2, 4, 4а, 8, 10 йортлар, Җиңү проспекты, 15 йорт (1, 2, 3 корпуслар), Сыртланова урамы, 4, 8, 16, 18, 20 йортлар. 

299 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Казан медицина көллияте» дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесе, Х.Мәүлүтев урамы, 34 йорт, тел. 229-23-24

Сайлау участогына керәләр: Академик Парин урамы, 2, 4, 4а, 10 йортлар, Х.Мәүлүтев урамы, 41, 40, 44, 46, 48 йортлар.

300 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «127 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Х.Мәүлүтев урамы, 15 йорт, тел. 229-68-91

Сайлау участогына керәләр: Р.Зорге урамы, 32 (1, 2 корпуслар), 34 йортлар, Сыртланова урамы, 1, 5-9 йортлар, Х.Мәүлүтев урамы, 9, 11, 17 йортлар.

301 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «127 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Х.Мәүлүтев урамы, 15 йорт, тел. 229-68-32

Сайлау участогына керәләр: Бертуган Касыймовлар урамы, 21, 22/7, 24, 28-36 йортлар, Р.Зорге урамы, 13а, 13б, 24 йортлар, Х.Мәүлүтев урамы, 5 йорт.

302 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «52 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Гарифьянов урамы, 7 йорт, тел. 229-73-33

Сайлау участогына керәләр: Гарифьянов урамы, 7 йорт, Р.Зорге урамы, 28, 30, 30а, 38-52, 56, 58 йортлар.

303 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «52 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Гарифьянов урамы, 7 йорт, тел. 229-73-33

Сайлау участогына керәләр: Гарифьянов урамы, 9а, 11, 13, 28, 34 йортлар, Р.3орге урамы, 60, 60а йортлар, Сыртланова урамы, 11 йорт.

304 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «52 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Гарифьянов урамы, 7 йорт, тел. 229-73-33

Сайлау участогына керәләр: Гарифьянов урамы, 24, 26 йортлар, Җиңү проспекты, 17 йорт, Сыртланова урамы, 15-21, 25-29 йортлар.  

305 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «52 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Гарифьянов урамы, 7 йорт, тел. 229-73-33

Сайлау участогына керәләр: Гарифьянов урамы, 25, 36, 38, 38а, 38б, 38в, 40, 42 йортлар, Җиңү проспекты, 19, 21 йортлар.

306 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «83 номерлы лицей – Белем бирү үзәге» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе (А корпусы), Бертуган Касыймовлар урамы, 52 йорт, тел. 229-09-41

Сайлау участогына керәләр: Бертуган Касыймовлар урамы, 38, 40, 40а йортлар, Р.Зорге урамы, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43 йортлар.

307 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «83 номерлы лицей – Белем бирү үзәге» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе (А корпусы), Бертуган Касыймовлар урамы, 52 йорт, тел. 229-09-41

Сайлау участогына керәләр: Р.Зорге урамы, 47, 47а, 49, 53, 57/29, 61, 63 йортлар, Җиңү проспекты, 33 йорт.

308 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «83 номерлы лицей – Белем бирү үзәге» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе (Б корпусы), Бертуган Касыймовлар урамы, 68 йорт, тел. 229-09-31

Сайлау участогына керәләр: Бертуган Касыймовлар урамы, 42-50, 54, 56, 60-70, 74-82 йортлар.

309 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «83 номерлы лицей – Белем бирү үзәге» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе (Б корпусы), Бертуган Касыймовлар урамы, 68 йорт, тел. 229-09-31

Сайлау участогына керәләр: Бертуган Касыймовлар урамы, 82а, 84, 86, 88 йортлар, Р.Зорге урамы, 65 йорт, Җиңү проспекты, 35, 35а, 35б, 39, 41, 43, 45, 47 йортлар.

310 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «21 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Р.Зорге урамы, 71 йорт, тел. 268-84-87

Сайлау участогына керәләр: Җиңү проспекты, 56-60, 66-70 йортлар.

311 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «21 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Р.Зорге урамы, 71 йорт, тел. 268-84-87 

Сайлау участогына керәләр: Р.Зорге урамы, 67, 75, 77, 81-85, 89 йортлар.

312 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 68 номерлы татар-рус урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Җиңү проспекты, 71а йорт, тел. 268-66-21

Сайлау участогына керәләр: Сафиуллин урамы, 12, 16, 16а, 18, 20 (2, 3, 4 корпуслар), 24, 26, 26а, 28 йортлар, Җиңү проспекты, 72, 72а йортлар.
 
313 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 68 номерлы татар-рус урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Җиңү проспекты, 71а йорт, тел. 268-84-88
 
Сайлау участогына керәләр: Р.Зорге урамы, 87, 93, 93а, 95 йортлар, Сафиуллин урамы, 20 (1 корпус), 30, 32, 32а йортлар. 

314 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 68 номерлы татар-рус урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Җиңү проспекты, 71а йорт, тел. 268-84-88

Сайлау участогына керәләр: Кол Гали урамы, 1, 3, 2, 2а, 4 йортлар, Сафиуллин урамы, 6 (1, 2, 3 корпуслар), 8, 10 йортлар, Җиңү проспекты, 62 йорт 
(1, 2, 3, 4 корпуслар).  

315 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «69 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Комиссар Габишев урамы, 33а йорт, тел. 263-28-37

Сайлау участогына керәләр: Кол Гали урамы, 5, 5а, 7, 7а, 7б, 7б (1 корпус), 9/95 йортлар, Ю.Фучик урамы, 97, 99, 101, 103 йортлар.
 
316 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «19 номерлы гимназия» муниципаль автоном гомуми белем бирү учреждениесе, Җиңү проспекты, 48 йорт, тел. 268-50-26

Сайлау участогына керәләр: Р.Зорге урамы, 66в, 70-74, 78, 82-86 йортлар.

317 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «19 номерлы гимназия» муниципаль автоном гомуми белем бирү учреждениесе, Җиңү проспекты, 48 йорт, тел. 268-50-26

Сайлау участогына керәләр: Р.Зорге урамы, 76 йорт, Ю.Фучик урамы, 49, 69, 71, 75 йортлар, Җиңү проспекты, 34, 38-44, 46, 46а, 46б, йортлар. 
 
318 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «16 номерлы татар-инглиз гимназиясе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Дубравная урамы, 51а йорт, тел. 269-41-04 

Сайлау участогына керәләр: Ю.Фучик урамы, 51, 53, 55, 55а, 79, 83, 87, 91, 2б, 8а, 8б, 8в, 12 (1, 2, 3, 4 корпуслар), 12а, 14в йортлар.

319 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «6 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ю.Фучик урамы, 26 йорт, тел. 268-19-65

Сайлау участогына керәләр: Дубравная урамы, 25б, 25в, 27 йортлар, Ю.Фучик урамы, 14, 14б, 16, 18, 20 йортлар. 

320 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «6 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ю.Фучик урамы, 26 йорт, тел. 268-08-77

Сайлау участогына керәләр: Дубравная урамы, 5 йорт, Р.Зорге урамы, 88, 90, 96, 96а, 100, 100 (1 корпус) йортлар, Ю.Фучик урамы, 24, 28, 30 йортлар.

321 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «6 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ю.Фучик урамы, 26 йорт, тел. 268-19-66

Сайлау участогына керәләр: Дубравная урамы, 23, 25а, 29, 29а, 31-35, 41 (1, 2, 3, 4 корпуслар), 61 (1, 2, 3, 4 корпуслар), 63 (1, 2 корпуслар), 65 йортлар, Ю.Фучик урамы, 14а йорт.

322 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «6 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ю.Фучик урамы, 26 йорт, тел. 268-13-83

Сайлау участогына керәләр: Дубравная урамы, 1/104, 3, 3а, 5а, 7-13, 11а, 17, 21, 2д йортлар, Р.Зорге урамы, 92, 94 йортлар, Ю.Фучик урамы, 22, 22 (төзелеш номеры) йорт.

323 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «78 номерлы “Фарватер” лицее» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ю.Фучик урамы, 40 йорт, тел.: 268-65-21, 268-58-61

Сайлау участогына керәләр: Ю.Фучик урамы, 34, 38, 42, 44 йортлар. 

324 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «78 номерлы “Фарватер” лицее» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ю.Фучик урамы, 40 йорт, тел.: 268-65-21, 268-58-61

Сайлау участогына керәләр: Р.Зорге урамы, 97-101, 105, 107, 109, 111 йортлар, Ю.Фучик урамы, 36 йорт. 

325 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «78 номерлы “Фарватер” лицее» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ю.Фучик урамы, 40 йорт, тел.: 268-65-21, 268-58-61

Сайлау участогына керәләр: Комиссар Габишев урамы, 1, 5, 4, 6, 8, 10 йортлар, Р.Зорге урамы, 113, 119, 121 йортлар.

326 номерлы сайлау участогы
Үзәге – Казан шәһәре Идел буе районының «139 номерлы гимназия – Белем бирү үзәге» муниципаль автоном гомуми белем бирү учреждениесе, Сафиуллин урамы, 56а йорт, тел. 268-18-50

Сайлау участогына керәләр: Сафиуллин урамы, 42, 46, 50а, 56 йортлар, Ю.Фучик урамы, 48, 50 йортлар.

327 номерлы сайлау участогы
Үзәге – Казан шәһәре Идел буе районының «139 номерлы гимназия – Белем бирү үзәге» муниципаль автоном гомуми белем бирү учреждениесе, Сафиуллин урамы, 56а йорт, тел. 268-18-50

Сайлау участогына керәләр: Комиссар Габишев урамы, 7, 16, 16а, 18а йортлар, Сафиуллин урамы, 44, 48, 50 йортлар.

328 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «69 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Комиссар Габишев урамы, 33а йорт, тел. 263-28-37

Сайлау участогына керәләр: Академик Завойский урамы, 2, 4, 6, 8, 12 йортлар, Ю.Фучик урамы, 99а, 105-109 йортлар.

329 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «69 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Комиссар Габишев урамы, 33а йорт, тел. 263-28-37

Сайлау участогына керәләр: Академик Завойский урамы, 14/74, 16-22, 22а йортлар, Ю.Фучик урамы, 68 йорт.

330 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «42 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Комиссар Габишев урамы, 27а йорт, тел. 263-08-24

Сайлау участогына керәләр: Комиссар Габишев урамы, 25а, 25б, 29, 29а йортлар, Ю.Фучик урамы, 58б, 62, 62а, 66, 72 йортлар.

331 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «69 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Комиссар Габишев урамы, 33а йорт, тел. 263-28-37

Сайлау участогына керәләр: Восточный торак массивына караган Акчулпан, Вязовая, В.Григорьев, Звонкая, Механиклар, Милосердие, Остазлар, Нурлы, Приречная, Рассветная, Рябиновая, Төзүчеләр, Таулы, Тихвин, Чияле урамнары, Комиссар Габишев урамы, 25, 31, 35-39, 45 йортлар, Кол Гали урамы, 37а йорт, Приречный, Рассветный тыкрыклары.

332 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «42 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Комиссар Габишев урамы, 27а йорт, тел. 263-08-24

Сайлау участогына керәләр: Кол Гали урамы, 11/52а, 11/52б йортлар, Ю.Фучик урамы, 52, 54, 56, 58, 64 (1, 2, 3 корпуслар) йортлар.

333 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «42 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Комиссар Габишев урамы, 27а йорт, тел. 263-08-24

Сайлау участогына керәләр: Комиссар Габишев урамы, 23 йорт; «Изумрудный город» торак комплексына караган С.Батыев урамы, 1-21 йортлар.

334 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 24 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Комиссар Габишев урамы, 15 йорт, тел. 268-00-47

Сайлау участогына керәләр: Комиссар Габишев урамы, 19, 19а, 19б йортлар, Кол Гали урамы, 15/21, 24 йортлар.

335 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 24 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Комиссар Габишев урамы, 15 йорт, тел. 268-00-47

Сайлау участогына керәләр: Алтан, Җиләк-җимеш питомнигы торак массивларына караган А.Гыйләҗев, Агачлык, Аланлык, Алтан, Бакчалы, Бердәмлек, Генерал Кобяков, Данлы, Жасминная, Җимешле, Заветная, Заһитов, Игенче, Каенлы, Каенсар, Карагач, Карама, Кедр, Клубничная, Күлле, Лесная, Липки, Листопадная, Раушан, Розалар, Ромашкалар, Сабит, Сафиуллин (шәхси йортлар), Серле, Сөенеч, Славная, Снежная, Үрмәле, Уртак, Чунтонов, Якын урамнарындагы, Аланлык, Алтан, Заветный, Раушан, Үрмәле тыкрыкларындагы йортлар; Кол Гали урамы, 27, 29 (төзелеш номеры), 26, 34, 36, 38 йортлар.
 
336 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 24 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Комиссар Габишев урамы, 15 йорт, тел.268-15-03

Сайлау участогына керәләр: Кол Гали урамы, 10, 12, 14 йортлар, Сафиуллин урамы, 17 йорт.

337 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «150 номерлы рус-татар урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Дубравная урамы, 45 йорт, тел. 268-13-93

Сайлау участогына керәләр: Дубравная урамы, 47, 49, 49а, 51, 53 йортлар, Җиңү проспекты, 18, 18 (1 корпус), 18а, 20, 20 (1 корпус), 22 йортлар; «Матур» торак массивына караган Затлы, Матур, С.Габәши, Урманлы урамнарындагы йортлар, Дубравная урамы (шәхси йортлар), Җиңү проспекты (шәхси йортлар), Затлы, Матур тыкрыкларындагы йортлар.

338 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «150 номерлы рус-татар урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Дубравная урамы, 45 йорт, тел. 268-13-93

Сайлау участогына керәләр: Дубравная урамы, 57 йорт, Ю.Фучик урамы, 2, 4, 6, 8 йортлар, Җиңү проспекты, 24, 26, 30 (1, 2, 3, 4 корпуслар), 32 йортлар.

339 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «150 номерлы рус-татар урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Дубравная урамы, 45 йорт, тел. 268-13-93

Сайлау участогына керәләр: Ә.Терегулов урамындагы йортлар, Дубравная урамы, 43, 43а, 10, 12, 14, 14а, 14б, 20, 28, 28а, 28б, 28 (төзелеш номеры), 28/1 (төзелеш номеры), 30, 34, 36, 38, 38а, 40, 42 йортлар.

340 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Казан дәүләт мәдәният институты» югары белем бирүче федераль дәүләт бюджет мәгариф учреждениесе, Оренбург Тракты урамы, 3 йорт, тел. 277-59-17

Сайлау участогына керәләр: Барнаул, Бутырка, Красноуральск, Май, Матрос Железняк, Селекция, Шишкин урамнарындагы, Май тыкрыгындагы йортлар, Оренбург Тракты урамы, 6, 26-54, 58-76, 84-96, 100, 102, 102а, 102б, 112 йортлар, Казан югары хәрби команда училищесы тулай тораклары, Хәрби шәһәрчек-2, 2/11 йорт, Ферма Шоссесы урамы, 35а йорт.

341 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «173 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Салмачы торак массивы, Мир урамы, 2а йорт, тел. 279-35-09

Сайлау участогына керәләр: Салмачы торак массивына караган А.Алиш, Акташ, Веселая, Г.Тукай, Живописная, Зеленая, 1 нче Зеленая, 2 нче Зеленая, 3 нче Зеленая, 4 нче Зеленая, 5 нче Зеленая, Лирическая, М.Акмулла, М.Фәйзи, Малая, Мир, Молодежная, Мәңгелек, Новая, Овражная, Сабантуй, Сәйдәш, Солнечная, Тигез, Тихая, Центральная (җөп як), Юбилей урамнарындагы, С.Сәйдәшев, Укромный, Цветной тыкрыкларындагы йортлар.

343 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «35 номерлы лицей – “Галактика” белем бирү үзәге» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Г.Ахунов урамы, 10а йорт, тел. 590-39-64

Сайлау участогына керәләр: «Солнечный город» торак комплексына караган Б.Урманче урамы, 11 (1, 2, 3 корпуслар), 11б (1, 2, 3, 4 корпуслар), 10 йортлар, Г.Ахунов урамы, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 26 йортлар.

348 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «173 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Салмачы торак массивы, Мир урамы, 2а йорт, тел. 279-35-09

Сайлау участогына керәләр: Салмачы торак массивына караган Әтнә, В.Тушнова, Газ, Дәрдемәнд, Камышлы, Кызыл Ромашка, Лиственная, Надежда, Н.Заболоцкий, Серебряная, Тирәкле, Ф.Юнысов, Центральная (так як), 2 нче Центральная, Черноплодная урамнарындагы, Гостеприимный юлындагы, Раздольный тыкрыгындагы йортлар.

453 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 24 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Комиссар Габишев урамы, 15 йорт, тел. 268-00-47

Сайлау участогына керәләр: Комиссар Габишев урамы, 11, 17 йортлар, Кол Гали урамы, 16, 18, 20 йортлар, Сафиуллин урамы, 21 йорт.

2757 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «186 номерлы күппрофильле лицей – “Перспектива”» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Р.Гәрәев урамы, 117 йорт, тел. 590-22-44

Сайлау участогына керәләр: Бертуган Батталовлар урамы, 20 (1, 2 корпуслар), 20а, 20а (2 корпус), 20/1 (төзелеш номеры), 20/2 (төзелеш номеры), 20/3 (төзелеш номеры) йортлар, Р.Гәрәев урамы, 92, 94, 96, 98, 100, 103, 105, 105б, 105б (2 корпус), 107, 109, 111 (1, 2 корпуслар), 113, 105б (төзелеш номеры), 119 (төзелеш номеры) йортлар.

2837 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «35 номерлы лицей – “Галактика” белем бирү үзәге» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Г.Ахунов урамы, 10а йорт, тел. 590-39-64

Сайлау участогына керәләр: Оренбург Тракты урамы, 128, 132 (тулай торак) йортлар; «Солнечный город» торак комплексына караган Б.Урманче урамы, 4 (1, 2, 3, 4 корпуслар), 6, 8 йортлар, М.Булатов урамы, 5 йорт.

2838 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «35 номерлы лицей – “Галактика” белем бирү үзәге» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Г.Ахунов урамы, 10а йорт, тел. 590-39-64

Сайлау участогына керәләр: «Солнечный город» торак комплексына караган Б.Урманче урамы, 1, 5, 7, 9 йортлар, Г.Ахунов урамы, 2, 6, 10 йортлар.

Совет районы

183 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «185 номерлы күппрофильле лицей» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ф.Табиев урамы, 4 йорт, тел. 590-29-56

Сайлау участогына керәләр: А.Аббасов урамы, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 йортлар.

349 номерлы сайлау участогы
Үзәге – Россия кооперация университетының Казан кооперация институты (филиал), Н.Ершов урамы, 58 йорт, тел. 210-30-28

Сайлау участогына керәләр: Аэропорт урамы; Волочаевка урамы, 1, 4, 6, 8 йортлар, Гастелло урамы, 17-25, 29/20, 33, 18, 20 йортлар, Гвардия урамы, 1/24-11, 9а йортлар, Курск урамы, 3, 4, 6 йортлар; Матросов, М.Раскова урамнары; П.Лумумба урамы, 26-36, 28а, 28б, 29, 31 йортлар; С.Юлаев, Цимлянск урамнары; Шуртыгин урамы, 7, 6-24, 11, 11а йортлар.

350 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «126 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Н.Ершов урамы, 53б йорт, тел.: 272-58-64, 272-71-59

Сайлау участогына керәләр: Галиев урамы, 5, 7 йортлар, Искра урамы, 1/4, 3, 8-14, 10а, 10б, 9-13, 17-23, 23а йортлар, Н.Ершов урамы, 47, 49а, 49б, 49в, 49г, 49д, 51-55, 55а, 55б, 56, 57б, 57г йортлар, П.Лумумба урамы, 1/111, 13, 17-23, 17а, 37-41, 47, 49, 57 йортлар, П.Алексеев урамы, 6, 7, 7а, 39 йортлар, Сеченов урамы, 3-7, 11, 13б йортлар; Себер тыкрыгындагы, «Психиатр» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге йортлар. 

351 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «11 номерлы күппрофильле лицей» муниципаль автоном гомуми белем бирү учреждениесе, Ю.Әхмәтҗанов юлы, 9 йорт (2 корпус), тел. 590-25-12

Сайлау участогына керәләр: Октябрь шәһәрчеге, 1/14, 1/106, 1/111, 1/112, 1/151 йортлар (Искра урамы, 1/151 йорт); Н.Ершов урамы, 62в (1 корпус), 62в (2 корпус), 62г, 62д (1 корпус), 62д (2 корпус) йортлар, П.Лумумба урамы, 41а йорт, Разведчик Әхмәров урамы, 3, 3а, 5, 7 йортлар.

352 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Төбәкара компетенцияләр үзәге – Казан мәгълүмат технологияләре һәм элемтә техникумы» дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесе, Галиев урамы, 3 йорт, тел. 203-55-55 (өстәмә 352)

Сайлау участогына керәләр: Галиев урамы, 3, 4-10, 8а, 16, 32, 32б, 34 йортлар, Новаторлар урамы, 1-11, 1б, 2-12, 2а, 4а, 8а, 8б йортлар; «Защита природы» бакчачылык ширкәтендәге, «Дружба-1» бакчачылык ширкәтендәге йортлар; Н.Ершов урамында төзелә торган 65 номерлы (төзелеш номеры) йорт.

353 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Немец теле тирәнтен өйрәнелә торган 72 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Дружба урамы, 1 йорт, тел. 279-56-66

Сайлау участогына керәләр: Дружба урамы, 1/11, 5, 2-6, 10-14 йортлар, Заря урамы, 1-11, 3а, 5а, 7а, 17, 2-6, 14, 16, 24 йортлар, Н.Ершов урамы, 65б йорт, Пионер урамы, 1/12, 2/10, 3, 4 йортлар, Себер Тракты урамы, 3-15 йортлар.

354 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Немец теле тирәнтен өйрәнелә торган 72 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Дружба урамы, 1 йорт, тел. 279-56-66

Сайлау участогына керәләр: А.Попов урамы, 1, 3, 7, 2-6 йортлар, Сигезенче Март урамы, 2, 4 йортлар, Заря урамы, 26-32 йортлар, Себер Тракты урамы, 17, 19/6, 21-25, 23а, 23б йортлар; «Светоч» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге йортлар.

355 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Абдулла Алиш исемендәге 20 номерлы гимназия» муниципаль бюджет белем бирү учреждениесе, Пионер урамы, 10 йорт, тел. 272-12-4
2
Сайлау участогына керәләр: Академик Губкин урамы, 2-10, 18б, 30в, 30г, 1/2-5, 11, 13 йортлар, Академик Кирпичников урамы, 2/9, 3/7, 6/12 йортлар; Хәрби шәһәрчек территориясендәге Академик Губкин урамы, 24, 25 йортлар; Космонавтлар урамы, 1, 2, 3, 5 йортлар, Н.Ершов урамы, 78, 80 йортлар, Пионер урамы, 8, 14 йортлар, Себер Тракты урамы, 4-8 йортлар, Ю.Әхмәтҗанов юлы, 3, 3а йортлар.

356 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «11 номерлы күппрофильле лицей» муниципаль автоном гомуми белем бирү учреждениесе, Ю.Әхмәтҗанов юлы, 9 йорт (2 корпус), тел. 590-18-82

Сайлау участогына керәләр: Разведчик Әхмәров урамы, 9 йорт, Н.Ершов урамы, 66а, 66б, 66в йортлар, Космонавтлар урамы, 18-24, 28, 6а, 6в, 16а йортлар, Октябрь шәһәрчеге, 1/110, 1/149, 1/150, 1/162 йортлар, Ю.Әхмәтҗанов юлы, 8, 10 йортлар.

357 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Советлар Союзы Герое С.Ә.Әхтәмов исемендәге 121 номерлы лицей» (178 номерлы белем бирү үзәге) муниципаль автоном гомуми белем бирү учреждениесе, Космонавтлар урамы, 19 йорт, тел. 272-57-63

Сайлау участогына керәләр: Академик Губкин урамы, 12б йорт, Космонавтлар урамы, 7-17, 21-29, 33, 35, 39, 11а, 11б, 29а, 29б, 29в, 31а, 31б, 31г, 39б, 41, 43, 4-8, 10, 12, 14 йортлар.

358 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Советлар Союзы Герое С.Ә.Әхтәмов исемендәге 121 номерлы лицей» (178 номерлы белем бирү үзәге) муниципаль автоном гомуми белем бирү учреждениесе, Космонавтлар урамы, 19 йорт, тел. 272-57-63

Сайлау участогына керәләр: Космонавтлар урамы, 16, 26, 44, 41а, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 61б, 61в, 61г, 61е йортлар; «Восточный» автовокзалы (Аграр урамы, 
8 йорт); «Аэропорт» бакчачылык-дача ширкәтендәге йортлар.

359 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «110 номерлы лицей» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, А.Попов урамы, 16 йорт, тел. 279-55-14

Сайлау участогына керәләр: Академик Губкин урамы, 17-27, 31, 31а, 37, 37а, 39/1, 18, 20, 40-44, 40а, 48 йортлар, Зур Урам, 22-36 йортлар, Каспий урамы, 2-12, 33 йортлар, Яңа Азино урамы, 19-31 йортлар.

360 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «110 номерлы лицей» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, А.Попов урамы, 16 йорт, тел. 8 960 075-40-66

Сайлау участогына керәләр: Академик Кирпичников урамы, 8-18, 11, 13/12, 15, 17 йортлар, А.Попов урамы, 11, 13, 14 йортлар, Артиллерия урамы, 4/29-18, 18а йортлар; Беговая урамындагы йортлар; Журналистлар урамы, 2, 6, 12-22, 3-13 йортлар, Зур Урам, 29-47, 39а йортлар, Каспий урамы, 5-25/27 йортлар, Краснооктябрьск урамы, 5-11, 8, 10, 16-44, 46/2 йортлар; Радистлар, Элемтәчеләр, С.Лазо, Уфа урамнарындагы йортлар; Пионер урамы, 13, 19 йортлар, Себер Тракты урамы, 12а, 16, 18 йортлар.

361 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 15 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Сигезенче Март урамы, 10 йорт, тел. 272-15-25

Сайлау участогына керәләр: Академик Арбузов урамы, 4, 6, 6а, 16, 18/19 йортлар, Журналистлар урамы, 30, 38  йортлар; Кавалерия урамындагы йортлар; Академик Кирпичников урамы, 19, 21/14, 23-27, 24 йортлар, Краснооктябрьск урамы, 17, 48-68/20 йортлар, Сигезенче Март урамы, 8, 9, 11, 12, 16 йортлар, Себер Тракты урамы, 20, 22/6, 24/7-32 йортлар. 

362 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Казанның 142 номерлы мәктәбе» дәүләт бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, А.Попов урамы, 17 йорт, тел. 279-55-34

Сайлау участогына керәләр: Академик Арбузов урамы, 19, 24-32, 42, 46/12, 48 йортлар, Артиллерия урамы, 1-23, 25/38 йортлар; Зенит урамындагы йортлар; Зур Урам, 40, 42 йортлар; Металлчылар урамындагы йортлар, Яңа Азино урамы, 8-14, 35, 43, 45, 47, 49 йортлар; Оборонная, Олонец, Строительная урамнарындагы йортлар; Олонец урамында файдалануга тапшырыла торган 6а номерлы торак йорт.

363 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «180 номерлы күппрофильле полилингваль гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Җиңү проспекты, 212в йорт, тел. 598-05-22

Сайлау участогына керәләр: Кече Клыки торак массивына караган Агрономия, Ансар, Большая Красная, Дорожная урамнарындагы, Дорожный тыкрыгындагы, Зажор, Заречная, Зирекле, Игелекле, Клуб, Яңа Татарстан, Озерная, Рабочая, Совхоз, Татарстан урамнарындагы йортлар, Травная урамы, 29-56 йортлар, Гыйнвар урамы, 21-51 йортлар.

364 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «180 номерлы күппрофильле полилингваль гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Җиңү проспекты, 212в йорт, тел. 598-05-22

Сайлау участогына керәләр: Җиңү проспекты, 210, 210а, 210б, 212а, 216б, 222, 222а, 222б, 224, 224а, 224б, 226, 226а, 230 йортлар.

365 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Абдулла Алиш исемендәге 20 номерлы гимназия» муниципаль бюджет белем бирү учреждениесе, Пионер урамы, 10 йорт, тел. 272-37-35

Сайлау участогына керәләр: Академик Губкин урамы, 28а, 30а, 30б, 50 йортлар; Хәрби шәһәрчек территориясенә караган Академик Губкин урамы 18в, 22, 21 йортлар; Зур Урам, 3, 7, 7а, 9а, 11, 6а, 8, 10, 12 йортлар, Яңа Азино урамы 1а, 2 йортлар. 

366 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «110 номерлы лицей» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе,  Халитов урамы, 5 йорт, тел. 272-01-18

Сайлау участогына керәләр: Царицынский Бугор торак массивына караган Алмагач, Алматау, Алчәчәк, Аяз, Балантау, Баллы, Бәхетле урамнарындагы, Бәхетле тыкрыгындагы, Беркутово, Возрождение, Гидромонтажниклар, Звездная, Иминлек, Ичиговая, Кристальная, Кулагин, Наратбаш, Сандугач, Саф, Сафлык, Тагаевская, Ташлыяр, Тормыш урамнарындагы йортлар, Травная урамы, 1-28 йортлар, Тургай, Энҗе, Ямьле урамнарындагы йортлар, Гыйнвар урамы, 1-20 йортлар; Царицыно торак массивына караган 1 нче Владимир, Коновалов урамнарындагы йортлар, Каспий урамы, 61-97, 42-98 йортлар; Академик Губкин урамы, 57-87, 100-128 йортлар, Журналистлар урамы, 50 йорт, Халитов урамы, 5, 7 йортлар; 1 нче Азино, Г.Шершеневич, М.Дмитриев, М.Зевахин, Д.Мурзин, Аркылы Азино урамнарындагы йортлар; М.Госманов урамындагы йортлар; «Мое Царицыно» коттедж поселогындагы Н.Аржанов, В.Горин, А.Казаков, Н.Капитонов, М.Кирпонос, Ф.Мансуров, З.Нури, А.Панфилов, Г.Портнов, А.Сергеев урамнарындагы йортлар; «Радуга-2» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Бөркет» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Рассвет» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Водоканал» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Восход» бакчачылык-дача  ширкәтендәге,  «Ветеран» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Зеленый сад» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Любитель природы» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Любитель природы-2» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Наука» бакчачылык ширкәтендәге, «Нокса-2» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Татпотребсоюз» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Азино» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Маяк» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Нефтеразведчик» бакчачылык ширкәтендәге, «Нокса» бакчачылык җәмгыятендәге йортлар. 

367 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Н.Э.Бауман исемендәге Казан дәүләт ветеринария медицинасы академиясе» югары белем бирүче федераль дәүләт бюджет учреждениесе, Себер Тракты урамы, 35 йорт, тел. 273-96-66

Сайлау участогына керәләр: Возвышенная урамындагы йортлар; Себер Тракты урамы, 35 (1, 2, 3, 4 корпуслар), 37-39, 43а, 43г, 43д йортлар; Торфяная, Троицк Урманы, Центрально-Торфяная урамнарындагы йортлар; «Подгорный» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Проектант» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге йортлар.

368 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «108 номерлы төп гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Карьер торак массивы, Әгерҗе урамы, 61 йорт, тел. 239-60-66

Сайлау участогына керәләр: Карьер торак массивына караган Әгерҗе, 1 нче Верхняя, 2 нче Верхняя, 1 нче Вольская, 2 нче Вольская, Карьер, Откосная, Переселенческая, Песочная, Подъемная, Поперечно-Таловая, Таловая, Фигурная, Яснополянская урамнарындагы, Яснополянский тыкрыгындагы йортлар; Троицк Ноксасы торак массивына караган 1 нче Нокса, 2 нче Нокса, 3 нче Нокса, 4 нче Нокса, Берьяклы Нокса, Аркылы Нокса урамнарындагы йортлар; Нагорный торак массивына караган Әлмәт, Динамо, Рудная урамнарындагы йортлар; «Нокса» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Компрессор» бакачылык җәмгыятендәге, «Ветеринарный» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Медик» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Персональные пенсионеры» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Собес-2» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Совет» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Строитель» бакчачылык-дача ширкәтендәге, «Терминал» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Приноксинское» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге йортлар.

369 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «324 номерлы балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе филиалы, 4 нче Станция урамы, 5б йорт

Сайлау участогына керәләр: Дербышки Станциясе торак массивындагы Станция, 2 нче Станция, 3 нче Станция, 4 нче Станция, 5 нче Станция урамнарындагы йортлар; Кече Дербышки торак массивындагы Березовая урамындагы йортлар; «Березка ГИПО» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Весна» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Вишенка» бакчачылык-дача ширкәтендәге, «Виктория-остров» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Виктория-материк» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Горизонт» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Дружба» бакчачылык ширкәтендәге, «Казанка» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Казанка-3» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Железнодорожник» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Лесовод» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Локомотив» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Речник» бакчачылык ширкәтендәге, «Рябинка» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Столетник» бакчачылык җәмгыятендәге, «Энергетик» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Подлужный» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге йортлар.

370 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «124 номерлы рус-татар урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Нагорный торак массивы, Дорожная урамы, 32а йорт, тел. 234-08-11

Сайлау участогына керәләр: Нагорный торак массивына караган Алдан, Анадырь, Белогорск, Березка, Биектау урамнарындагы йортлар, Дорожная урамы, 
1-59, 2-56 йортлар, Дубровка урамы, 1-109, 2-102 йортлар, Круговая, Коркачык, Пешеходная, 1 нче Поперечно-Дорожная, 2 нче Поперечно-Дорожная, 3 нче Поперечно-Дорожная, 4 нче Поперечно-Дорожная урамнарындагы йортлар, 5 нче Поперечно-Дорожная урамы, 1-25 йортлар, Самодеятельность, Скороходная, Таежная, 1 нче Таежная, 3 нче Таежная, Электрик, Ягодная урамнарындагы йортлар; Яңа Сосновка торак массивына караган Дорожная, Зеленая, Лесная, Молодежная, Нагорная, Сливовая урамнарындагы йортлар; «Мечта» бакчачылык-дача ширкәтендәге, «Нагорный» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Татлес» бакчачылык ширкәтендәге, «Татпроект» бакчачылык-дача ширкәтендәге, «Химик-56» бакчачылык җәмгыятендәге йортлар.

371 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «124 номерлы рус-татар урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Нагорный торак массивы, Дорожная урамы, 32а йорт, тел. 234-08-11

Сайлау участогына керәләр: Нагорный торак массивына караган Большая Осенняя урамындагы йортлар, Дорожная урамы, 61-113, 58-124 йортлар, Дубровка урамы, 104-132 йортлар, 1 нче Клевер, 2 нче Клевер, 3 нче Клевер, 4 нче Клевер, 5 нче Клевер, 6 нчы Клевер, Малая Дорожная, Малая Осенняя, 1 нче Отдаленная, 2 нче Отдаленная урамнары, 6 нчы Поперечно-Дорожная, 7 нче Поперечно-Дорожная, 9 нчы Поперечно-Дорожная, 1 нче Поперечно-Осенняя, 2 нче Поперечно-Осенняя, 3 нче Поперечно-Осенняя, 2 нче Таежная урамнарындагы йортлар; Яңа Сосновка торак массивына караган Й.Акчурин, З.Басыйрова, Бирюса, Д.Вәлиди, Вишневая, Ә.Галиев (элеккеге Ельня урамы), Җәлилчеләр, Еловая, Заречная урамнарындагы, Заречный тыкрыгындагы, Кленовая, Компрессорчылар, Г.Курсави, Локаторная урамнарындагы, 1 нче Локаторный, 2 нче Локаторный тыкрыкларындагы, Машина төзүчеләр урамындагы, 1 нче Машина төзүчеләр, 2 нче Машина төзүчеләр тыкрыкларындагы, 1 нче Молдавия, 2 нче Молдавия, Күперчеләр, Набережная, Наратлы, Пионер, Г.Рафиков, Сиреневая, Спорт, Степная, Д.Строганов, Ш.Таһиров, Шатлык, Яблоневая, Якты урамнарындагы йортлар; «Изумрудная  долина» коттедж поселогына караган И.Мәхмүтова, В.Муравьев, Т.Емелина, М.Родных урамнарындагы йортлар; «Әки» бакчачылык ширкәтендәге йортлар.

372 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «141 номерлы гимназия» муниципаль автоном гомуми белем бирү учреждениесе, Парк урамы, 16 йорт, тел.: 234-28-37, 234-28-57

Сайлау участогына керәләр: Мир урамы, 47, 51 йортлар, Парк урамы, 14, 18, 22, 26, 28, 21, 27, 31, 33 йортлар,  Солидарность урамы, 26, 30 йортлар.

373 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «169 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Академик Сахаров урамы, 8 йорт, тел. 262-94-56

Сайлау участогына керәләр: Академик Глушко урамы, 8 йорт, Крутая урамы, 
2 йорт, Новоселье урамы, 4, 6, 10 йортлар, Тыныч урамы, 3, 8 йортлар. 

374 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Чит телләр тирәнтен өйрәнелә торган 84 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Мир урамы, 35а йорт, тел.: 234-43-31

Сайлау участогына керәләр: Вяземская урамы, 29-47, 28-48 йортлар, Главная урамы, 1-41, 2-42 йортлар, Инструментальная урамы, 23-43, 26-44, 30б йортлар; Окружная, Отдых урамнарындагы йортлар; Парк урамы, 29 йорт, Солидарность урамы, 3-19, 21, 4, 10-24, 28, 32 йортлар, Хезмәтчәннәр урамы, 33-59, 32-60 йортлар; Юность урамындагы йортлар.

375 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Вознесенское торак массивындагы мәдәният йорты» муниципаль бюджет мәдәният учреждениесе, Нардуган урамы, 45 йорт, тел. 262-04-33
 
Сайлау участогына керәләр: Вознесенское торак массивына караган Әмәтхан Солтан, Аргамак урамнарындагы, Армут, Баланлык тыкрыкларындагы, Бастион, Батырлык, Бахтизин урамнарындагы, Гаилә тыкрыгындагы, Дивизия урамындагы, Дивный тыкрыгындагы, Добротная, Дубравная, Дәртле урамнарындагы, Загадочный тыкрыгындагы, Зарничная, Иман урамнарындагы, Иман тыкрыгындагы, Иркен, И.Кабушкин, Кардәшлек урамнарындагы, Кардәшлек, Лавровый тыкрыкларындагы, Миләшле, Назлы урамнарындагы, Наратлык, Нокса, 1 нче Нокса, 2 нче Нокса, 3 нче Нокса, 4 нче Нокса, 5 нче Нокса, 6 нчы Нокса, 7 нче Нокса тыкрыкларындагы, Җиңүнең 65 еллыгы, Связная, Снайпер урамнарындагы, Ташлык, Тоташ, Тружеников, Әкият, Ялан тыкрыкларындагы, Яфраклы урамындагы йортлар; Привольный торак массивына караган Айлы, Ак чәчәкләр, Единение, Жемчужная, Липецк, Намус, Стройная, Фиалковая, Яркая урамнарындагы йортлар; Вишневка торак массивындагы Питрәч урамындагы йортлар, Чернопенье торак массивындагы йортлар.

376 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «П.А.Полушкин исемендәге 101 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе – Белем бирү үзәге» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Начальная урамы, 6 йорт, тел. 234-52-41

Сайлау участогына керәләр: Липатов урамы, 1-5, 1а, 37, 2, 2а, 3а, 4, 4а йортлар, Мир урамы, 1, 3 йортлар, Начальная урамы, 2, 4, 7а, 9/10 йортлар, Совет урамы, 2/14, 4, 6, 8, 12/8, 14 йортлар, Стадион урамы, 7 йорт, Энтузиастлар урамы, 1, 2 йортлар; Чабакса торак массивына караган М.Агишев, Беркутов, Дорожная, Завод, Заречная, 2 нче Заречная, Зеленая, А.Кирсанов, В.Михайлов, Г.Морзаханов, Нагорная, Г.Одноценов, Пикин, Посадочная урамнарындагы, Саулык тыкрыгындагы, Совет, Замандашлар, Совхоз, С.Соколов, П.Фролов, Чапаев, А.Чепуренко, Школьная урамнарындагы йортлар; Төньяк Чабакса торак массивына караган Безмятежная, Земная, Каретная, Млечная, Осталар, Покровская, Тимерчеләр, Тыйнаклык урамнарындагы йортлар; «Яңа Царицыно» коттедж поселогына караган Илһам, Народная, Небесная, Татулык, Ялан урамнарындагы йортлар; «Литл Токио» коттедж поселогына караган Вдохновение, Гаделлек, Ихтирам, Наследие, Процветание, Яхшылык урамнарындагы йортлар; «Родник-4» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге йортлар.

377 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «П.А.Полушкин исемендәге 101 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе – Белем бирү үзәге» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Начальная урамы, 6 йорт, тел. 234-52-41

Сайлау участогына керәләр: 1 нче Кленовая, 2 нче Кленовая, 3 нче Кленовая, Малиновая урамнарындагы йортлар; Стадион урамы, 1-5, 2-8, 1б йортлар; Тополевая урамындагы йортлар.

378 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «С.Сәетгалиев исемендәге мәдәният йорты» муниципаль бюджет мәдәният учреждениесе, Дербышки торак массивы, Совет урамы, 18 йорт, тел. 590-50-86

Сайлау участогына керәләр: Липатов урамы, 13, 13а, 15, 15а, 17/72, 17а йортлар, Начальная урамы, 12-18, 12а йортлар, Правда урамы, 10/20, 14/7, 16, 19, 20-28, 21-27, 21а йортлар, Совет урамы, 15/10-27, 20, 22, 22а йортлар, Халезов урамы, 3, 5, 4, 6 йортлар.

379 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 22 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе – Белем бирү үзәге» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Халезов урамы, 11 йорт, тел. 234-86-07

Сайлау участогына керәләр: Главная урамы, 56а, 62/15, 66-70, 67, 69, 69а, 71, 71а йортлар, Липатов урамы, 19, 21 йортлар, Мир урамы, 30-34 йортлар, Парк урамы, 2-6 йортлар, Правда урамы, 17 йорт, Халезов урамы, 12-20, 12а, 14а, 13, 13а йортлар.

380 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 22 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе – Белем бирү үзәге» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Каштан урамы, 5 йорт, тел.: 234-05-41, 234-05-31

Сайлау участогына керәләр: Вяземская урамы, 1-27, 2-26, 12а йортлар, Инструментальная урамы, 1-21, 2-24 йортлар, Каштан урамы, 4, 7, 8, 8а йортлар; Короткий тыкрыгындагы йортлар; Мир урамы, 5-15, 17/2, 19, 7а, 9а, 13а, 15а йортлар, Хезмәтчәннәр урамы, 1-31, 2-30 йортлар; Әки торак массивына караган Волков, Калиновая, Набережная, Овражная, Садовая, Светлая, Сосновая, 2 нче Сосновая, Транспорт, Трансформатор урамнарындагы йортлар; Белянкино торак массивына караган Родниковая урамындагы йортлар; Яңа Сосновка торак массивына караган Букет, Волшебная, Гагарин, Мадлен, Продольная, Раздольная, Тынлык, Утренняя, Хрусталь, Шоссе, Яктылык урамнарындагы йортлар; «Белянкино» бакчачылык-дача ширкәтендәге, «Горняк» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Карьер» бакчачылык ширкәтендәге, «Фреон» бакчачылык-дача ширкәтендәге, «Фотон» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Сирень» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Монтажник» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге йортлар.

381 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «11 номерлы татар гимназиясе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Начальная урамы, 15 йорт, тел. 234-43-41

Сайлау участогына керәләр: Главная урамы, 50, 56, 60 йортлар, Мир урамы, 
6-26, 12а, 16а, 21, 23, 25, 27 йортлар, Начальная урамы, 11а, 13, 17 йортлар, Правда урамы, 4, 4а, 6, 8/19, 9, 11, 13, 15 йортлар, Совет урамы, 1/4, 3-11, 5а, 7а, 9а, 13/11 йортлар.

382 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «185 номерлы күппрофильле лицей» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ф.Табиев урамы, 4 йорт, тел. 590-29-56

Сайлау участогына керәләр: Мөхәммәдьяр урамы, Ф.Табиев урамы, 5 йорт, Умырзая урамы, 44, 44б йортлар; Самосырово торак массивына караган Дорожная урамындагы, Зеленый, Мир тыкрыкларындагы, А.Коваль, Мир, Молодежная, Овражная, Огородная урамнарындагы, Солнечный тыкрыгындагы, Школьная урамындагы йортлар.

383 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Чит телләр тирәнтен өйрәнелә торган 84 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Мир урамы, 35а йорт, тел.: 234-43-31

Сайлау участогына керәләр: Главная урамы, 43-51, 48 йортлар, Каштан урамы, 9, 11, 15-21, 10, 12, 16, 10а йортлар, Мир урамы, 31-37 йортлар, Парк урамы, 5/39, 7, 11-19 йортлар, Солидарность урамы, 6, 8 йортлар.

384 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Казан төзелеш көллияте» дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесе, Липатов урамы, 25 йорт, тел. 234-13-66

Сайлау участогына керәләр: Главная урамы, 71б йорт, Липатов урамы, 23, 25, 23а, 25а, 25б йортлар, Мир урамы, 36, 62 (1 корпус), 62 (2 корпус), 64 (1 корпус), 64 (2 корпус) йортлар, Халезов урамы, 19-23, 27, 27а, 29, 22, 22а, 22б, 26, 26а, 34 йортлар.

385 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «141 номерлы гимназия» муниципаль автоном гомуми белем бирү учреждениесе, Парк урамы, 16 йорт, тел.: 234-28-37, 234-28-57

Сайлау участогына керәләр: Мир урамы, 41-45, 53, 55, 59, 61, 65, 67 йортлар, Парк урамы, 10, 12 йортлар. 

386 номерлы сайлау участогы
Үзәге – Олы Дербышки торак массивындагы фельдшер-акушерлык пункты, Краевая урамы, 1а йорт

Сайлау участогына керәләр: Колсәет торак массивына караган Авиация, Айнур урамнарындагы, Айнур тыкрыгындагы, Акъяр урамындагы, Акъяр тыкрыгындагы, Аулак, Бәйге, Бәйрәм, Байтирәк, Болынлык, Главная, Дачная, Дулкын, Журавлиная, Зеленая, Зеркальная, Казансу, Ключевая урамнарындагы, Конструктор тыкрыгындагы, Набережная, Оптиклар, Шагыйрь Каменев, Ромашкалы, Светозарная урамнарындагы, Тенистый тыкрыгындагы, Тугай, Туполев, Хвойная, Чулпан урамнарындагы йортлар; Олы Дербышки торак массивына караган Заречная, Исаев, Кооператив, Краевая, Лесная, Новая, Совет, Л.Фәттахов урамнарындагы йортлар; Кече Дербышки торак массивына караган Вишневый Cад, Кооператив, Ослан, Школьная урамнарындагы йортлар; Прибольничная урамы, 1а, 4 йортлар; Әки Аланы торак массивына караган Дачная урамындагы йортлар; «Дубок» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Чайка» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Казанка-2» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Весна-78» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Березка» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Победа» бакчачылык ширкәтендәге, «Родник» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Светлый плес» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Солнечный» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Чишмә» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Энергетик-2» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Юбилейный» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге йортлар.

387 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Токсикологик, радиацион һәм биологик куркынычсызлык федераль үзәге» федераль дәүләт бюджет фәнни учреждениесе, Фәнни шәһәрчек-2, тел.: 239-53-20, 239-53-26

Сайлау участогына керәләр: Фәнни шәһәрчек, 1, 2, 3, 4 йортлар.

388 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «П.А.Полушкин исемендәге 101 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе – Белем бирү үзәге» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Киндерле торак массивы, Азин урамы, 65а йорт, тел. 234-48-07

Сайлау участогына керәләр: Киндерле торак массивына караган Азатлык (элеккеге Набережная), Азин, Арча урамнарындагы, Арча тыкрыгындагы, Асылъяр урамындагы, 1 нче Верхний, 2 нче Верхний тыкрыкларындагы, Верхняя, Водстрой, Дорожная, Карьер, Лачын, Медовая, М.Әмир, Мичурин урамнарындагы, Мичурин тыкрыгындагы, Нагорная, Нижняя, Рабочая, 2 нче Рабочая, Степная, Терновая, Тылсым, Энтузиастлар урамнарындагы йортлар; «Смородинка» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Строитель-2» бакчачылык җәмгыятендәге йортлар.

389 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Советлар Союзы Герое С.Ә.Әхтәмов исемендәге 121 номерлы лицей» муниципаль автоном гомуми белем бирү учреждениесе (178 номерлы белем бирү үзәге), А.Камалиев проспекты, 22 йорт, тел.: 562-03-50, 562-03-70

Сайлау участогына керәләр: А.Камалиев проспекты, 1, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 26/12 йортлар, Г.Кариев урамы, 5, 7 йортлар, Курск урамы, 11, 13, 11а, 13а, 15-19, 18-22, 23, 25, 27, 27а, 29 йортлар, П.Лумумба урамы, 44, 46, 47а, 50 йортлар, Седов урамы, 20а, 20б, 20в йортлар.

390 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Лицей – инженерлык үзәге» муниципаль автоном гомуми белем бирү учреждениесе, Г.Кутуй урамы, 84 йорт, тел. 272-63-31

Сайлау участогына керәләр: Г.Кутуй урамы, 33-39, 44, 44а йортлар, Гвардия урамы, 31/42, 35, 35а йортлар, Макаренко урамы, 6 йорт, Н.Исәнбәт урамы, 43, 49-57 йортлар, Седов урамы, 1, 5 йортлар, С.Разин урамы, 37-41, 48-52 йортлар, Спорт урамы, 3, 14, 16, 20, 33 йортлар, Шуртыгин урамы, 32, 34 йортлар.

391 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Лицей – инженерлык үзәге» муниципаль автоном гомуми белем бирү учреждениесе, Г.Кутуй урамы, 84 йорт, тел. 272-63-31

Сайлау участогына керәләр: Г.Кутуй урамы, 46-50/9, 48а, 54, 68 (1 корпус), 68 (2 корпус), 70, 72, 78, 82, 86а, 88, 43-71, 75-79, 79а, 81-155, 155а, 100, 104-108, 110а, 110б, 110д (1 корпус), 110д (2 корпус), 110д (3 корпус) йортлар, Седов урамы, 3, 7 йортлар.

392 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Лицей – инженерлык үзәге» муниципаль автоном гомуми белем бирү учреждениесе, Г.Кутуй урамы, 114 йорт, тел. 288-23-54

Сайлау участогына керәләр: Дальний торак массивына караган Бохара, Крылов, Родина, Рылеев, Скрябин, Физкультура, Фонвизин, Фруктовая, Черепичная, Шахтер урамнарындагы йортлар; Г.Кутуй урамы, 110, 110е йортлар, Родина урамы, 24а, 24б, 24в, 24г, 9/2, 25, 29-33, 33б (1 корпус), 33б (2 корпус), 37 йортлар, М.Хәсәнов урамы, 13, 13а, 15, 19 йортлар, Яраткан юлы, 4, 4а, 4б, 4в, 6/15, 3, 3а, 5 йортлар, Созидателей юлы, 7, 9, 11, 13 йортлар; «Родина» торак комплексында, «Новые горки» торак комплексында, «Мечта» торак комплексында, «Яратам» торак комплексында, «Притяжение» торак комплексында файдалануга тапшырыла торган торак йортлар.

393 номерлы сайлау участогы
Үзәге – Казан шәһәренең «“Ак Барс” көрәш спорт мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесе филиалы, Отрадная урамы, 42 йорт, тел. 298-53-93

Сайлау участогына керәләр: Гвардия урамы, 59-65, 59а йортлар, Даурия урамы, 25-39, 27а, 35а йортлар, Отрадная урамы, 32, 38, 40, 44, 46, 48, 50 йортлар.

394 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «8 номерлы гимназия – Белем бирү үзәге» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Р.Зорге урамы, 1а йорт, тел. 298-74-20

Сайлау участогына керәләр: Әмәт магистрале урамы, 16 (2 корпус), 18 (5 корпус) йортлар, Гвардия урамы, 56, 58 йортлар, Даурия урамы, 17, 21/9, 23, 40 йортлар, Карбышев урамы, 1/30, 3, 7, 2-6, 12, 14, 24, 30, 34/19 йортлар, Р.Зорге урамы, 1, 2, 3, 5а йортлар, Отрадная урамы, 4, 8-20, 24/10, 26/8 йортлар.

395 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «8 номерлы гимназия – Белем бирү үзәге» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Р.Зорге урамы, 1а йорт, тел. 298-74-20

Сайлау участогына керәләр: Карбышев урамы, 13-17, 13а йортлар, Р.Зорге урамы, 12, 12а, 16, 16а, 10, 18, 17, 19, 21-25 йортлар.

396 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «8 номерлы гимназия – Белем бирү үзәге» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Р.Зорге урамы, 1а йорт, тел. 298-74-20

Сайлау участогына керәләр: Даурия урамы, 44в, 44г, 46а, 48а, 48в йортлар, Р.Зорге урамы, 4-8, 5-15 йортлар, Бертуган Касыймовлар урамы, 35 йорт, Родина урамы, 26б, 26в, 26г, 26е йортлар.

397 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Казан педагогика көллияте» дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесе, Даурия урамы, 30 йорт, тел. 298-85-18

Сайлау участогына керәләр: Карбышев урамы, 36/2 йорт, Латыш Укчылары урамы, 3, 19-23, 4-10, 2а, 4а, 8а, 10а йортлар.

398 номерлы сайлау участогы
Үзәге – Россия кооперация университетының Казан кооперация институты (филиал), Даурия урамы, 32 йорт, тел. 298-52-92

Сайлау участогына керәләр: Әмәт магистрале урамы, 16 (1, 3, 4 корпуслар), 18 (1, 2, 3 корпуслар) йортлар, Высотная урамы, 7 йорт, Даурия урамы, 9, 11, 34б, 36 йортлар, Отрадная урамы, 5, 7, 9, 15 йортлар.

399 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 86 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Даурия урамы, 26 йорт, тел. 298-91-43

Сайлау участогына керәләр: Даурия урамы, 20-24, 20а, 22а, 24а йортлар, 2 нче Даурия урамындагы йортлар, Латыш Укчылары урамы, 12а, 14 йортлар.

400 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «8 номерлы гимназия – Белем бирү үзәге» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Латыш Укчылары урамы, 15 йорт, тел. 298-83-35

Сайлау участогына керәләр: Карбышев урамы, 40, 42, 46, 48 йортлар, Латыш Укчылары урамы, 1/38, 5, 7-13 йортлар.

401 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «90 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Комаров урамы, 12 йорт, тел. 298-90-21

Сайлау участогына керәләр: Карбышев урамы, 50 йорт, Комаров урамы, 2/3, 4, 8 йортлар, Курчатов урамы, 2-10, 14, 5 йортлар.

402 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «90 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Комаров урамы, 12 йорт, тел. 298-90-21

Сайлау участогына керәләр: Комаров урамы, 10, 14-20, 24 йортлар, Латыш Укчылары урамы, 31-39 йортлар.

403 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «90 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Комаров урамы, 12 йорт, тел. 298-90-21

Сайлау участогына керәләр: Курчатов урамы, 7, 11, 13, 17, 19, 18 йортлар, Латыш Укчылары урамы, 25-29, 41, 25а, 58, 59, 42, 60, 62, 63 йортлар; «Любитель» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге йортлар.

404 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «111 номерлы рус-татар урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Г.Кутуй урамы, 4а йорт, тел. 295-66-16

Сайлау участогына керәләр: Гастелло урамы, 1, 7, 7а йортлар, Гвардия урамы, 2/22, 6, 10, 14, 16б йортлар, Красная Позиция урамы, 1-7, 3а, 7а, 2, 6, 2а, 6а йортлар, П.Лумумба урамы, 4 йорт.

405 номерлы сайлау участогы
Үзәге – Мәктәпкәчә яшьтәге балалар һәм кече яшьтәге мәктәп балалары өчен «29 номерлы прогимназия» муниципаль автоном белем бирү учреждениесе, Красная Позиция урамы, 8а йорт, тел. 295-92-52

Сайлау участогына керәләр: Г.Кутуй урамы, 1-9, 3а, 5а йортлар, Гвардия урамы, 16, 16а,  20-28  йортлар, Красная Позиция урамы, 9-15, 9а, 9б, 13а йортлар.

406 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «111 номерлы рус-татар урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Г.Кутуй урамы, 4а йорт, тел. 295-66-16

Сайлау участогына керәләр: Авиахим урамы, 34, 53, 53/2, 53/3, 55 йортлар, Г.Кутуй урамы, 2/17, 4-16, 2а, 2б йортлар, Гвардия урамы, 32-36, 36а, 34б йортлар, Кирпеч урамы, 9 йорт, Чаллы урамы, 10, 11, 17 йортлар.

407 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «93 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Красная Позиция урамы, 37 йорт, тел. 295-83-30

Сайлау участогына керәләр: Гвардия урамы, 38-44, 37 (4, 11, 12, 13, 14, 15, 17 корпуслар) йортлар, Кирпеч урамы, 1/31-5, 15 йортлар, Красная Позиция урамы, 29, 29а, 29б, 29в, 33, 35 йортлар, Толбухин урамы, 3-13 йортлар. 

408 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «93 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Красная Позиция урамы, 37 йорт, тел. 295-83-30

Сайлау участогына керәләр: Әмәт магистрале урамы, 4-10, 4а, 6а, Гвардия урамы, 46 (1, 2 корпуслар), 46в, 48 (1, 2 корпуслар), 50, 52, 52 (2 корпус) йортлар, Красная Позиция урамы, 39-45 йортлар, Толбухин урамы, 15, 15 (2 корпус), 19, 21 йортлар.

409 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «125 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ю.Фучик урамы, 147 йорт, тел. 262-13-68

Сайлау участогына керәләр: Минск урамы, 28, 30, Ю.Фучик урамы, 98, 100, 106а, 141-145, 149, 151 йортлар. 

410 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «125 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ю.Фучик урамы, 147 йорт, тел. 262-72-37

Сайлау участогына керәләр: Ю.Фучик урамы, 94, 96, 131, 133, 135 йортлар, Ломжа урамы, 17, 24 йортлар.

411 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 144 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Җиңү проспекты, 108 йорт, тел. 262-15-07

Сайлау участогына керәләр: Ломжа урамы, 1, 3, 5, 7, 11-15 йортлар, Җиңү проспекты, 98, 102 йортлар.

412 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 144 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Җиңү проспекты, 108 йорт, тел. 262-15-07

Сайлау участогына керәләр: Минск урамы, 6, 8, 10, 18, 20-24, 26а йортлар. 

413 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 144 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Җиңү проспекты, 108 йорт, тел. 262-15-07

Сайлау участогына керәләр: Минск урамы, 12, 16 йортлар, Җиңү проспекты, 100, 106 йортлар.

414 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Татар телендә белем бирә торган 149 номерлы лицей» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Чишмәле урамы, 5 йорт, тел. 262-01-18

Сайлау участогына керәләр: Академик Завойский урамы, 3-7, 11а, 13 йортлар, Ю.Фучик урамы, 78, 82 йортлар.
 
415 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Татар телендә белем бирә торган 149 номерлы лицей» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Чишмәле урамы, 5 йорт, тел. 262-01-18

Сайлау участогына керәләр: Академик Завойский урамы, 21, 21б, 23, 25 йортлар, Җиңү проспекты, 78 йорт.

416 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «С.Х.Заһидуллина исемендәге 159 номерлы лицей» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Нокса Авышлыгы урамы, 17 йорт, тел. 262-02-28

Сайлау участогына керәләр: Минск урамы, 32, 34 йортлар, Нокса Авышлыгы урамы, 1, 5, 7, 11, 13, 15 йортлар, Ю.Фучик урамы, 102, 104, 106, 108, 110 йортлар.

417 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «183 номерлы күппрофильле гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Минск урамы, 47 йорт, тел. 590-54-77

Сайлау участогына керәләр: Минск урамы, 37, 39, 41, 45, 36-48, 49, 51, 55-59, 61 йортлар, Нокса Авышлыгы урамы, 21 йорт.

418 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «183 номерлы күппрофильле гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Минск урамы, 47 йорт, тел. 590-54-77

Сайлау участогына керәләр: Минск урамы, 50, 52, 56, 73/1, 73/2, 73/3 йортлар, Нокса Авышлыгы урамы, 23-29, 33-41 йортлар. 

419 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «С.Х.Заһидуллина исемендәге 159 номерлы лицей» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Нокса Авышлыгы урамы, 17 йорт, тел. 262-02-28

Сайлау участогына керәләр: Нокса Авышлыгы урамы, 43, 16, 20-30 йортлар. 

420 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «156 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Чишмәле урамы, 3 йорт, тел. 262-21-08

Сайлау участогына керәләр: Вербная урамы, 1 йорт, Академик Завойский урамы, 11, 15, 17, 17а йортлар, Чишмәле урамы, 15 йорт, Ю.Фучик урамы, 84, 86, 86а, 88 йортлар.

421 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «156 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Чишмәле урамы, 3 йорт, тел. 262-21-08

Сайлау участогына керәләр: Ломжа урамы, 20, 22 йортлар, Ю.Фучик урамы, 117, 117а, 121, 123, 125, 127, 129 йортлар, Чишмәле урамы, 9, 11, 13 йортлар.

422 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «С.Х.Заһидуллина исемендәге 159 номерлы лицей» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Нокса Авышлыгы урамы, 17 йорт, тел. 262-02-28

Сайлау участогына керәләр: Нокса Авышлыгы урамы, 4, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 14, 14а йортлар, Ч.Айтматов урамы, 1, 6, 8, 10, 5, 7, 9, 11, 13 йортлар.

423 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «161 номерлы рус-татар урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Зәкиев урамы, 31 йорт, тел.: 262-73-16, 262-73-06

Сайлау участогына керәләр: Зәкиев урамы, 5 йорт, Җиңү проспекты, 57а, 57б, 57в, 139 (1 корпус), 139 (2 корпус), 139 (3 корпус), 139а (1 корпус), 139а (2 корпус), 120-124 йортлар. 

424 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «161 номерлы рус-татар урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Зәкиев урамы, 31 йорт, тел.: 262-73-16, 262-73-06

Сайлау участогына керәләр: Академик Сахаров урамы, 1 йорт, Зәкиев урамы, 7, 9-17, 25, 37, 37б, 39 йортлар.

425 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 167 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Академик Сахаров урамы, 9 йорт, тел.: 263-85-19

Сайлау участогына керәләр: Зәкиев урамы, 21, 23 йортлар, Җиңү проспекты, 126а, 128, 132, 134, 140-146, 152/33 йортлар.

426 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 167 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Академик Сахаров урамы, 9 йорт, тел.: 263-85-19

Сайлау участогына керәләр: Академик Сахаров урамы, 3, 5, 13-21, 25-31 йортлар, Җиңү проспекты, 130, 136, 138 йортлар.

427 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «169 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Академик Сахаров урамы, 8 йорт, 
тел. 263-14-96

Сайлау участогына керәләр: Академик Сахаров урамы, 6, 10, 12, 16 йортлар, Г.Кайбицкая урамы, 1, 5, 2, 6 йортлар, Р.Ваһапов урамы, 4, 6, 12-16, 20 йортлар.

428 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «169 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Академик Сахаров урамы, 8 йорт, 
тел. 262-94-56

Сайлау участогына керәләр: Академик Глушко урамы, 5, 9, 9 (2 корпус), 15 йортлар, Г.Кайбицкая урамы, 3, 4, 7, 8, 11, 15 йортлар, Р.Ваһапов урамы, 8/15, 18 йортлар.

429 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «169 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Академик Сахаров урамы, 8 йорт, тел. 262-94-56

Сайлау участогына керәләр: Академик Глушко урамы, 7, 10-16, 10а, 12а, 14а,  16а йортлар, Г.Кайбицкая урамы, 12, 14 йортлар, Тыныч урамы, 1 йорт.

430 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «169 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Академик Сахаров урамы, 8 йорт, тел. 262-94-56

Сайлау участогына керәләр: Академик Глушко урамы, 1 (1, 2 корпуслар), 3, 4, 6 йортлар, Зәкиев урамы, 20 (1, 2 корпус), 24, 41, 43 йортлар.

431 номерлы сайлау участогы 
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 171 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Р.Ваһапов урамы, 11 йорт, тел. 276-36-67

Сайлау участогына керәләр: Академик Глушко урамы, 17-21, 31, 20, 20а, 22 йортлар, Р.Ваһапов урамы, 13, 15, 23/18, 27, 29 йортлар, Магистраль урамы, 18а, 20 йортлар. 

432 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 171 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Р.Ваһапов урамы, 11 йорт, тел. 276-36-67

Сайлау участогына керәләр: Академик Сахаров урамы, 18, 20 йортлар, Р.Ваһапов урамы, 3, 5, 9 йортлар, Х.Бигичев урамы, 2, 4, 3, 5 йортлар. 

433 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Аерым фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган 171 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Р.Ваһапов урамы, 11 йорт, тел. 276-36-67

Сайлау участогына керәләр: Җиңү проспекты, 156/26, 158, 160, 164-168 йортлар, Х.Бигичев урамы, 9, 11, 13, 13а, 10-14 йортлар.

434 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «174 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Х.Бигичев урамы, 26 йорт, тел. 276-26-21

Сайлау участогына керәләр: Академик Глушко урамы, 33, 43, 47/21, 49 йортлар, Җиңү проспекты, 172, 174, 176 йортлар, Х.Бигичев урамы, 15-19, 16, 18, 22, 24/45 йортлар.

435 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «174 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Х.Бигичев урамы, 26 йорт, тел. 276-61-09

Сайлау участогына керәләр: Академик Глушко урамы, 22а, 22б, 22в, 22г, 24, 26, 23, 37-41 йортлар, Магистраль урамы, 10а, 12а, 14а, 16а йортлар.

436 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «175 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Җ.Фәйзи урамы, 8 йорт, тел. 276-84-84

Сайлау участогына керәләр: С.Әхтәмов урамы, 1 (1, 2, 3 корпуслар) йорт, Академик Глушко урамы, 32-34 йортлар, Җиңү проспекты, 178, 178а, 178б, 182-186, 190, 192 йортлар, П.Полушкин урамы, 4, 6 йортлар, Җ.Фәйзи урамы, 17 йорт; «Мой ритм» торак комплексында файдалануга тапшырыла торган торак йортлар.

437 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «175 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Җ.Фәйзи урамы, 8 йорт, тел. 276-84-84

Сайлау участогына керәләр: Академик Глушко урамы, 28, 30 йортлар, Җ.Фәйзи урамы, 1, 3, 7, 11, 15 йортлар, Х.Бигичев урамы, 23, 25, 27-33, 28-32 йортлар.

438 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «175 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Җ.Фәйзи урамы, 8 йорт, тел. 276-84-84

Сайлау участогына керәләр: Х.Бигичев урамы, 35 йорт, Җ.Фәйзи урамы, 10-14, 10а йортлар, Дуслык урамы, 4, 6 йортлар, Мамадыш Тракты урамы, 8, 34, 36 йортлар, Дуслык тыкрыгы, 6 йорт, Туганлык урамы, 1, 3, 10, 12 йортлар; Зур Клыки торак массивына караган Дуслык, Ковыльная урамнарындагы йортлар.

439 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «175 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Җ.Фәйзи урамы, 8 йорт, тел. 276-84-84

Сайлау участогына керәләр: Мамадыш Тракты урамы, 10 йорт, Туганлык урамы, 5а йорт; Зур Клыки торак массивына караган Амарант, Балкыш, Геологлар, Яшел Алан, Качаклар, Костин, Крутая, Магистраль, Мамадыш, Молодежная, Новоселье, Октябрь, Полевая, Рыбная, Саба, Садовая, Төзүчеләр, Туганлык, Трудовая, Тыныч, Теләче, Шәвәлиев, Экология, Южная урамнарындагы торак йортлар.

440 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Вознесенское торак массивындагы мәдәният йорты» муниципаль бюджет мәдәният учреждениесе, Нардуган урамы, 45 йорт, тел. 262-04-33

Сайлау участогына керәләр: Вознесенское торак массивына караган Бишек урамындагы, Боковой тыкрыгындагы, Верная, Вишневая, Вознесенская, Грачиная, Дуслар, Жаворонковая, Заречная, Кама, Карлыгач, Луговая, Нардуган, Пар канат, Полевая, 2 нче Полевая урамнарындагы,  Праздничный тыкрыгындагы, Профсоюз, Радужная урамнарындагы, Старательный тыкрыгындагы, Тузганак, Туманная, Цветочная, Центральная, Чебаксинск, Черемуховая, Чирмешән, Шмелиная, Якташлар урамнарындагы йортлар; «Нокса-Авиа» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге йортлар. 

441 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «47 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Константиновка торак массивы, Совет урамы, 77а йорт, тел. 237-02-67

Сайлау участогына керәләр: Константиновка торак массивына караган Ботаника, Вишневая, Зәкиев, Зеленая урамнарындагы йортлар, Интернациональная урамы, 1-10 йортлар,  Кленовая, Нокса, Односторонняя, М.Сабиров урамнарындагы йортлар, Совет урамы, 79-163 йортлар, Центральная урамы, 1-49, 2-62 йортлар, Школьная, Южная урамнарындагы, Ягодный тыкрыгындагы, Ясеневая урамындагы йортлар; «Овощник-1» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Овощник-2» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Овощник-3» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге йортлар.

442 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «47 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Константиновка торак массивы, Совет урамы, 77а йорт, тел. 237-02-67

Сайлау участогына керәләр: Константиновка торак массивына караган Беркутов тыкрыгындагы, Беловежская, Белозерск, Белокаменная, Беркутов, Бирюса урамнарындагы, Вересковый тыкрыгындагы, Заречная, Извилистая урамнарындагы, Извилистый тыкрыгындагы, Изумрудная, Казан, Крылатская, Малахит, Миләшле урамнарындагы, Миләшле, Мостовой тыкрыкларындагы, Нефтьчеләр, Озерная урамнарындагы, Овражный тыкрыгындагы, Привольная урамындагы йортлар, Совет урамы, 1-78 йортлар, Центральная урамы, 51-107, 64-116 йортлар, Юность урамындагы йортлар. 

451 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «156 номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Чишмәле урамы, 3 йорт, тел. 262-21-08

Сайлау участогына керәләр: Вербная урамы, 1а йорт, Җиңү проспекты, 76, 80, 84 йортлар, Ю.Фучик урамы, 115, 119 йортлар, Чишмәле урамы, 1, 17, 21 йортлар; Вознесенское торак массивына караган Вербная, Г.Динмөхәммәтов, Н.Калашников, Д.Менделеев (элеккеге Осиновая урамы), Наклонная, Обновление, Солнечная, Таныш, Туры урамнарындагы йортлар.

452 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «“Азино” балалар иҗаты үзәге» муниципаль бюджет өстәмә белем бирү учреждениесе, Ломжа урамы, 6а йорт, тел. 262-02-68

Сайлау участогына керәләр: Җиңү проспекты, 88, 90 йортлар, Ломжа урамы, 2-6, 12, 14, 16, 18 йортлар.

454 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Катнаш төрдәге 8 номерлы балалар бакчасы» муниципаль автоном мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе, Чәчәк урамы, 32 йорт, тел. 210-14-03

Сайлау участогына керәләр: Вишневка торак массивына караган Акчарлак, Балачак урамнарындагы, Бархатный тыкрыгындагы, Береговая, Большая урамнарындагы, Бравый тыкрыгындагы, Васильковая урамындагы, Встречный тыкрыгындагы, Гөлбакча урамындагы, Дальний тыкрыгындагы, Заречная, Звездопадная, Красивая, Луговая урамнарындагы, Малый, Мизгел тыкрыкларындагы, Поднебесная урамнарындагы, Радостный тыкрыгындагы, Салмачы урамындагы, Стремительный тыкрыгындагы, Тамчы, Тау буе, Туган як урамнарындагы, Тукранбаш тыкрыгындагы, Усадьба урамындагы, Фирүзә, Хозур тыкрыкларындагы йортлар; Привольный торак массивына караган Айбагар, Вересковая, Икмәкле, Каратау, Карачарово, Ледяная, Пахотная, Уракчы, Усердная, Чәчәк, Алексеевск, Алмачуар, Белоствольная, Долгая, Җиләкле, Знатная, Кизләү, Кострома, Кызылтау, Ләйсән, Ореховая, Счастливая, Таллык, Чирәмле, Өмет, Юмарт, Яшьлек урамнарындагы йортлар; «Дорожник» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Полимер» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге, «Домостроитель» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге йортлар.

455 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «181 номерлы күппрофильле мәктәп» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Тулпар урамы, 2 йорт, тел. 598-06-99

Сайлау участогына керәләр: А.Камалиев проспекты, 28/9, 30, 32, 32б, 34, 34а, 34б, 34в йортлар, Г.Кариев урамы, 4, 4а, 4а (2 корпус), 6-10 йортлар, Тулпар урамы, 4, 5, 7 йортлар, Шуртыгин урамы, 19, 21 йортлар.

456 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Россия дәүләт гадел хөкем университеты»  югары белем бирүче федераль дәүләт бюджет мәгариф учреждениесенең Казан филиалы, 2 нче Азино урамы, 7а йорт, тел. 202-26-38

Сайлау участогына керәләр: Академик Губкин урамы, 52а йорт, 2 нче Азино урамы, 1, 1а, 1б, 1в, 1д, 1е, 3, 3а, 3б, 3в, 5-27, 31-45, 28, 30 йортлар; 3 нче Азино урамындагы йортлар; Зур Урам, 1г, 1и, 1к, 1к (2, 3, 4, 5 корпуслар) йортлар; «Сугыш ветераны» коммерциягә нигезләнмәгән бакчачылык ширкәтендәге йортлар.

457 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «Константиновка торак массивындагы мәдәният йорты» муниципаль бюджет мәдәният учреждениесе, Интернациональная урамы, 24а йорт, тел. 204-30-68

Сайлау участогына керәләр: Алгарыш урамындагы, Хезмәт юлындагы, Хөррият, Чудесная урамнарындагы йортлар; Константиновка торак массивына караган Амур, Березовая, Бескрайняя, Дачная урамнарындагы йортлар, Интернациональная урамы, 11-40 йортлар, Лесная, Мир, Яшелчәчеләр, Овражная, Полевая, Посадочная, Садовая, Северогорск, Солнечная, Төзүчеләр, Татарстан, Тукай, Хансувар урамнарындагы, Школьный тыкрыгындагы, Южногорск урамындагы йортлар; «Солтан Ай» коттедж комплексына караган Алсу, Березовая Аллея, Итил, Семейная, Радушная, Ясмин урамнарындагы йортлар; «Живописный» коттедж поселогына караган Изгелек, Казан яшьләре, Лучистая, Пейзажная урамнарындагы; «Радужный» коттедж поселогына караган Н.Загоскин, М.Коринфский, Райская, Ә.Тенишев, В.Хлебников урамнарындагы йортлар; «Яңа Константиновка» коттедж поселогына караган Алмазная, Зеленая Роща, Каенкай, Рәйхан, Цветущая урамнарындагы йортлар. 

458 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «М.И.Мәхмүтов исемендәге 184 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Константиновка торак массивы, А.Курынов урамы, 11а йорт, тел. 590-56-77

Сайлау участогына керәләр: А.Курынов урамы, 4, 4 (2, 3, 4 корпуслар), 6 (1, 2 корпуслар), 10 (1, 2, 3 корпуслар) йортлар, Р.Нәҗметдинов урамындагы йортлар, Н.Рахлин урамы, 3, 5, 7, 7б, 7 (2 корпус) йортлар; «Светлая долина» торак комплексындагы А.Курынов урамында файдалануга тапшырыла торган торак йортлар.

459 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «М.И.Мәхмүтов исемендәге 184 номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Константиновка торак массивы, А.Курынов урамы, 11а йорт, тел. 590-56-77

Сайлау участогына керәләр: А.Курынов урамы, 11 (1 корпус), 11 (2 корпус) йортлар, Н.Рахлин урамы, 13, 13 (1, 2 корпуслар), 15 (1, 2, 3 корпуслар) йортлар, Ә.Таҗетдинов урамы, 1, 4, 6 йортлар, Green торак комплексына караган Архитектор Гайнетдинов урамындагы йортлар; «Лето» торак комплексында,  «Нокс парк» торак комплексында файдалануга тапшырыла торган торак йортлар.

460 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «185 номерлы күппрофильле лицей» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Ф.Табиев урамы, 4 йорт, тел. 590-29-56

Сайлау участогына керәләр: А.Аббасов урамы, 13, 19, 21, 21а, 23, 23а йортлар, Удивительная урамы, 9 йорт, Умырзая урамы, 10, 12, 14 йортлар, Ф.Табиев урамы, 1, 3 йортлар; «Весна 2» торак комплексында файдалануга тапшырыла торган торак йортлар.

461 номерлы сайлау участогы
Үзәге – «11 номерлы күппрофильле лицей» муниципаль автоном гомуми белем бирү учреждениесе, Ю.Әхмәтҗанов юлы, 9 йорт (2 корпус), тел. 590-18-82

Сайлау участогына керәләр: Космонавтлар урамы, 30-40, 42, 42а, 42б йортлар, П.Лумумба урамы, 54-58, 62, 62а, 64 йортлар.

Язмага реакция белдерегез

0

0

0

0

0

Реакция язылган инде

Комментарийлар

Мөһим

loading